Diskusní fórum

Komentáře ke článku: Ohlasy z lidových misií

1 | autor Katka | 05.11.2009 20:38:36
Děkuji Pánu Bohu za lidové misie, které u nás proběhly! Díky všem, kteří se na nich podíleli, zvláště kněžím za jejich otevřená srdce! Misie nám pomohly znovu se otevřít našemu Bohu, veřejně se k němu přihlásit a snažit se žít evangelium. Věřím, že všem zasáhly do života a daly možnost změnit sebe, svůj život a stále zvát Pána Boha do každodenního života, který je přece JEHO darem. Chvála Tobě, Kriste!

2 | autor Ludmila Nosková | 10.11.2009 20:15:40
Lidové misie pro mne znamenaly týdenní vypnutí z každodenního kolotoče, protože se mi podařilo získat na tento termín dovolenou.Měla jsem tak čas na dopolední i večerní program. Pro mne osobně LM znamenaly hlubší retrospektivu života a znovuodevzdání se do služby Pánu. Jsem ale přesvědčena, že ovoce misie teprve přinesou. Není možné, aby taková akce nenašla odezvu v srdcích nás křesťanů a navíc jsou zde milosti, které sebou misie přinesly a ty působí aniž si to uvědomujeme.
Pro nás to znamená, nebát se a otevřít se jejich působení. Bohu díky Ludmila Nosková