Diskusní fórum

Komentáře ke článku: Děkujeme za nového Svatého otce Františka

1 | autor Petra Šaňková | 14.03.2013 08:53:29
To je ale taaaak sympatický Svatý otec!! A to jméno...! Máme radost!! :-)

2 | autor Ludmila Nosková | 14.03.2013 12:01:29
Radost, pokora, skromnost, napřed vy, pak teprve já, soucit, a velkou lásku čtu z tváře a chování papeže Františka.
Toto a zvolení jména velkého reformátora církve sv.Františka z Assisi svědčí o tom, že papež František bude jednoznačně naplňovat Ježíšova slova: "Kdo chceš být mezi vámi první, buď služebníkem všech." a jinde "...dal jsem vám příklad..." Toto je to, co chybí dnešnímu egoistickému světu, to čím kdysi beze zbraně boural sv.František hradby pýchy mocných tehdejšího světa. Otázkou je, jak odpoví na příklad papeže jeho ovečky, dají-li se inspirovat jeho příkladem a uvědomí-li si, že jiná cesta z marasmu tohoto světa neexistuje.
Papež František jde za Ježíšem v jeho šlépějích, není jiné cesty.