Poslední články

Níže je zobrazeno 30 posledních článků. Starší články najdete v archivu nebo můžete využít vyhledávání.

[Základní informace o farnosti]

Základní informace o farnosti

Aktuálně Program farnosti

[Pouť na Lutrštéku 19. září]

Pouť na Lutrštéku 19. září

Pouť na Lutrštéku: v neděli 19. 9., mše sv. v 8.00 a 9.00, po mši sv. v 10.30 požehná novoříšský opat Marián Rudolf Kosík obnovenou studánku P. Marie pod Lutrštékem. V neděli 12. 9. mše sv. v 11.00, můžete si prohlédnout nový oltář.

[Oprava sochy Ježíše Krista v Němčanech]

Oprava sochy Ježíše Krista v Němčanech

Jeden z posledních uzdravených byl Antonín Bílek v roce 1946. Pokud máte podobné příběhy, sdělte je prosím na faře.

[Význam mozaiky na Lutrštéku]

Význam mozaiky na Lutrštéku

Návrh výzdoby je zvolen tak, aby bylo v prvním plánu možné zahlédnout tajemství Velikonočního tridua, vysvětluje autor oltáře, arch. Jiří Šťasta.

[Svěcení na Lutrštéku ve fotografiích a v České televizi]

Svěcení na Lutrštéku ve fotografiích a v České televizi

Fotografie a reportáže České televize z oprav a svěcení Lutrštéku.

[O dějinách studánky, která letos ožila a poutního místa Lutršték]

O dějinách studánky, která letos ožila a poutního místa Lutršték

Rok 2021 zůstane spolu s rokem 1861 zaznamenaný na mozaice Panny Marie vložené ve výklenku obnovené studánky pod Lutrštékem, aby připomínal 160. výročí vzniku poutního místa a zároveň rok velké obnovy celého poutního areálu.

Rozvrh náboženství 2021-2022

Informace o termínech a místech výuky jednotlivých tříd. 1.a 2. třída se vyučuje na KMŠ.

[Přihlášky do náboženství]

Přihlášky do náboženství

Do náboženství přihlašujte jen nové žáky - děti dříve přihlášené nemusíte znovu hlásit, přihláška jim platí do ukončení ZŠ. Odkaz níže.

[Lutršték ve zpravodajství ČT1]

Lutršték ve zpravodajství ČT1

Na odkazu si můžete přehrát reportáž České televize a TV NOE z oprav kostela a příprav na svěcení.

[Lutršték se mění, řemeslníci a umělci tvoří. ]

Lutršték se mění, řemeslníci a umělci tvoří.

Dnes 18. 8. přijeli kameníci, výtvarníci s mozaikami, restaurátoři, stolaři a elektrikáři. Vše natáčela ČT1 pro zpravodajství (bude vysílané 18. 8. v 18.00 na čt1 a 26. 9. v Křesťanském magazínu). Do pátku se dokončí montáže a úpravy interiéru. Zveme na neděli! Bohu díky!

[20. srpna 2021 oslaví biskup Vojtěch Cikrle 75. narozeniny. ]

20. srpna 2021 oslaví biskup Vojtěch Cikrle 75. narozeniny.

Biskup Cikrle: Aby byla diecéze živým organismem.

[Lutršték v novém]

Lutršték v novém

Co všechno se letos na Lutrštéku změnilo ve fotkách.

[Svěcení kostela a oltáře na Lutrštéku]

Svěcení kostela a oltáře na Lutrštéku

Posvěcení kostela a oltáře proběhne v neděli 22. srpna v 10:30 hodin za účasti brněnského diecézního biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho. Venku budou připraveny lavičky a ozvučení. Srdečně zveme.

[Tábor 2021 Silmarillion]

Tábor 2021 Silmarillion

První foto a krátký klipo za farního tábora. Cestu zvládli Elfové dobře a déšť přes nadšení nikomu nevadil. Po večeři a modlitbě bylo představení tématu a rozdělení do rodů - skupinek.

Reportáž o kněžích na ČT24

Reportáž o stěhování kněží, kde uvidíme také novokněze P. Milana Werla.

[Otevření expozice P. Václava Drboly v Bučovicích]

Otevření expozice P. Václava Drboly v Bučovicích

Srdečně Vás zveme v neděli 15. srpna 2021 při příležitosti 70. výročí smrti Václava Drboly na slavnostní otevření stálé expozice, jež je věnována tomuto knězi, který působil také ve Slavkově.

