Diskusní fórum

Komentáře ke článku: Jak jsme připravovali Noc kostelů

1 | autor Ludmila Nosková | 31.05.2011 08:17:25
Ještě doplním jednu informaci k přípravě NK.Určitě mnohým návštěvníkům mimo naši farnost vyvstane otázka, kde jsme vzali tolik lidí ochotných k pomoci? U nás je podobná situace jako v jiných farnostech. Když se má připravit nějaká akce, zůstane to na hrstce lidí z klubu "stále jedni a ti samí", znáte to, že? Přípravný tým hned na samém začátku přijal tezi, že do příprav NK by se mělo zapojit co největší množství farníků, protože NK je už ve své podstatě věcí celé farnosti, ne jen několika jedinců. Proto přípravný tým, jakmile dal dohromady program NK a v základních rysech zformuloval seznam potřebných prací a služeb, provedl, pro něj a jak se ukázalo i pro některé farníky, nepříjemný "zátah" na pomocníky, jinými slovy - po jedné nedělní mši sv. jsme seznámili farníky s konkrétními službami, které je třeba zajistit a přímo natvrdo je vyzvali ke spolupráci. Každý měl možnost se ihned nechat zapsat do služby, která mu "sedne". A tak zatímco někteří ve snaze být neviditelní se snažili co nejrychleji z kostela prchnout, na druhé straně se u zapisujících členů přípravného týmu vytvářely fronty dobrovolníků. Ukázalo se,že stačí říct a najde se spousta ochotných lidí. To nám způsobilo velkou radost a zanechalo dobrý pocit, že naše farnost na tom není s ochotou lidí tak špatně, jak by se na první pohled zdálo. Dokonce v zajištění některých služeb jsme měli víc zájemců než bylo potřeba. Proto se omlouvám, těm, kteří se přihlásili a nebyli do služby obsazeni. Není všem dnům konec a víme o vás.
Z toho plyne, že není pravdou obligátní tvrzení, že ve farnostech nejsou ochotní lidé, JSOU, ale musí se oslovit.
DĚKUJI VŠEM ZA OCHOTU POMÁHAT.
LN.