Diskusní fórum

Komentáře ke článku: „KLAS“ – Klub aktivních seniorů

1 | autor Ludmila Nosková | 31.10.2009 13:38:11
KLAS je zajisté výborná věc, nicméně by stálo za zvážení, zda jej dělat v prostorách, které nejsou fyzicky dostupné cílové skupině. Totiž člověk, který opravdu potřebude, to co je náplní KLASu, má ve většině případů i motorické potíže, tudíž má problém vylézt po schodech do 1.patra fary (po schodech točitých, kde je velmi sporadické zábradlí a navíc na opačné straně). Kromě toho jej na konci dne už mnohem víc bolí nohy a klouby než ráno, takže už není schopen se někam doplazit.
Myslím, že dostupnější jsou výtahem vybavené prostory v Domě sv.Rodiny, na penzionu a nebo třeba kaple v přízemí fary.
Dále jak mi bylo od několika seniorů řečeno, v zimním čase potmě večer se senioři bojí vycházet do ulic. Vyhovovalo by jim spíše dopoledne nebo odpoledne a to i v sobotu.

     
2 | autor Sayid | 03.11.2009 19:44:01
Milá paní Nosková. Víte, je jasné, že senioři mají někdy problémy vyšplhat do vyšších prostor a k tomu po točitých schodech s nevyhovujícím schodištěm. Samozřejmě je také pravda, že by bylo lepší aby to bylo v dopoledních hodinách, ale řekněte mi prosím, kdo by tuto akci pořádal v dopoledním čase, když je prací povinný a pochybuji též, že na nějakou takovou akci by dostal placené volno a tudíž by to nejspíš musel dělat nějaký senior nebo člověk v invalidním důchodě, ale řekněte mi, kde takového člověka vezmete, mezi dnešními "ochotnými" lidmi. Také možná nevíte, že první schůzka je plánovaná na 18. hodinu,ale tento čas se po dohodě s pořadateli může změnit k potřebám seniorů.

Tak si prosím važte toho, že se najde někdo, kdo si ukrojí čas ze svého nabitého dne a chce se věnovat lidem ve stáří. Možná takové poznámky, jako ty vaše mohou někoho i odradit od této skvělé akce, a proto může sedět doma u TV, dívat na Růžovou zahradu 2, místo toho, aby se posiloval na duchu a seznamoval se se svými vrstevníky a prožíval s nimi nové příjemné chvíle.
S pozdravem Sayid

          
3 | autor Honza Matyas | 04.11.2009 22:11:39
Dobrý den,

nedá mi to a taky se vmísím do diskuse. :) Příspěvek pí. Noskové mi přjde celkem konstrkuktivní a jsem rád, že diskuse na farním webu v tomhle směru funguje a plní svůj účel.

Rozhodně po jeho přečtení nemám dojem, že by někoho od KLASu odrazoval. Naopak zde pravděpodobně tlumočí připomínky přímo od seniorů, tedy od cílové skupiny, pro kterou se akce chystá. Tak proč to štiplavé napomínání k tomu, aby si akce vážila? Myslím, že už samotné vložení konstruktivního příspěvku do diskuse svědčí o zájmu o KLAS a o snahu podpořit jeho konání.

S pozdravem

Honza Matyáš

4 | autor Ludmila Nosková | 09.11.2009 09:18:01
Děkuji Honzovi, že nezaujatým pohledem zcela snadno rozpoznal, že můj příspěvek není mým osobním, ale vychází z pozice „tiskového mluvčího“ seniorů, či spíše seniorek, jimiž jsem byla oslovena. K anonymnímu příspěvku podepsanému značkou Sayid, mohu říci snad jen to, že pisatel či pisatelka (?), podle toho co píše, patrně není ze slavkovské farnosti a je tudíž jen jejím vnějším pozorovatelem, a proto nemůže být dobře obeznámen(na) s životem slavkovské farnosti. Ale protože sleduje naše farní webové stránky a to je od něj či ní velmi hezké, proto si zaslouží být blíže informován(na) o skutečnosti, že slavkovská farnost se hrubě vymyká z celostátního průměru farností, protože je farností ŽIVOU, kde převládá ochota lidí něco pro druhého dělat.
Nebudu rozebírat všechny aktivity, ale chci zde vyzvednou právě podíl seniorů, obzvláště pak seniorek, protože právě oni svojí (častou a spolehlivou) pomocí a hlavně svými permanentními modlitbami se zasluhují o to, že ve farnosti nechybí kněz, mladé rodiny, děti, mládež... Z toho plyne - kdo se modlí, ten dostává. Každý praktikující křesťan ví, že modlitba je kyslíkem pro plíce farnosti a celé společnosti. Tím nechci říci, že ostatní farníci se nemodlí (to by u nás nebylo tolik modlitebních společenství!), ale senioři na penzi k tomu mají přece jen více času než zaměstnaní a patří jim za to velký dík.
A ještě jedna věc k těm „ochotným“ lidem - chci věřit, že ty uvozovky se vloudily omylem, protože s tolika ochotnými lidmi, kolik je jich u nás, jsem se v jiných farnostech (např. v českých diecézích) nesetkala. Samozřejmě, že jako všude ve společnosti, tak i v církvi byla, je a patrně bude určitá část lidí, kteří se tzv jen vezou, ale my nevíme, jaký k tomu mají důvod, zda je k tomu vede pohodlnost a neochota nebo třeba zdravotní indispozice a psychická nejistota či prostě neoplývají volným časem, protože ruku na srdce, když máte rodinu, a třeba dojíždíte do práce a ještě musíte např.běhat kolem údržby rod.domu, nebo se staráte o nemocné rodiče, či postižené dítě, pak mnoho volného času nemáte. Ale to, co je očím lidí skryté, to Bůh vidí a dovede náležitě ocenit svými milostmi. Například i tím, že je v naší farnosti DOST OCHOTNÝCH LIDÍ VE VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍCH a patří jim velký dík, za to, co pro farnost a své bližní dělají a jsou tak názorným příkladem pro ty, kteří mají čas a sílu, ale ještě nenašli odvahu nabídnout se k službě, jako např. obě Marušky, animátorky KLASu, které při svém časově velmi náročném zaměstnání si našly čas na vyškolení v kurzu animátorů, aby pak mohly své zkušenosti předávat těm nejpotřebnějším. Marušky díky vám.
Na závěr mě napadá slovo z Písma sv. - nesuďme, abychom nebyli souzeni a na jiném místě – člověče přičiň se a Pán Bůh ti požehná.
Přeji vám pane či paní Sayid hodně radosti a optimismu. Zdraví Ludmila Nosková

