Poslední články

Níže je zobrazeno 30 posledních článků. Starší články najdete v archivu nebo můžete využít vyhledávání.

[Základní informace o farnosti]

Základní informace o farnosti

Aktuálně Program farnosti

[Online přenosy bohoslužeb ze Slavkova]

Online přenosy bohoslužeb ze Slavkova

Aktuálně Připravili jsme živý videopřenos bohoslužeb z chrámu Vzkříšení Páně ve Slavkově prostřednictvím internetu.

Příští přenosy:
- Mše svatá pro děti - úterý 6. 4. v 18:00
- Mše svatá - neděle 11. 4. v 9:00
- Mše svatá pro děti - úterý 13. 4. v 18:00
- Mše svatá - neděle 18. 4. v 9:00
- Mše svatá pro děti - úterý 20. 4. v 18:00
- Mše svatá - neděle 25. 4. v 9:00
- Mše svatá pro děti - úterý 27. 4. v 18:00

[Sestra Gregorie je doma v klášteře]

Sestra Gregorie je doma v klášteře

Naše milá sestra Gregorie se v pátek 9. 4. vrátila z nemocnice domů. Cítí se ještě slabá, zotavuje se, ale již může mluvit, sama pomalu chodí, byla na mši svaté v kapli. Přiložen předchozí osobní pozdrav z nemocnice.

[Velikonoční přání]

Velikonoční přání

Od kříže ke vzkříšení, od poslední večeře k eucharistii. Požehnané Velikonoce s Kristem vzkříšeným a eucharistickým! O. Milan a o. Stanislav

[Žehnání pokrmů - modlitba]

Žehnání pokrmů - modlitba

Žehnání pokrmů letos v kostele nebude, modlitba je k dispozici v kostele nebo ke stažení níže, požehná otec nebo matka rodiny.

[Objev roku: Nalezeny dopisy o stavbě kostela knížetem Kaunicem!]

Objev roku: Nalezeny dopisy o stavbě kostela knížetem Kaunicem!

V archivu diecéze byly nalezeny velmi významné dopisy mezi biskupem Matyášem Františkem hrabětem Chorinským a knížetem Václavem Antonínem Kaunicem z léta 1786 o počátcích stavby našeho kostela. Překvapivá je zpráva o plánovaném zbourání kostela na Špitálce.

[Krutopřísná křížová cesta 2021]

Krutopřísná křížová cesta 2021

Slavkovská mládež pro nás připravila moderní křížovou cestu městem. Ta vychází z tradičních zastavení Kristova utrpení, ale dívá se na něj v souvislostech aktuálního světa.

Obdarujte své přátele dárkem pro duši i pro tělo

Novéna k svatému Josefovi od autora Josefa Prokeše nebo kniha pro povzbuzení. Ovocný nebo bylinný čaj svatého Josefa - vyrobený k Roku sv. Josefa. Knihy, čaje a klášterní produkty si můžete objednat na telefonním čísle 731 405 544.

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021

V České republice začne 27. března 2021 sčítání lidu, které se naposledy konalo v roce 2011. Biskupové Čech, Moravy a Slezska při této příležitosti vydávají společnou výzvu pro věřící.

[Postní duchovní obnova online]

Postní duchovní obnova online

Pozvánka na Postní duchovní obnovu online, která se uskuteční 13. 3. 2021 online od 14.00 do 20.00. Duchovní obnova je určena pro všechny farníky.

[Modlitba žalmů]

Modlitba žalmů

Na youtube kanále donPietro teď celou dobu postní probíhají streamované postní modlitby žalmů.

Kurzy online pro seniory

Spokojený senior - KLAS z.s. nabízí Vzdělávání v bezpečí domova.

[Inspirace na postní dobu]

Inspirace na postní dobu

Odkazy na několik inspirací pro postní dobu.

[Modlitba za sestru Gregorii]

Modlitba za sestru Gregorii

Zpráva z 11. února.

[Termíny farních táborů]

Termíny farních táborů

Termíny farních táborů na letošní prázdniny, pokud to bude z hlediska epidemie možné. Zatím děti NEPŘIHLAŠUJTE, k tomu bude zvláštní informace později.

[Postní kapky 2021]

Postní kapky 2021

Postní doba začíná. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na velikonoce. "Postní kapky" jsou každodenní inspirace, které mohou "osvěžit" tvůj život. Tentokrát na téma Boží milosrdenství.

[Hra pro ministranty]

Hra pro ministranty

Pandemie nekončí a schůzky jsou v nedohlednu. Naštěstí je zde další program pro naše ministranty.

[Varhaník Josef Pukl – 100. výročí narození ]

Varhaník Josef Pukl – 100. výročí narození

Jeho stopu najdeme i v naší farnosti.

[Tříkrálová sbírka ve Slavkově]

Tříkrálová sbírka ve Slavkově

Přispívat můžete do kasiček v kostele v neděli 17. a 24. ledna a v obchodechdo 23. ledna.

[Ministrantské Vánoce]

Ministrantské Vánoce

Bohužel, pandemie covidu zastavila mimo jiné i ministrantské schůzky. Ale ministranti nemusí zoufat, protože si pro ně jejich vedoucí připravili program na vánoční prázdniny.

[Vánoční přání]

Vánoční přání

Požehnané Vánoce, Boží milost k zvládnutí všech obtíží, překonání obav a pevné zdraví do nového roku 2021 vám i vašim rodinám přejí od slavkovského betléma P. Milan Vavro a P. Stanislav Pacner

[Zemřeli kněží P. Adam Rucki a P. Jindřich Petrucha]

Zemřeli kněží P. Adam Rucki a P. Jindřich Petrucha

Oba kněží působili ve Slavkově - P. Adam Rucki jako exercitátor na obnovách v Domě svaté Rodiny a P. Jindřich Petrucha byl kaplanem ve Slavkově v letech 1972 - 1975. Parte v příloze.

Farní anketa 2019

Pro zájemce o farní život nabízíme loňskou anketu o životě farnosti a vyjádřením faráře k vašim připomínkám. Vyšla již v Urbánku, nabízíme znovu k dispozici.

Vyhodnocení farní ankety 2019 (pdf)

Dopis biskupa Josefa Nuzíka rodinám

Myslím na rodiny, které jsem měl příležitost poznat jako člověk, kněz i biskup, ale také na vás, které osobně neznám.

Výzva otce biskupa Vojtěcha k postu za ukončení pandemie

[Všichni jsme na cestě ke svatosti]

Všichni jsme na cestě ke svatosti

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha „Všichni jsme na cestě ke svatosti“ k 1. listopadu 2020.

[Charita hledá dobrovolníky]

Charita hledá dobrovolníky

Charita hledá dobrovolníky pro sociální a zdravotní služby při zvládání koronakrize.

[Dušičkové odpustky v listopadu]

Dušičkové odpustky v listopadu

Možnost získat dušičkové odpustky bude kvůli pandemii během listopadu.

Duchovní podněty pro období stavu nouze

V čase, kdy nemůžeme přicházet na společné bohoslužby, nabízím vám k výběru několik podnětů pro osobní i společné prožívání víry.

[Reportáž v TV ze Slavkova]

Reportáž v TV ze Slavkova

130. výročí narození sv. Marie Goretti připoměla regionální televize reportáží z kostela ve Slavkově, kde jsou v oltáři její ostatky.