Společný pastýřský list biskupů k etickým otázkám

25.10.2008, článek vložil P. Milan Vavro

V neděli 26.10.2008 se během bohoslužeb ve všech diecézích četl společný pastýřský list biskupů Čech a Moravy k etickým otázkám, které se týkají lidského života. Biskupové tak chtějí – jak je uvedeno v listě – "seznámit velmi stručně co nejširší okruh věřících" s obsahem církevních dokumentů k těmto otázkám.

Celý text pastýřského listu.