Diskusní fórum

Komentáře ke článku: Pouť ke Svatým schodům a do Lorety

1 | autor Ludmila Nosková | 22.03.2010 10:03:26
Dojem z včerejší pouti by se dal shrnout do jednoho slova - RADOST. Když jsem viděla , že většinu zaplněného kostela u Minoritů tvoří naše farnost, která se při sv.přijímání zvedla "jako jeden muž" a zaplnila uličku mezi lavicemi, napadla mne myšlenka, že i takto evangelizujeme a dáváme dobrý příklad. Živá farnost je kvasem, který uvádí vše kolem sebe v život a také je solí, která prostředí kolem sebe ozdravuje.
Je potřeba, aby naše farnost byla oázou víry, ve které je radost žít, a taky kde se mohou jiní občerstvit a přinášet sílu víry a radost tam, kde chybí. Náplň programu pouti spolu s kázáním o.Milana, to vše doplněné nádherným zpěvem sboru Gloria bylo povzbuzením nejen pro nás slavkovské farníky, ale velkým svědectvím pro ostatní.
Bohu díky!

2 | autor Honza | 16.04.2010 11:45:29
Je moc hezké co píšete, že prožíváte ve Vaší farnosti a s Vašimi blízkými hezké chvíle s bohem. Přátelé zamyslete se a přečtěte si bibli, studujte písmo svaté a poznejte pravdu. Kde v bibli je napsáno, že se má světit neděle, uctívat člověka v podobě papeže, na místo boha. Kde je v bibli napsáno, že máte uctívat svaté obrázky? Druhé přikázání zní jasně:
“Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.“
Zamyslete se dokud je ještě čas, přečtěte si skutečnou bibli, skutečné desatero, které dal bůh Mojžíšovi a svému lidu. Chovejte se podle toho, jedině tak poznáte pravdu a opravdového boha. Nikdo na této zemi nemá právo boží zákon jakkoliv měnit, žádný člověk a církev na této zemi ! Toto je pro Vás varování před šelmou kterou uctíváte, která vás stáhne sebou do věčné záhuby.