Termíny farních táborů

24.02.2021, článek vložil P. Milan Vavro

Termíny farních táborů na letošní prázdniny, pokud to bude z hlediska epidemie možné. Zatím děti NEPŘIHLAŠUJTE, k tomu bude zvláštní informace později.

23. - 31. 7. Ministrantský tábor u Nedašové Lhoty

5. - 15. 8. Farní tábor pro školáky v Rakoveckém údolí

7. - 13. 8. Farní tábor pro nejmenší na faře v Nížkovicích