Diskusní fórum

Komentáře ke článku: Noc kostelů ve Slavkově a fotografie

1 | autor Ludmila Nosková | 30.05.2011 13:33:07
Tak jo, tak teda budu první se svým názorem.Za sebe mohuhu říct, že jsem celkem s letošní NK spokojená, ale pokud budeme příští NK dělat, navrhuji programové vstupy trošku "zředit" a nechat mezi nimi volný čas.
Kromě toho tlumočím názor návštěvníků z řad rodičů s dětmi, jestli by příště bylo možné začít o hodinu dřív, aby se děti dostaly včas spát. A ještě další návrh - jestli by nemohlo na páteční NOC KOSTELů bezprostředně navázet sobotní odpoledne s DNEM KOSTELů.
LN.

2 | autor Jaromír Seifert | 05.06.2011 23:34:05
Noc kostelů byla velice silným zážitkem.
Na všech místech se jednalo o mimořádně hodnotnou akci přesahující časové směřujíc k nadčasovému.
Duchovní rámec velmi zdařilého programu v sobě zahrnoval i rozměr kulturně společenský.
Přednesy v jednotlivých programových blocích byly natolik poutavé a kvalitní, že byl problém všechno presentované zachytit vzhledem k nedostatku času.
Zúčastnění připravili akci s velikým obětavým nasazením a patří jim veliké poděkování.
Je velice žádoucí akci napříště zopakovat.
Jaromír Seifert