Diskusní fórum

Komentáře ke článku: Volba prezidenta

1 | autor Franta | 20.01.2013 13:24:31
Nejsem příznivce ani Schwarzenberga ani Zemana. Oba dva politické dinosaury považuji v pozici prezidenta tohoto státu za stejné neštěstí jako, když tento post zastává Klaus.

Ale považuji za maximálně pobuřující aby se těchto stránkách odehrává předvolební boj. Zvlášť když jsou zde předkládány názory a návod na volbu od někoho tak kontroverzního jako je Tomáš Halík. Ten sám by totiž nějraději usedl na nějaký hřejivý politický post, pokud by mu v tom ovšem
dlouhodobě nebránily interní církevní pravidla.


     
2 | autor Katka | 20.01.2013 15:37:11
Nebyla jsem voličem ani jednoho, ale naši spoluobčané mě postavili do nelehké volby, musím se teď rozhodnout. Nikdy ale nemůžu volit někoho, kdo poukazuje na to, že ho komunisti vyhodili a pak jde a prosí ty samé "chudáky" komunisty o podporu. Tento člověk by podle jeho chování zřejmě udělal pro svůj "cíl" cokoliv. Že by prospěchář?

Považuji za nutné, aby se církev vyjádřila k volbám, takže tyto texty vítám, protože v době nemožné a manipulující reklamy se obyčejný člověk jen těžko vyzná v tom, co je pravda. Rozhodnutí je ale na nás. To je jasné.

Nicméně o Tomáši Halíkovi máte jistě pravdu, je mi z toho špatně.

3 | autor Ludmila Nosková | 20.01.2013 19:46:59
Vítám modlitební iniciativu našich biskupů, TO JEDINÉ se mělo na těchto webových stránkách objevit, ale ten zbytek si v rámci objektivity mohl vkladatel textu odpustit.
Podle volebního zákona se voleb účastní lidé dospělí, kteří snad umí číst, mají uši, oči a většina si umí udělat obrázek o stavu naší politické scény a nemusí být závislá na informacích, které jsou předkládány "k věření".
Má-li se člověk rozhodnout,tak sám a bez vnucované berličky. Svoboda voleb končí v okamžiku, kdy se člověku servíruje pouze jednostranná volba. V tom případě jsme přímou volbu nemuseli vůbec dělat.
Mně osobně nevyhovuje ani jeden z obou kandidátů. A umím si představit i to, že do volební obálky vložím čistý bílý papír.

     
4 | autor Anna Kotvrdová | 21.01.2013 22:09:39
Ahoj Lidko.Myslím, že druhé kolo voleb je o kompromisu. Který kandidát je více přijatelný. V prvním kole jsme měli na výběr, teď nezbývá než volit toho, kdo má více pro než proti. Nemyslíš? Jaký by mělo význam házet bílý papír?
Mně nevadí, že na farních stránkách se o volbách píše. Mnoo lidí je "ukecáváno" výřečností Zemana, tak je potřeba to trochu vyvážit. Karel tak mluvit neumí, to od druhých se dovídám o jeho přednostech (viz otevřený dopis Čáslavské).Zdraví Anička

5 | autor Milan Vostřel | 22.01.2013 00:50:29
Na nedělní kázání, 20.1.2013, jsem si (oproti kazatel. plánu) vybral téma "vyvolení"( +na pomoc Biblický slovník...), a to na příkladech významných mužů božího lidu:krále Davida (1 Samuelova 16,1 n),ap. Pavla (Skutky 9,1-18; zvl. v.15.-16.) a, jak jinak, bohočlověka Ježíše Krista(Matouš 3,13-17). Občas, a v těchto dnech v otázce volby prezidenta, častěji, mi přicházejí na mysl slova Hospodinova k Samuelovi (1Sam 16,7):"...Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce".Vidíme, že i Samuel se mýlil,koho si myslel, že by měl pomazat coby nástupce za krále Saula; a že to byl nějaký prorok!!Nezbývá,než prosit,ať se děje -i v této volbě - Jeho vůle (viz např. doplnění kruhu Dvanácti: Skutky 1,23-26; zvl v. 24.!). K naší odměně, nebo trestu? Povýšení či pokoření? Kdo z nás prohlédne všechny souvislosti-v přítomnosti, v budoucnosti? Výhody, či nevýhody pro ČR a její lid při vládě toho či onoho prezidenta?! ( I na biblických vůdcích spatřujeme nedostatky, poklesky, a přesto byli vyvolenými; holt, Hospodin pracuje, jako pozemští šéfové,jen s tím "materiálem", jaký má/mají právě po ruce :) ). A po modlitbách, nedostane-li se nám na nich odpovědi (znamení) jít volit dle svého nejlepšího svědomí. Tj. nepromarnit příležitost být u toho, když můžeme; být-věřme, že důležitou- "kapkou v moři dobré vůle" (ač někdy máme pocit, že jsme kapkou bezvýznamnou), ale moře je z kapek...

