Poslední články

Níže je zobrazeno 30 posledních článků. Starší články najdete v archivu nebo můžete využít vyhledávání.

[Modlitba za sestru Gregorii]

Modlitba za sestru Gregorii

Zpráva z 19. ledna.

[Aktuální a základní informace o farnosti ]

Aktuální a základní informace o farnosti

Aktuálně Program farnosti

[Online přenosy bohoslužeb ze Slavkova]

Online přenosy bohoslužeb ze Slavkova

Aktuálně Připravili jsme živý videopřenos bohoslužeb z chrámu Vzkříšení Páně ve Slavkově prostřednictvím internetu.

Příští přenosy:
- Mše svatá pro děti - úterý 26.1. v 18:00
- Mše svatá - neděle 31.1. v 9:00

[Tříkrálová sbírka ve Slavkově]

Tříkrálová sbírka ve Slavkově

Přispívat můžete do kasiček v kostele v neděli 17. a 24. ledna a v obchodechdo 23. ledna.

[Ministrantské Vánoce]

Ministrantské Vánoce

Bohužel, pandemie covidu zastavila mimo jiné i ministrantské schůzky. Ale ministranti nemusí zoufat, protože si pro ně jejich vedoucí připravili program na vánoční prázdniny.

[Vánoční přání]

Vánoční přání

Požehnané Vánoce, Boží milost k zvládnutí všech obtíží, překonání obav a pevné zdraví do nového roku 2021 vám i vašim rodinám přejí od slavkovského betléma P. Milan Vavro a P. Stanislav Pacner

[Zemřeli kněží P. Adam Rucki a P. Jindřich Petrucha]

Zemřeli kněží P. Adam Rucki a P. Jindřich Petrucha

Oba kněží působili ve Slavkově - P. Adam Rucki jako exercitátor na obnovách v Domě svaté Rodiny a P. Jindřich Petrucha byl kaplanem ve Slavkově v letech 1972 - 1975. Parte v příloze.

Farní anketa 2019

Pro zájemce o farní život nabízíme loňskou anketu o životě farnosti a vyjádřením faráře k vašim připomínkám. Vyšla již v Urbánku, nabízíme znovu k dispozici.

Vyhodnocení farní ankety 2019 (pdf)

Dopis biskupa Josefa Nuzíka rodinám

Myslím na rodiny, které jsem měl příležitost poznat jako člověk, kněz i biskup, ale také na vás, které osobně neznám.

Výzva otce biskupa Vojtěcha k postu za ukončení pandemie

[Všichni jsme na cestě ke svatosti]

Všichni jsme na cestě ke svatosti

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha „Všichni jsme na cestě ke svatosti“ k 1. listopadu 2020.

[Charita hledá dobrovolníky]

Charita hledá dobrovolníky

Charita hledá dobrovolníky pro sociální a zdravotní služby při zvládání koronakrize.

[Dušičkové odpustky v listopadu]

Dušičkové odpustky v listopadu

Možnost získat dušičkové odpustky bude kvůli pandemii během listopadu.

Duchovní podněty pro období stavu nouze

V čase, kdy nemůžeme přicházet na společné bohoslužby, nabízím vám k výběru několik podnětů pro osobní i společné prožívání víry.

[Reportáž v TV ze Slavkova]

Reportáž v TV ze Slavkova

130. výročí narození sv. Marie Goretti připoměla regionální televize reportáží z kostela ve Slavkově, kde jsou v oltáři její ostatky.

[20. výročí posvěcení kostela v Heršpicích]

20. výročí posvěcení kostela v Heršpicích

20. výročí posvěcení kostela sv. Matouše v Heršpicích v neděli 27. září 2020 ve 14 h.

[Benefiční koncert]

Benefiční koncert

Benefiční koncert v Dražovicích 28. 9. v 17,30 ve prospěch misie saleziánů v Bulharsku.

[Pouť na Lutrštéku]

Pouť na Lutrštéku

Pouť na Lutrštéku bude v neděli 20. září - mše sv. v 8,00, 9,00 a 10,30. Ve 14,30 svátostné požehnání. Po celé dopoledne se bude zpovídat. Sbírka o pouti bude na nový oltář na Lutršték a opravu vodní kaple a studánky.

Rozvrh náboženství

Informace o termínech a místech výuky jednotlivých tříd. Doplnění rozvrhu na obcích.

[ Přihlášky do náboženství]

Přihlášky do náboženství

Pouze pro děti, které nastoupí do 1. třídy, a děti z jiných ročníků, které do náboženství ještě nechodily.

[Farní tábor 2020 Japonské dědictví]

Farní tábor 2020 Japonské dědictví

Pozdrav z tábora, všichni jsou v pořádku a i přes občasný déšť je veselo.

[Novéna před požehnáním mariánského sloupu]

Novéna před požehnáním mariánského sloupu

Zveme Vás k modlitbě Novény k Panně Marii ve dnech před požehnáním Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Novéna začne ve čtvrtek 6. srpna 2020, na Svátek Proměnění Páně.

[Oslava svátku sv. Gorazda]

Oslava svátku sv. Gorazda

Staroslovanská liturgie na Hoře sv. Klimenta v Chřibech: v neděli 2. 8. v 11.00 (slouží o. Milan Vavro), ve 13.00 přednáška Dr. Václava Ventury na téma Ježíšova modlitba.

[Svatourbanská pouť na Urbánku]

Svatourbanská pouť na Urbánku

V neděli 28. 6. v 17.00 procesí od sv. Jana po Křížové cestě, 18.00 poutní mše svatá, prohlídka kaple sv. Urbana, na závěr táborák a piknik z vlastních zásob.

[Bývalý slavkovský kaplan P. Václav Drbola umučen komunisty]

Bývalý slavkovský kaplan P. Václav Drbola umučen komunisty

Den památky obětí komunistického režimu připadá na 27. června.

[Zemřel Mons. Jan Daněk]

Zemřel Mons. Jan Daněk

Zemřel Mons. ICLic. Mgr. Jan Daněk, farář v Novém Městě na Moravě a děkan žďárský, bývalý kaplan ve Slavkově u Brna (1976-1979).

[Poděkování Charity za sbírku]

Poděkování Charity za sbírku

Oblastní charita vyjadřuje poděkování za potravinovou sbírku, lidé přicházeli celou dobu a byli velmi štědří, přinesli asi 350 Kg.Poděkování všem, kteří přispěli do asi 19-ti postniček částkou 8516 Kč.

[Obnova s Kateřinou Lachmanovou]

Obnova s Kateřinou Lachmanovou

Obnova s Kateřinou Lachmanovou: „Jak si uchovat pokoj v srdci“, Bohdalice, farní zahrada, sobota 13. 6. ve 14.30

Jáhenské svěcení Milan Werl

Do katedrály budou mít přístup pouze lidé se vstupenkami. Obřad bude možné sledovat v internetovém přenosu. V sobotu 20. června 2020 udělí při bohoslužbě v katedrále v Brně v 9.00 biskup Vojtěch kněžské a jáhenské svěcení. Na jáhna bude vysvěcen Milan Werl.

Novéna k Duchu Svatému

Milí přátele, od pátku začíná modlitba novény k Duchu Svatému. Pokud chcete, můžete využít nabídku Komunity Blahoslavenství.