Setkání velehradských poutníků

07.12.2008, článek vložil P. Milan Vavro

Každoročně koncem srpna putují pěší poutníci na Velehrad. Ráda bych se s Vámi podělila o několik krásných zážitků ze setkání nás „velehradských poutníků“, které proběhlo poslední listopadový víkend ve Vranově nad Dyjí.

Fotogalerie

Celkem se nás sešlo asi 45 lidí, převážně těch, kteří v létě putovali na Velehrad, ale i těch, kteří o pěší pouti pouze slyšeli. Program byl – podle očekávání- nápaditý. Ráno a večer jsme se scházeli ke společné modlitbě chval příp. mši sv. V sobotu nás čekala krátká (17 km) pouť, jejíž cíl měl být překvapením. Cestou jsme míjeli několik zajímavostí – např. tzv." Felicitinu studánku". Oním překvapením se nakonec ukázalo být rakouské městečko Felling, kde nás přívětivě přivítal místní pan farář a po mši sv. všem nabídl horký čaj a občerstvení. Během celého dne byla možnost svátosti smíření nebo rozhovoru s kněžími. Po návratu do vranovské „základny" nám byl promítnut film z našeho letního putování. Ještě dlouho budu vzpomínat na krásné a povzbuzující setkání s lidmi stejného smýšlení, naplněná vírou, láskou a nadějí k našemu Pánu, ale také láskou a ochotou k sobě navzájem. Proto děkuji všem, kteří se na tomto setkání jakkoliv podíleli!

Iveta K.

Komentář k fotkám:

První den při setkání a zpěvu po příjezdu večer na faře.

Před zahájením pěší poutě u fary ve Vranově.

Zámek Vranov n. Dyjí.

Felicitina studánka v lese.

V mlze překračujeme státní hranici.

Vnitřek kostela rakouského městečka Felling - oltář a svatostánek.

Kostelík, kde byl cíl pěší poutě - Felling.