6 | autor Anežka | 22.01.2013 08:39:46
Je logické, že po tolika letech komunistického útlaku katolické církve, se církev vyjadřuje k volbě prezidenta, obzvláště pokud jeden z kandidátů se netají spoluprací s komunisty a sám je žádá o podporu. Nelze přece očekávat, že bude mlčet!!!

     
7 | autor Franta | 22.01.2013 15:31:03
Situace je bohužek závažnější než se zdá. Naše státní komunistická historie je určitě obrovské varování.
Jenomže nás jako křesťany čeká v Evropě něco horšího než byla vláda komunistů a tím je zcela jasná islamizace. To co se dnes děje v západní evropě pod jasnou dirigencí Evropské unie je cílené vymícení křesťanství z tohoto kontinentu a zavedení islámu se všemi důsledky.
A já se ptám: Kdo bude lepším prezidentem?
Schwarzenberger se svým naprosto loajálním přístupem k EU, který odkýve a podepíše vše, co mu EU nařídí. A nebo svéhlavý Zeman, který ze sebou zametat nedá, ale pro změnu žádá o podporu komunisty?

Po pravdě nevím.

          
8 | autor Ludmila Nosková | 23.01.2013 09:33:14
Frantižku islamizace Evropy, je nic proti bezbožnému NWO, který postupně rozjíždí vládnoucí špičky tohoto světa. Bohužel spousta lidí o tom neví a žije v iluzi, že každý, kdo nevystupuje proti církvi otevřeně, kope za její tým.
Jsme kolikrát šokovaní, když se provalí nějaká aféra u lidí, kteří byli považovaní za bezúhonné a slušné. Vždyť i Norimberský proces se konal s lidmi, z nichž mnozí z pohledu veřejnosti byli slušní, vzorní otcové rodin, věrní manželé, dobří pracovníci, akorát jednu chybu měli, byli to masoví vrazi.
Neměli bychom se bát těch, kteří otevřeně proti církvi řvou a útočí. Bojme se těch, kteří mažou medy kolem pusy a pracují ve skrytu proti.

               
9 | autor Slávka | 02.02.2013 10:59:04
Vážená paní Nosková,
jsem mile překvapena, že se nacházejí tu a tam osoby, které mají informace o NWO. Ať je před volbami nebo po volbách, stále je třeba se obracet k Bohu a prosit o dar rozlišení, "odkud vítr vane".
Zdraví Slávka Šujanová

               
10 | autor Petra a Milan Šaňkovi | 02.02.2013 22:20:12
Rádi bychom upozornili, že ono NWO je pouze teorie, navíc konspirační. Víra ve skutečnou existenci NWO - tzn. zjednodušeně víra v několik mocných nad námi, kteří řídí naše životy (plánují a vyvolávají války, komunismus, ale i sametové revoluce) - přivedla více lidí z našeho okolí k neúčasti na volbách. Měli pocit, že to stejně nemá cenu. Už to samé o něčem svědčí...

Za skutečné nebepečí nepovažujeme islamizaci ani NWO, ale lidskou pasivitu a strach pramenící právě z pocitu, že člověk sám nic nezmůže a nezmění. Pokud to takto budeme žít, pak se opravdu konspirační teorie může stát skutečností a my budeme jen loutkami v rukou "mocných".

Nedejme se proto ničím zneklidnit, neobávejme se dopředu a žijme svůj život s odvahou, radostí a vírou v DOBRÉHO Boha.


11 | autor Lenka Klinkovská | 22.01.2013 12:45:42
Odlišit dobro a zlo, pravdu a lež, vyznat se v tom, to není jednoduché. Svět není černobílý, stejně jako nikdo z nás, tak ani žádný z kandidátů není dokonalý. Před jakýmkoli rozhodnutím je ale dobré mít dostatek informací. Já beru tento článek jako jeden ze zdrojů informací.