[Oslava svátku sv. Gorazda na Hoře sv. Klimenta v Chřibech]

Oslava svátku sv. Gorazda na Hoře sv. Klimenta v Chřibech

V neděli 1. 8. v 15.00 liturgie východního obřadu ve staromoravském a českém jazyce.

[Ministrantský tábor - SKOTSKO 2021]

Ministrantský tábor - SKOTSKO 2021

Odkaz na fotografie.

Štědrá sbírka na obce postižené tornádem

Poděkování za nedělní sbírky farností Slavkov a Křižanovice v celkové výši 158.413 Kč. Z toho: Slavkov ranní 71.755, večerní 9.928, Němčany 15.674, Hodějice 7.145, Heršpice 5.836, Křižanovice 30.225, Rašovice 17.850 Kč. Pokud chcete ještě přispět, můžete v neděli 4. 7. v sakristii.

Biskup Cikrle vyhlásil na tuto neděli 27. června mimořádnou sbírku (sbírka na bohoslovce bude 4.7.)

„Na tuto neděli 27. června 2021 vyhlašuji mimořádnou sbírku na pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou, zvláště v oblasti jihovýchodní Moravy. Vyzývám ve farnostech také dobrovolníky, zdravotníky a všechny, kteří by mohli účinně pomoci s odstraněním následků včerejší živelné pohromy, aby se zapojili. Děkuji všem, kteří pomohou, i všem, kteří přispějí finančně. Děkuji také těm, kteří se za lidi v postižených oblastech modlí. Jsem s vámi všemi spojený v modlitbě,“ vzkazuje biskup Vojtěch Cikrle.

[Kněžské svěcení (video odkaz) a primice jáhna Milana Werla]

Kněžské svěcení (video odkaz) a primice jáhna Milana Werla

Kněžské svěcení v sobotu 19. června v 9.00 v katedrále v Brně, primiční mše svatá v neděli 27. června ve 14.00 u kostela sv. Václava v Brně-Obřanech.

Biskupové k ustupující pandemii

Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie nemoci COVID-19

[Svatodušní vigilie]

Svatodušní vigilie

Velikonoce vrcholí slavností seslání Ducha Svatého, zveme na vigilii ve Slavkově v sobotu 22. 5. ve 21.00. Přijďme prosit o naplnění Božím Duchem!

[Sestra Gregorie vás pozdravuje]

Sestra Gregorie vás pozdravuje

Na fotografii z pondělí 10. 5. nad seznamy dětí z náboženství. Stále se zotavuje, ale musí ještě nabrat hodně fyzických sil. Děkuje za vaše pozdravy! o. Milan

[Novéna k Duchu Svatému]

Novéna k Duchu Svatému

Od pátku 14. 5. po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí za nové vylití Ducha svatého. Pokud chcete, můžete využít novénu k Duchu Svatému v odkaze. Svatodušní vigilie, kterou vrcholí velikonoce, bude ve Slavkově v sobotu 22. 5. ve 21.00 h.

[Obnovení bohoslužeb]

Obnovení bohoslužeb

Současná platná omezení bohoslužeb nám umožňují účastnit se každou neděli mše svaté: Slavkov 8,30 a 9,30 (večerní nebude), Heršpice 8,00, Němčany 11,00 a Hodějice 11.00. Kdo nemáte na mše sv. ve Slavkově místenku, můžete přijít i bez ní. Minulou neděli se rozdávaly místenky kvůli rovnoměrnému rozdělení pouze na tyto dvě bohoslužby.

[Výročí zatčení faráře Metoděje Nebojsy]

Výročí zatčení faráře Metoděje Nebojsy

Článek k 70. výročí zatčení faráře Metoděje Nebojsy (12. 5. 1951), který působil také od roku 1937 ve Slavkově.

[Pozdrav od s. Gregorie]

Pozdrav od s. Gregorie

S radostným aleluja sdílíme zprávu, že se nám s. Gregorie vrátila z nemocnice a pokračuje ve své rehabilitaci. A jak se cítí? ...

Z jednání ekonomické rady farnosti Slavkov

41. schůze Ekonomické rady farnosti Slavkov proběhla online 13. dubna 2021.

[Velikonoční přání]

Velikonoční přání

Od kříže ke vzkříšení, od poslední večeře k eucharistii. Požehnané Velikonoce s Kristem vzkříšeným a eucharistickým! O. Milan a o. Stanislav