Vznikla "maxifarnost" Rousínov

29.01.2007, článek vložil P. Milan Vavro

Změny se týkají farností Rousínov a Komořany a kostela v Podbřežicích.

Od Nového roku došlo k významné změně v některých farnostech našeho děkanství a to ve snaze zkvalitnění a zlepšení oboustranné dostupnosti duchovní správy, kdy dochází v brněnské diecézi na základě podnětů kněží jednotlivých děkanství ke změnám území farností a slučování i rušení farností.
 
Rozhodnutím brněnského biskupa Mons. V. Cikrleho, ze dne 27. 12. 2006, čj. 1756/06, byla od 1. 1. 2007 obec Podbřežice přefařena z farnosti Dražovice do farnosti Rousínov u Vyškova. Podbřežice tak nově spadají jako přifařená obec k farnosti Rousínov u Vyškova s farním kostelem sv. Václava. Tamním farářem je P. Mgr. Michael Macek, farním vikářem P. Dr. Stanislav Pacner. To jsou noví duchovní správci obce a kostela v Podbřežicích. Navíc byla správa i sousední farnosti Komořany svěřena taktéž farnosti Rousínov místo stávajících Pozořic. Dostupnost na svou faru tak bude pro farníky z Podbřežic a Komořan daleko lepší a pohodlnější. Navíc spádovost škol, dopravní návaznost a jiné faktory podpořily uvedené přefaření. Tím se farnost Dražovice opět zmenšila a tvoří ji jen obec a katastrální území Dražovice se stávajícím farním kostelem a farou.

Do farnosti Rousínov patří tyto kostely:

Kostel sv. Václava v Rousínovci se stává kostelem farním (zde se také nachází opravená fara, kde bydlí kněží). Filiální kostely sv. Maří Magdalény v Rousínově na náměstí, sv. Petra a Pavla v Podbřežicích a sv. Barbory ve Velešovicích. Z Rousínova jsou spravovány farnosti Komořany s farním kostelem sv. Barbory, a Královopolské Vážany s farním kostelem sv. Filipa a Jakuba a filiálním kostelem Nejsvětější Trojice v Habrovanech. 

Od 1. 1. 2007 proto proběhla změna v čase konání nedělních bohoslužeb v některých navazujícíh farnostech v okolí:
farní kostel Křižanovice, mše sv. každou neděli v 11.00
filiální kaple v Rašovicích mše sv. každou sobotu v 18.00
filiální kaple Podbřežice mše sv. každou sobotu v 18.00
farní kostel Komořany, mše sv. v neděli v 9.00

V roce 2006 proběhla významná oprava kostela v Komořanech a v Podbřežicích.

Komořany: nové krovy a střecha, interiéru dlažby, omítky, výmalba, elelktroinstalace, osvětlení, topení a restaurování oltáře a kazatelny.

Komořany kostel

První mše sv. v opraveném kostele v neděli 10.12.2006. Modřický děkan Jan Nekuda a slavkovský děkan Milan Vavro.

Komořany kostel

Komořany kostel

Ještě zbývá dokončit omítky.