Diskusní fórum

Komentáře ke článku: Zápis z pastorační rady farnosti Slavkov

1 | autor Ludmila Nosková | 17.01.2014 17:50:40
Také bych ráda poseděla v kavárně a věřím,že i většina žen, které právě v době konání kavárny připravují nedělní oběd. Možná, že právě tento nevhodný čas jednak nedává možnost posedět kromě mládeže i jiným a jednak napomáhá ne k právě výchovnému postoji zvláště dívky, že máma vaří a ony se baví v kavárně, místo aby mámě pomohly.
Protože patrně tímto píchnu do vosího hnízda, tak předpokládám, že ty potrefené se ozvou.

Proč není kavárna např. odpoledne. Je problém aby se střídala jednou dopoledne a jednou odpoledne?
Možná by na odpolední chodily i manželské páry a víc rodin s dětmi a možná i senioři.Možná by tam bylo i víc klidu protože mládež v tu dobu sedí u PC nebo je někde venku.
LN

     
2 | autor Vítek | 18.01.2014 11:49:08
Váš komentář beru jako vyjádření vlastního názoru a postoje k nynějšímu fungování kavárny a výchově mladých dívek, ale mám nutkání veřejně vyjádřit svůj nesouhlas. Nedělní dopoledne není jediný čas, kdy pomáhat rodičům a proč by měly vařit jen ženy a dívky?
Svým pohledem na věc zcela souhlasím s tím, co zde napsal Pavel H. a potvrzuji procentuální zastoupení účastníků kavárny. Pokud chcete rozšířit kavárnu o odpolední hodiny, navrhuji Vám zjistit reálný zájem lidí, kteří by toho využili a předem upozorňuji, že smysl odpoledního provozu bude odlišný od dopoledního, který mne maximálně vyhovuje, odpoledne bych už nepřišel.
A ještě k 1. bodu zápisu z pastorační rady: Obsazenost kavárny se mi zdá vytížená, nezvážit rozšíření třeba do "třídy", tam by potom popř. mohli i senioři a nebyly by obtěžováni takovou hladinou hluku (i když tento důvod neúčasti se mi také nezdá tím pravým).
Vít Knotek ml.

     
3 | autor Návštěvník FK | 19.01.2014 15:01:24
Nevím, co vám leží v žaludku víc, jestli skutečnost, že si neumíte vyřešit ‘‘problém‘‘ s přípravou nedělního oběda nebo uvědomění, že stojíte u plotny, zatímco návštěvník FK usrkává kávu. Vaše označení ‘‘potrefené‘‘ je jenom důkazem, že předmětem diskuze není nevhodně zvolený čas, ale explicitní přístup k jejím návštěvníkům. Nicméně nerad bych stavěl svůj názor na subjektivním postoji vytvořeném na základě vaši reakce, ale souběžně bych doporučil hledat a upřednostňovat pozitivní přístup před kritikou.

Návštěvník FK

     
4 | autor Návštěvník FK | 19.01.2014 15:01:38
Nevím, co vám leží v žaludku víc, jestli skutečnost, že si neumíte vyřešit ‘‘problém‘‘ s přípravou nedělního oběda nebo uvědomění, že stojíte u plotny, zatímco návštěvník FK usrkává kávu. Vaše označení ‘‘potrefené‘‘ je jenom důkazem, že předmětem diskuze není nevhodně zvolený čas, ale explicitní přístup k jejím návštěvníkům. Nicméně nerad bych stavěl svůj názor na subjektivním postoji vytvořeném na základě vaši reakce, ale souběžně bych doporučil hledat a upřednostňovat pozitivní přístup před kritikou.

