Diskusní fórum

Komentáře ke článku: O knize Chatrč

1 | autor Martin Ondráček | 08.02.2011 02:01:33
Dobrý den,

již od poloviny této knihy jsem prožíval velké zklamání (ne z nenaplněného očekávání), ale z krystalicky čistého záměru spisovatele. Nesdílím názor, že popularita je známkou kvality či měřítkem pravdivosti. Ba zcela naopak. Moudrost se vždy předávala s největší opatrností, aby se nedostala do nesprávných rukou. Proto byla vždy ukryta třeba i v nejjednodušších příbězích, ale jen ten, kdo ji měl odhalit, ji našel. Kolik špatnosti již vzniklo ze špatně pochopených pravd.. Toho si je vědom každý její nositel. S politováním musím říci, že tento velmi "americký" příběh je tomu velmi vzdálený. Jakoby se snažil všem vysvětlit nejpalčivější otázky lidstva, ale hloubka odpovědí na otázky, které si autor pokládá, postrádají hloubku. Nemluvě o tom jak často si protiřečí. Nemyslím, že bylo nutné čtenáře zavádět dále do labyrintu. Vykreslení místa, tak prosvětleného, provoněného všemi těmi chutnými pokrmy, naplněného láskou, neustálými usměvy, vstřícností a tak amerického "i love you" při každé příležitosti působí až komicky. Tato až příliš sladká idyla útočící na smyslnost člověka postrádá ke své dokonalosti rovnováhu. Autor se rozhodl, že bude svými ústy odpovídat jakožto Bůh na otázky hlavní postavy, která reprezentuje lidstvo. Otázky mají opravdu veliký záběr - řekněme od velmi naivních až po zcela existenční. Podle toho se mu také dostává odpovědí. Od "hele, podívej se je to tak a tak a hlavně ne jinak" až po "to ti nemohu sdělit, protože bys tomu ještě nerozumněl".

Autor se odvážil odpovídat na otázky velmi široké cílové skupiny čtenářů Božími ústy.. Ta však po většinu času zůstala zavřená. Ale věřím, že kniha vydělá spoustu peněz. Tolik potřebných jako tělnatost velblouda při pokusu o průchod uchem jehly.

"Protože nevěříš. Nevíš, že tě milujeme. Člověk, který žije ve svém strachu, nepozná svobodu mé lásky. Nemám na mysli rozumný strach při konkrétním ohrožení, ale strachem vyvolané představy, a především jejich projekce do budoucnosti."

... a právě ti, kteří hledají Boha z tohoto strachu, ho pravděpodobně nikdy nenaleznou. Ale většině z nich se určitě dostane do ruky tato kniha. Nechť jim jejich strach alespoň zmírní.

Martin Ondráček

2 | autor Kristina | 22.06.2012 07:42:08
Dobrý den, knihu jsem taky přečetla a myslím si, že je dobré přistupovat k ní kriticky. Chce-li autor rozbít určité pojetí Boha a nahradit ho jiným, může si být jist, že se nedopustí stejné chyby? Jak může čtenář poznat, že autor jedno nedostatečné pojetí pouze nenahrazuje druhým nedostateč-ným pojetím? Jsem si vědoma toho, že Boha nelze úplně a dokonale popsat, proto jsem také tuto knihu brala jako osobní svědectví člověka, který má k Bohu takovýto vztah, ale já ho zase vidím jinak. Myslím, že pro mnoho lidí, věřících i nevěřících, může být kniha velmi matoucí.

3 | autor Anička | 05.01.2013 17:54:15
Mám jiný názor než dva předchozí. Mě kniha velmi oslovila a dotkla se mého srdce.
Dřív jsem dost dobře nechápala obraz Boha, setkávala jsem se nejčastěji s Bohem trestajícím a to pro mne bylo ve velikém rozporu s Bohem milujícím, nerozumněla jsem tomu. Milující otec přece netrestá, když se zapomenu pomodlit nebo nějak zhřeším. Nerozumněla jsem ani tomu, proč bych měla milujícího otce prosit - o lásku, zdraví, spasení.
Kniha mi potvrdila, co jsem tušila, že zásadní a nejdůležitější věcí je věřit Bohu a odevzdat se mu. Nadřadit Boží vůli nad svoji vlastní a věřit v jeho bezpodmínečnou lásku. To stačí.
I když je to v běžném životě často obtížné a egu se to hodně nelíbí. Ale je to cesta k Božímu světlu v nás.
Když jsem četla Chatrč, měla jsem pocit, jako bych se po dlouhé době vrátila domů.