Nová změna epidemiologické situace od 14. 10.

10.10.2020, článek vložil P. Milan Vavro

Nedělní mše pouze ve Slavkově v 9.00 online, ve všední dny jako obvykle. Účast na mši jen pro 1 člena rodiny, která má zapsaný úmysl mše.


Stále platí: povinnost nosit roušku, dezinfekce rukou, rozestupy, sv. přijímání na ruku - kromě opodstatněných výjimek, mše bez zpěvu.

Omezený počet účastníků na bohoslužbách do 6 osob: od středy 14. 10. přijde pouze 1 osoba na zapsaný úmysl mše svaté (+ asistence a kněz).

Mše svatá v neděli: bude pouze ve Slavkově v 9.00.

Mše svaté ve všední dny: ve Slavkově út a pá, na obcích jako obvykle.

Úmysly mší svatých: zapsaných v obcích na neděli budou slouženy v týdnu.

Vysílání bohoslužeb online: na www.farnostslavkov.cz každou neděli 9.00 a úterý 18.00 pro děti. Přesto doporučujeme namísto mše online modlitbu v rodině, zvláště s malými dětmi.

Výuka náboženství ve školách: pokračuje podle předpisů pro školní vyučování.

Výuka náboženství na faře a společenství mládeže: zrušeno na dva týdny (skupiny jsou nad 6 osob).

Modlitba růžence v rodinách: doporučují biskupové za zastavení epidemie.

Svaté přijímání pro sledující bohoslužbu online: ve Slavkově v neděli od 10.00 do 10.15.

Dispenz biskupa od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro věřící rizikových skupin.

Biskup Vojtěch Cikrle:

„Prosím, abychom všechna nařízení a omezení přijímali jako výraz ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči druhým. A stejně jako na jaře, i nyní vám všem děkuji za trpělivost a zodpovědnost v nesení nejistoty, obav a strachu druhých. A také o druhé. Bůh nás provází časem zkoušky, ve kterém zakoušíme křehkost světa, vlastní křehkost i křehkost nebo pevnost mezilidských vztahů. Možná proto, abychom si uvědomovali nejen úžasný dar života, ale abychom s vděčností děkovali také za to, co jsme dosud brali jako naprosté samozřejmosti. Prosím o vzájemnou modlitbu a ze srdce vám všem žehnám."

Pokyny brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s aktuální situací pandemie COVID- 19