Duchovní program k výročí bitvy u Slavkova

19.11.2008, článek vložil P. Milan Vavro

Zádušní mši sv. za padlé v bitvě u Slavkova bude sloužit v sobotu 22.11. v 18.00 ve farním kostele ve Slavkově kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla, Václav Slouk. Na varhany hraje Doc. Jan Král, trubka a zpěv studenti JAMU. Modlitba za mír se uskuteční v sobotu 29. 11. po celý den 9.00 – 21.00 ve farním kostele. Skupinky farníků se budou střídat každou hodinu k modlitbě, četbě Písma Svatého a zpěvu.