Diskusní fórum

Komentáře ke článku: 4. farní den

1 | autor Marie Hlaváčková | 24.06.2010 21:25:07
Farní den byl úžasný, vymyšlený a pečlivě propracovaný do posledního detailu.
Oceňuji především všechny ty technické i organizační "drobnosti", za kterými bylo tolik práce a díky kterým vše hladce probíhalo.
Ještě jednou velké díky VŠEM organizátorům, že obětovali svůj volný čas a energii, aby připravili ostatním toto krásné odpoledne.

2 | autor otec Milan | 25.06.2010 16:44:40
Farní den opět potvrdil, že je pro nás příležitostí více se poznat, nejen na místě samém, ale i při nácviku a chystání programu. To odpoledne pro nás bylo důvodem k radosti z obdarování, která jsme přijali a která se mohly projevit v akci pro druhé. Farní den nás stmeluje dohromady a je znát, jak jsme si rok od roku blíž. Bylo možné si všimnout mnoha potěšitelných momentů, např. jak rychle byly během pár minut poskládány židle a stoly na vlečky, nebo že přišly i naše babičky z Němčan a Heršpic, nebo ...
Děkuji všem - Pánu za vyslyšení proseb za příhodné počasí, organizačnímu týmu za přípravu, vedoucím skupin a společenství za nácviky a vystoupení a vám všem, kteří jste přes nejisté počasí přišli.
Ještě jednou velké díky!

Poznámka: Ta cena - večeře pro vítězné rodiny - neznamená, že nás kněze budou hostit, ale že my budeme vařit nebo smažit pro ně!
otec Milan

3 | autor Pavel Galata | 25.06.2010 16:49:31
Protože jsem byl v přípravném týmu farního dne, nepřísluší mi hodnotit, zda se farní den podařil či nikoliv. Chtěl bych hlavně poděkovat vám všem, kteří jste na farní den přišli. A navíc nebyli jste pasivními účastníky. Myslím si, že akce tohoto typu děláme zejména proto, abychom se mohli společně setkat. A pokud nikdo nepřijde, tak se také s nikým nepotká. Takže vaše účast - ať jste byli spokojeni nebo ne - je odměnou těm, kteří to připravovali. A na závěr patří velký dík všem těm, kteří se podíleli na závěrečném úklidu. To bylo něco. Doslova během několika minut bylo sklizeno. To je pomoc! To se cení! Ještě jednou díky.

4 | autor Katka Krejčířová | 26.06.2010 11:19:05
I nám se farní den moc líbil.Díky všem!