Skautská mše svatá

10.09.2022, článek vložil P. Milan Vavro

Při nedělní mši svaté 25. září 2022 v 9.00 bude požehnání 3. skautskému oddílu Světlušek, který zahajuje svou činnost s křesťanskou výchovou.