12 | autor Michaeala Svobodová, M. a F. Hošková | 22.01.2013 21:29:19
Tímto článkem chci podpořit nejen Karla, ale také zakladatele této diskuze, respektive dotyčného co vložil úvodní články. Nemyslím, že by bylo něco špatného diskutovat o tom, kdo je z hlediska katolické církve přijatelným kandidátem a kdo ne. Já osobně se rozhoduji podle svého zdravého rozumu a i kdyby zde vyšel článek volte Bobošíkovou, tak prostě neuposlechnu, i kdyby to napsal samotný biskup.

Při rozhodování, koho volit jsem vycházela pouze ze svého zdravého rozumu, z toho co vidím, co vnímám jako důležité hodnoty. Novinové články i media mě ukazují, že Karel Schwarzenberg je slušně vychovaný člověk, nemá potřebu na nikoho házet špínu, pokud ji někdo připisuje jemu, on ji elegantně setřepe.

Nevím jestli je nebo není praktikující věřící, ale v politice víru uplatňuje jak nejlépe dovede. Je sice dvakrát ženatý, ale s tou jednou a samou ženou. :) A poslední důležitý bod je kladný vztah k církvi a opačný ke komunistům. Dokáže uznat chybu, vysvětlit a zároveň si ze sebe udělat srandu. Pokud výše uvedené argumenty nestačí, pak je dobré se podívat koho volí komunisti a já budu zaručeně volit toho druhého. :) Neříkám, že s ním ve všem souhlasím, že je bezchybný, ale pokud bude on prezidentem budu ráda, že se nebudu stydět vyslovit jméno prezidenta ČR.

     
13 | autor Honza | 23.01.2013 10:00:22
Napsáno dobře a srozumitelně. Nemohu než souhlasit. :-)

14 | autor Miroslav Lstibůrek | 22.01.2013 22:43:10
Zdravím diskutující a čtenáře a posílám odkaz na vyjádření od Vojty Kodeta, která se mi líbí.

http://www.vojtechkodet.cz/temata/cirkev-a-svet/prezidentske-volby---vasne-a-zodpovednost.html

15 | autor o. Milan Vavro | 26.01.2013 22:54:48
Děkuji všem, kteří se zapojili do diskuze a podepsali se. Mám slovo na závěr k vložení článku na tento web:
Když církev mlčí, vyčítá se jí, že nejde do dialogu.
Když jde do dialogu, vyčítá se jí, že nemlčí.

     
16 | autor Franta | 27.01.2013 12:31:32
Nesouhlasím s Vámi. Dialog je třeba. Ale jednostranná kampaň není dialog. Církev dialog musí podporovat, má lidi vést k zamyšlení nad hodnotami a klidně i nabídnout k posouzení a porovnání a ne říkat "tenhle jediný kandidát je ten správný". To není dialog ale diktát. Navíc kostel není agitační místo nebo politické středisko.

A přitom stačilo pouze přidat názory i na druhou stranu z druhé strnay barikády. A jako že takových, kteří jsou křesťané a volili Zemana je dost.

          
17 | autor o. Milan | 28.01.2013 00:02:56
V době vkládání příspěvku jsem našel tyto příspěvky na webech, tak jsem je tam dal. I kdyby to byl můj názor, tak je to jen názor a ne diktát. Nikoho jsem k tomu nenutil. Poznámku, že "stačilo přidat názory i z druhé strany barikády" doplňuji, že každý mohl dát do diskuze své příspěvky, třeba i klady Zemana, ale ty jsem na webech souvisejících s katolickou církví nenašel. Své názory a doporučení, že budou volit Schwarzenberga, dalo několik našich osobností v Katolickém týdeníku (viz KT 2013/3). Dále, web není kostel. Závěrem: Beru, že vše je osobní volba každého atd., ale připomínám, že máme krátkou paměť a měli bychom si uvědomit, jakým způsobem se levice u nás po roce 1948 chovala k církvi. Uvidíme, co se bude dít v nadcházejících letech. Kéž by to bylo jinak.


               
18 | autor Franta | 28.01.2013 09:02:23
O diktátu mluvím záměrně. Je rozdíl, když svůj názor prezentuje Lojza z ulice a PAN FARÁŘ NA FARNÍM WEBU. PAN FARÁŘ je osoba, která má větší autoritu než si leckdy myslí. Protože to co říká z kazatelny je vždy PRAVDA, je pravdou i to ostatní co říká mimo kazatelnu. Jeho osobní názor se stává závazným. Spousta lidí to tak vnímá. Pozor na to!