Návštěvník FK

5 | autor PH | 18.01.2014 08:36:07
Reaguji na výzvu, aby se "potrefené ozvaly"!
Vezmu to postupně:

- Nevím, jak v ostatních domácnostech, ale u nás se s přípravou pokrmů střídáme. Nedělní oběd si připravíme třeba už v sobotu, abychom ho mohli po návratu z kavárny jen ohřát. Jak jednoduché řešení.
- Každý trochu pravidelnější návštěvník farní kavárny ví, že mládež tvoří max.50% osazenstva. Cca 25 - 30% tvoří mladé rodiny s malými dětmi a zbývajících 20 - 25% střední věk a senioři.
- Považuji za troufalé jakkoliv komentovat výchovu mladých dívek ve farnosti. Toto se týká jen a jen dané rodiny, jakou mají doma domluvu. Navíc, co výchova chlapců? Pro ně je dopolední "ulejvání" vpořádku?!?
- Proč není kavárna odpoledne? Protože většina Rodin se snaží trávit nedělní odlopedne nějakým výletem, či jinou společnou činností. Navíc podstata farní kavárny spočívá ve Slavkově v tom, aby lidé po ukončení mše mohli spolu chvíli posedět v teple a popovídat si.
- Z pozice mladé rodiny říkám, že je pro nás lepší čas hned po mši svaté. Odpoledne se snažíme trávit buď samostatně jako rodina, nebo často také strávíme odpoledne návštěvami příbuzných, známých, nebo účastí na našem společenství mladých rodin.
- Není trochu sobecké navrhovat odpolední čas jen proto, aby tam nedorazila "rušivá mládež"?

Závěrem bych užil jedno úsloví, které často užívá můj otec a zcela vystihuje problematiku předchozího komentáře:

"Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody!"

Doufám, že jsem reagoval"a" dostatečně potrefeně :-)

Pavel Hlaváček

6 | autor Ludmila Nosková | 20.01.2014 11:32:08
Konečně nějaký pohyb ve stojatých vodách webových komentářů. Pánové díky.
Odpovím Palovi a Vítkovi, anonym, který se neumí podepsat neberu na vědomí.
V prvé řadě pánové opravdu upřímně a s uznáním oceňuji váš pozitivní přístup k pomoci mužské části svým ženám. Tleskám vám a děkuji. Bravo!
Názor, který jsem vyjádřila já, je můj. Ale podle rozhovoru s jinými ženami, které dopoledne v neděli vaří, vím, že nejsem jediná, kdo by kavárnu navštívil raději v jiném čase.
Také je věcí individuálního názoru jestli člověk chce k nedělnímu obědu ohřívané jídlo. Pokud mu to chutná, proč ne. Proti gustu, žádný dišputát.
U nás doma, kdy se přes týden vracíme ze zaměstnání různě, si užijeme ohřívaného jídla dost, takže si alespoň v sobotu a neděli rádi dáme čerstvé.
Co se týče termínu kavárny, vůbec nenavrhuji zrušení dopolední kavárny, ale střídání dopolední a odpolední kavárny. Dopoledne ji může využívat mladá generace, odpoledne třeba senioři hákliví na hluk mládeže, či rodiny nebo manželské páry, které se v ní zastaví po nedělní vycházce.

Také nemusí v kavárně jít pouze a jen o konzumaci nápojů a buchet, ale kavárnu lze uspořádat i v pozdnějším odpoledni a třeba ji OBČAS oživit i drobným programem. Zvláště v období, kdy je venku hnusně a výlety do přírody moc nelákají. Už kdysi dávno, když se na farní radě teprve mluvilo o zavedení farní kavárny, navrhovala jsem, že se kavárna nemusí pojmout čistě jen jako "kecací" u šálku kávy, ale neuškodí OBČAS zařadit třeba tzv. videokavárnu či poetickou kavárnu s čtením ukázek z nějaké zajímavé knihy nebo poezie. Dnes, kdy lidi čtou málo, by to mohlo pomoci opět vzkřísit tuto bohulibou činnost, kterou čtení knih bezesporu je.

Všimněte si dobře zvýrazněného slůvka "občas". To pro ty, kteří by náhodou chtěli oponovat, že do kavárny chodí jen posedět a pokecat. Vycházím z toho, že stereotyp časem přechází v nudu, takže proto je dobré občas udělat něco jinak.
Děkuji za pochopení a také respektování názoru. Ostatně k vyjádření názoru jsou komentáře na webu určené.
LN