Diskusní fórum

Komentáře ke článku: Otec Josef ze Šternberka oslovil

1 | autor Marie | 14.11.2006 20:23:15
Už nám dlouho nikdo neřekl, jak krásné a jedinečné je být ženou. Dávat život!

Už dlouho nám nikdo neřekl, že život v manželství je radost.

Už nám dlouho nikdo nepřipoměl, co všechno jsme manželským slibem slibovaly. K čemu se zavázaly.

Už dlouho nám nikdo nepřipoměl, že svým životem v manželství dáváme příklad dětem. Tento příklad rozhodne, zda děti budou chtít žít v manželství nebo ne. (Titovi 2,3-5)

Ve všech lidských kulturách jsou sirotci považováni za nejubožejší lidi. Ale děti z rozvedených rodin jsou uměle vyrobeni sirotci, kteří si nesou následky celý život.

Už dlouho nám nikdo nepřipoměl, že život je krásný a dobře se zvládá s pohledem upřeným na Ježíše.
( Židům 12,2).
Díky.