A ještě poznámku k té paměti národa. Naši ŘK církevní představitelé se asi pomátli na rozumu, když prohlašovali Schwartzenbergera za kandidáta blízkého ŘK církvi: Jak může ŘK církev podporovat takhle hlasitě ve volbě člověka, který v parlamentu hlasoval PRO uzákonění registrovaného parnerství, a který letos organizátorům Prague Pride Festivalu 2012 sdělil, že je ochoten podpořit adopce dětí osobám žijícím v registrovaném partnerství! Opravdu tomu nerozumím.

ŘK církev ve skutečnosti neměla žádného kandidáta. Jenom se opět a zase pletla tam kam nemá a svojí vahou podporovala mocenské zájmy jedinců jdoucí mimo církev.

Tohle píšu záměrně až po volbě, protože nejsem ani zastánce Zemana a jeho činů. A před volbou by to vypadalo jako jasná předvolební a agitační kampaň.


                    
19 | autor Milan Šaněk | 28.01.2013 10:33:48
Milý Františku,

podle toho co jsi napsal, usuzuji, že ani jeden z finálových kandidátů Ti nebyl blízký. Mě také ne – v prvním kole jsem volil někoho jiného. Leč lidé rozhodli tak, že bylo v druhém kole na výběr pouze z těchto dvou lidí. Vím, že ani jeden z nich není Mirek Dušín, ale já mám právo dát hlas tomu lepšímu (pesimista by řekl tomu méně špatnému). Samozřejmě už musím dělat kompromis – můj kandidát už totiž vypadl v prvním kole. Ale podle mě je třeba jít i v takové situaci volbám a vyjádřit svůj názor, byť nejsem ve všem s kandidátem zajedno. Lepší je něco udělat než složit ruce do klína, lepší je volit než nevolit a pak nadávat.

Nevím, proč by pan farář nebo jiné osobnosti nemohli svobodně vyjádřit svůj názor. Konečné rozhodnutí je na každém z nás, nikdo nás nepřinutí volit pana Zemana, nikdo nás nepřinutí volit pana Schwarzenberga a dokonce nás nikdo nepřinutí jít k volbám, pokud nechceme. To je svoboda.

Žijeme ve svobodné zemi a měli bychom za to být vděčni. Važme si práva volit i práva na svobodnou diskuzi. Volby do parlamentu se blíží a nevidím je nějak růžově. Mám obavu, že tento národ je schopný si za kus žvance zaprodat svoji svobodu. Aby jsme ještě nevzpomínali na tyto diskuze na internetu, kdy každý mohl uvést svobodně svůj názor...

                    
20 | autor Lukáš Svoboda | 28.01.2013 11:19:54
Takže pan farář je osoba, která má autoritu - a proto nesmí prezentovat svůj názor?!

                         
21 | čtenář se nepodepsal | 29.01.2013 08:34:23
Promiňte, nepochopil jste mně. Asi jsem se špatně vyjádřil.
Samozřejmě že má názor a musí mít názor. Ale jeho veřejně prezentovaný osobní názor je zesilovaný vahou jeho postavení a velice jednoduše se tak z osobního názoru stává v očích lidí obecně závazné stanovisko. Jediné a správné.

Už mi rozumíte?

                              
22 | autor Lukáš Svoboda | 29.01.2013 10:59:39
Rozumím, ale nesouhlasím.

Otec Milan sem dal pouze příspěvky z jiných webových stránek. Má na to právo a udělal dobře. Jeho osobní doporučení v článku nevidím.

S otcem Milan jsme se bavili před prvním kolem volby, každý z nás volil jiného kandidáta a jeho názor jsem za závazný nepovažoval.

Pokud někdo bere názor faráře jako jediný správný, pak je to jeho problém. Já si umím vybrat sám. Ale pokud se někdo nemůže rozhodnout, tak je určitě lépe, když se bude inspirovat názorem otce Milana, než třeba Jiřiny Bohdalové, Daniela Hůlky a podobných "osobností", kterých je plný internet a nikdo je neokřikuje.

                                   
23 | autor Franta | 30.01.2013 13:19:59
Máme obecně dvě možnosti. Buď mlčky přijímat vše co se nám naservíruje a nebo se vyjádřit, když nesouhlasíme.
Děláte to také. Vyjadřujete se, když nesouhlasíte.
Opravdu si myslíte, že někoho okřikuji? Já přitom vyjadřuji svůj nesouhlas a důvody jsou k přečtení výše.
Jak byste si v tom případě představoval vyjádření nesouhlasu? Tiché domlouvání v tmavém zákoutí, aby se náhodou někdo jiný nerozlobil není můj styl. Váš očividně také ne. :-)

                                        
24 | autor Lukáš Svoboda | 30.01.2013 14:49:38
Já jsem to nemyslel nějak osobně. Ale když napíšete:
- "považuji za maximálně pobuřující, že se na těchto stránkách odehrává předvolební boj"
- "to není dialog ale diktát"
- "kostel není agitační místo nebo politické středisko"
tak to bohužel považuji za okřikování.

