Vánoční program farnosti

16.12.2007, článek vložil P. Milan Vavro

Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi, půlnoční mše svaté, zpěv sboru Gloria, naší slavkovské scholy a scholy z Otnic, koledování se zámeckou kapelou, vánoční koncert dětského cimbálového souboru Kyjovánek, silvestrovská děkovná mše sv. a prohlídka kostelních hodin.


VÁNOCE 2007


Svátost smíření před Vánocemi:

 • Slavkov 17.12. pondělí a 18.12. úterý, 17.00 - 19.00, zpovídá více kněží
 • Heršpice 19.12. středa 16.30 - 18.00
 • Němčany 19.12. středa 18.00 - 19.30
 • Hodějice 22.12. pátek 16.30 - 18.00

23.12. neděle

 • Betlémské světlo po dopolední mši sv. v každém kostele

24.12. Štědrý den

 • Betlémské světlo dopoledne ve Slavkově
 • Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi: farní kostel Slavkov v 15.30
 • Půlnoční mše svaté:
 • farní kostel Slavkov 23.00 - zpívá sbor Gloria
 • Hodějice 21.00
 • Heršpice 21.00
 • Němčany 23.00

25.12. Slavnost Narození Páně

 • Mše svaté:
  • Slavkov 9.30 - zpívá sbor Gloria, večerní 18.00
  • Němčany 9.45
  • Hodějice 11.00
  • Heršpice 11.00
 • Koledování se zámeckou kapelou, v 17.00 v kostele ve Slavkově.

26.12. Slavnost sv. Štěpána

 • Mše svaté:
  • Slavkov 9.30 - zpívá schola, (večerní nebude),
  • Němčany 9.45,
  • Hodějice 11.00,
  • Heršpice 11.00

30.12. neděle - Svaté Rodiny

 • Mše sv. jako v neděli s modlitbou za manžele a rodiny. (Slavkov 8.30 a 18.00) Při mši sv. v 8,30 bude zpívat schola z Otnic.
 • Vánoční koncert dětského cimbálového souboru Kyjovánek, kostel Slavkov 16.00
  KYJOVÁNEK - dětský národopisný soubor
  www.kyjovanek.eu

31.12. sv. Silvestr

 • Děkovná mše sv. ve Slavkově v 16.00 s přehledem za rok 2007
 • Prohlídka kostelních hodin ve Slavkově 14.00 - 16.00

1.1.2007 Nový rok

 • Mše sv. Slavkov 9.30 a 18.00, obce jako v neděli

6.1. Slavnost Zjevení Páně

 • Mše sv. s žehnáním vody, křídy a kadidla

Sbírky o Vánocích budou na opravy a úpravy našich kostelů.

Sbírka u Betléma bude na Misie - postižené Leprou a pro Biblické dílo, tisk bible pro Argentinu.

Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost.


NÁVŠTĚVY BETLÉMŮ

ve farním kostele a u sester v klášteře na Zahradní ulici:

  24.12. Štědrý den  14.00 - 15.30
  25.12. Narození Páně  10.00 - 11.30 a 14.00 - 16.00
  26.12. Sv.Štěpána  10.00 - 11.30 a 14.00 - 16.00
  30.12. Neděle - Sv. Rodiny  10.00 - 11.30 a 14.00 - 16.00
  1.1. Nový rok  10.00 - 11.30 a 14.00 - 16.00