     
5 | autor Sayid | 11.11.2009 08:30:56
Milá p. Nosková

Já jsem vás nechtěla nijak napadat, v tom, že byste si přímo nevážila činnosti klubu KLAS. Avšak musím podotknout, že jsem farníkem ze Slavkova, to přímo ze Slavkova u Brna a k tomu jsem velice dobře obeznámena se vším, co se kolem KLASu děje.
Moje hlavní poznámka na váš první příspěvek směřovala hlavně k tomu, že pořadatelky KLASu se přece dokáží s našimi aktivními babičkami přece domluvit samy a nemusíte seniory tlumočit. Mimoto, doneslo se mi k uším(a to z velmi přesného zdroje), že když se organizátorky na první pondělní schůzce v 18:00 ptaly seniorek na to, jestli jim tento čas vyhovuje, nebo jestli by se jim to hodilo dříve, tak všechny účastnice, kromě jediné, se vyjádřily pro to, že i na šestou hodinu to někdy skoro nestihnou, ale že jsou s 18. hodinou spokojeny. Tak opravdu, s prominutím nevím, kde jste nabrala tolik nespokojených žen, které by chtěli KLAS dříve.

Na konec přidávám jednu malou poznámku, která by měla být v srdci každého katolika:"miluj bližního svého".

Se vřelým pozdravem všeho dobrého Sayid

          
6 | autor Ludmila Nosková | 12.11.2009 15:44:21
Dobrý den, paní Sayid, odpovím stručně:
1) opakuji se - tlumočila jsem jen to, co mi bylo řečeno od imobilních seniorek, počet jsem neuvedla
2) co se týče vážení či nevážení si akce KLAS - přečtěte si co jste napsala
3)pokud už nemáte nic konstruktivního a důležitého, co se týká tématu článku, tak bude lepší, když mi své připomínky k mé osobě řeknete přímo do očí.
L.Nosková

7 | autor Schneiderová | 15.11.2009 14:39:37
Po přečtení komentářů k zahájení KLASU musím napsat svůj komentář. Jsem jedna z 24 učastnic prvního setkání. Animátorky byly velmi dobře připravené, takže si myslím, že první ukázková lekce se všem líbila. Snad povzbudila i ty, které měly obavu ze zkoušení a z toho, že se budou cítit trapně. To se pozná až při dalších setkáních . Pokud se týká místa konání, je farní sál vhodný proto, že zde nemusíme platit nájem. V ostatních navrhovaných prostorách bychom ho platit musely. To animátorky předem zjistily.Schody jsou sice trochu problém, ale vyšla je i paní se dvěma franc. holemi. Na hodinu setkávání jsme se domluvily.Braly jsme ohled i na ty, které chodí do cvičení. Samozřejmě se nemůžeme scházet dopoledne, když víme, že jsou animátorky v zaměstnání. Myslím, že ani mnohé z nás by se to nehodilo. Máme také ještě povinnosti v rodinách i když do zaměstnání nechodíme.

8 | autor schneiderová | 15.11.2009 14:50:09
Ještě dodávám, že kaple je naprosto nevhodný prostor pro KLAS svým vybavením. Vím o čem mluvím.Jezdila jsem do KLASU do Brna celý minulý rok. A navíc je v zimních měsících v kapli Nejsv.svátost.
Všechny jsme se do poschodí doplazily dobře. Snad to žádnou seniorku příště neodradí.