Šéfredaktor stránek si na ně může dát co chce. V článku byly pouze předloženy nějaké názory a kdo s nimi nesouhlasí, tak to píše do této diskuze. Zde se Vámi požadovaný dialog myslím pěkně rozběhl. Nikdo ho nezakazuje.

Kdyby bylo v článku pouze VOLTE SCHWARZENBERGA! a diskuze byla uzamčena, pak bych s Vámi souhlasil, že se jedná o diktát.

Aby jsme si rozuměli: Mě nevadí, že nesouhlasíte s názory v článku. Mě vadí, že v podstatě jinými slovy říkáte, že tu ten článek vůbec neměl být.

                                             
25 | autor Franta | 31.01.2013 14:40:57
:-) V zásadě si rozumíme a přitom slovíčkaříme.
No nic. Asi bysme to měli uzavřít, už tak je to tady nepřehledné.
Víte co považuji za nejdůležitější v celé téhle rádoby debatě? Že se někdo ozval a reagoval. Ať už souhlasně nebo nesouhlasně.


                                        
26 | autor Katka | 30.01.2013 15:17:23
Dobrý den,

právě jste napsal, že je dobré nepřijímat mlčky, co se nám naservíruje. A proto děkuji, že jste uznal, že i naši kněží jsou lidské bytosti a tu možnost nebrblat za rohem a veřejně v kostele říci svůj názor i přes to, co nám reklama a masmédia vtloukají do hlavy:-)

Děkuji za uznání. S přáním hezkého dne,
Katka

                                        
27 | autor Katka | 30.01.2013 15:18:54
Dobrý den,

právě jste napsal, že je dobré nepřijímat mlčky, co se nám naservíruje. A proto děkuji, že jste uznal, že i naši kněží jsou lidské bytosti a mají tu možnost nebrblat za rohem a veřejně v kostele říci svůj názor i přes to, co nám reklama a masmédia vtloukají do hlavy:-)

Děkuji za uznání. S přáním hezkého dne,
Katka

          
28 | autor Honza Blažek | 28.01.2013 15:32:38
Dialog je jistě třeba a proto tady tuto možnost máme. Jestli jste předvolební kampaň sledoval, musel jste si všimnout, že ze strany pana Zemana byla velmi negativistická. Přestože pan Zeman po prvním kole sliboval, že nebude používat podpásovky, tahal z pomyslného klobouku jednu špinavou lež za druhou. A když to prasklo, tak jen maximálně řekl: "Pardon, každý se může splést". Jenomže lidé třeba slyší pouze tu lež, která si pak žije vlastním životem a žádné dementi už ji neodstraní. Miloš Zeman ukázal, jak hluboko může člověk klesnout a že účel světí prostředky, bez ohledu na to, jestli jsou čestné nebo ne. Když pominu škemrání u komunistů, to bezskrupulózní jednání se s funkcí prezidenta rozhodně neslučuje. A parafráze Havlova hesla pronesená panem Klausem po ohlášení výsledků, to byl skutečný hnus. Ještěže se toho Václav Havel nedožil...

29 | autor Ludmila Nosková | 28.01.2013 14:36:42
Tak a to by už mohlo stačit, pánové, ne? Když si přečtete, čím tento článek začíná, je to výzva našich biskupů k modlitbě za volbu. Nepsali tam za volbu Zemana nebo Schwarzenberga. Odevzdali toto rozhodnutí do Boží vůle.
Je po volbách a nemá smysl se hádat. Teď je třeba se nenechat rozdělovat a pro nás křesťany platí ještě jeden úkol, modlit se za prezidenta, aby toho co nejméně pokazil, a aby byl opravdu prezidentem všech. Modlitba je mocnou zbraní pro šíření dobra a chceme-li mít dobrého prezidenta, MODLEME SE ZA NĚJ TÍM VÍC!

     
30 | autor Miloš Jindřich | 31.01.2013 09:14:33

Zdá se, že nezvítězil náš lepší kandidát.Ať by to dopadlo jak chtělo, na nás je - modlit se aby se prezident stal lepším člověkem než je.
Možná je naše modlitba ta pravá šance pro Zemana, pratože kdyby se nestal prezidentem, nestál by nám za modlitbu.