VII. pěší pouť na Velehrad

14.09.2007, článek vložil P. Milan Vavro

Zážitky z pěší pouti, které se účastnily naše řeholní sestry a farníci...

ve Vranově n Dyjí

V posledních letech se v naší zemi probouzí smysl a nové nadšení pro pěší poutě. V jubilejním roce 2000 se kněží P. Peňáz, P. Jindřich Bartoš, P. Marek Dunda společně s dalšími vydali na pěší pouť z Vranova n. Dyjí do Říma. Hned v dalším roce 2001 obnovili tradici pěších poutí na Velehrad. Lidé všech věkových kategorií se vydávají na cestu z osmi různých směrů. Praha, Velké Meziříčí, Radešinská Svratka, Olomouc, Nový Jičín, Uherský Brod, Veselí n. Mor., Vranov nad Dyjí, Brno, Slavkov … „Jako malé praménky vycházíme z více míst Moravy, aby se pak na Velehradě naše skupinky slily v mohutný proud vděčnosti za Slovo života, které přišlo právě odtud. Při pouti budeme prosit za obnovení víry v našem národě" (P. Peňáz). Je to pouť ke kořenům, k počátkům naší víry. Je projevem vděčnosti a touhy po obnově víry.

v dešti

Velehradská pouť se koná vždy o prázdninách na konci srpna. Letos proběhla už po sedmé a my jsme se připojily ke „znojemskému proudu". Naše putování jsme zahájili z Vranova n. Dyjí v pondělí 21.8.2007 v 15.00 mší svatou, celebrovanou otcem Markem Dundou. Po závěrečném požehnání jsme dostali zpěvník, velehradský dřevěný křížek a s dalšími 80 poutníky jsme poklekli podél lavic do uličky kostela. Ti, kteří s námi slavili mši svatou, ale pouti se neúčastnili, nám každému požehnali.

ve Znojmě

V „našem proudu", který se postupně rozrůstal, bylo asi 80 % mladých lidí.

u Velehradu

Starší, nebo ti, kteří jinak nemohli, přijeli na Velehrad auty nebo autobusy. Někteří přijeli do Buchlovic a odtamtud šli pěšky na Velehrad. Nejmladšímu účastníkovi Toníkovi byly teprve dva roky a nejstarší v našem proudu byla paní Marie – 73 let.

sestra Gregorie

Tématem letošní pouti bylo ,,Sedm darů Ducha svatého". Byly to opravdové exercicie na cestě …. Prostřednictvím jednoho společného mikrofonu jsme mohli prožít nejen duchovní, ale i zábavný program, o který se postarali otcové společně s mládeží. Denní modlitba církve – breviář, přemýšlení o darech Ducha svatého, rozjímání růžencových tajemství, svědectví ze života, zpěv, hitparáda, příběhy, chvíle vzácného ticha – to byl náš duchovní pokrm. Ukázkou Boží štědrosti pro nás byli lidé z mnoha vesnic, kteří nám připravili nejrůznější dobroty a povzbuzovali nás do dalších kilometrů. Během cesty bylo možné přijmout svátost smíření. Každý večer při mši svaté jsme se setkávali s Kristem v Božím Slově, v Eucharistii a v tom neopakovatelném společenství putujících lidí.

po silnicích

V sobotu 25. 8. v 11.00 proběhla na velehradském nádvoří obnova zasvěcení národa a ve 12.00 v zaplněné bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje vyvrcholila celá pouť mší svatou s ostravsko-opavským o. biskupem Lobkowiczem.

v bazilice

Pro nás pro všechny bylo dojemným a silným zážitkem veřejné přijetí mladých chlapců a děvčat - včetně sedmi z naší farnosti - do iniciativy Čistá láska. Závěrečnou modlitbu tohoto obřadu pronesl a k naplňování závazku čistoty požehnal také otec biskup.

"Čistá láska" - slib

Bohu díky za tuto pouť! Bohu díky za ty, kteří ji organizují a za ty, kteří všeho nechají a jdou…. Putování má svůj hluboký smysl a rozměr. Jaký? Je cestou nových přátelství, cestou do vlastního nitra…. cestou za Pánem! Stojí za to udělat tuto zkušenost.

S. M. Gregorie, s. M. Josefa

na sv. Klimentu

únava

jdeme dál

ošetření nohou

nejmenší poutník

slavkovští poutníci

"RADOST PRO VŠECHEN LID" (Lukáš 2,10)
Duchovní téma VII. pouti: 7 darů Ducha Svatého 


Komentáře k článku:

K článku byl přidán 1 komentář.
(Vložen 07.10.2007 11:59:41).

Zobrazit komentáře :: Vložit příspěvek