Poslední články

Níže je zobrazeno 30 posledních článků. Starší články najdete v archivu nebo můžete využít vyhledávání.

[Program farnosti 2020]

Program farnosti 2020

Program na leden, únor a některé akce 2020.

[Kurz Alfa 2020]

Kurz Alfa 2020

Srdečně Vás zveme na deset společně strávených příjemných večerů, kde se můžete dozvědět něco víc o křesťanské víře. Termín přihlášek pro Alfu – do pondělí 6. ledna.

Karneval již 9. února

Farní karneval pro děti bude z důvodů prázdnin v neděli 9. února v 15,00 v Domě Svaté Rodiny.

[Setkání mládeže děkanství]

Setkání mládeže děkanství

Zveme mládež na pravidelné setkání v různých farnostech našeho děkanství. Abychom se navzájem poznali, pomodlili a povzbudili ve víře. První setkání je Svatovalentýnské s modlitbou za dobrou volbu životního partnera v Bučovicích v pátek 14. února v 18 hodin. Ostatní informace jsou na letáčku.

[DENAF 2020 – Den Na Faře]

DENAF 2020 – Den Na Faře

DENAF – Den Na Faře pro děti 1. – 9. třídy ve čtvrtek 30. 1. do pátku 31. 1. 2020.

[Tříkrálová sbírka 2020]

Tříkrálová sbírka 2020

4 . a 11. ledna 2020 proběhla v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Velké poděkování koledníkům tříkrálové sbírky – dětem, mládeži, dospělým i dárcům.

[Tříkrálový koncert]

Tříkrálový koncert

V neděli 5. ledna od 16.30 se zaposlouchejte se do Tříkrálového koncertu od A. Correliho nebo do Haydnovy Nelsonmesse. Vystoupí komorní orchestr Collegium magistrorum Mikulov, smíšený sbor Ars Brunensis Brno pod taktovkou Sebastiena Bagnouda. Varhanní doprovod Kateřina Málková.

[Ples děkanství ve Slavkově]

Ples děkanství ve Slavkově

15. PLES SLAVKOVSKÉHO DĚKANSTVÍ se koná 18. ledna 2020 ve společenském sále Bonaparte ve Slavkově u Brna. Zahájení v 19:00, cena 150 Kč. K tanci i poslechu hraje hudební skupina Ad hoc team.

[Tábor ministrantů 2019]

Tábor ministrantů 2019

Zpráva a fotky z letošního ministrantského tábora s odkazem na další fotky z minulých let.

Vánoční scénka

Vánoční scénka Dramatického kroužku dětí bude před kostelem ve Slavkově na Boží hod 25. 12. - ZMĚNA ČASU: 17.30!

[Oprava pochůzné podlahy na půdě kostela]

Oprava pochůzné podlahy na půdě kostela

Hodiny na kostele nejdou. Dokončuje se totiž velká oprava na půdě - výměna poškozených trámů a prken, vysávání prachu z klenby, chemické ošetření dřevěné klenby a podlahy proti škůdcům.

[Vytrvejme v běhu]

Vytrvejme v běhu

Ve slavkovské farnosti vznikla adventní běžecká výzva nazvaná „Vytrvejme v běhu“ spojená s dobročinnou sbírkou pro Dětský domov Lila pro děti s diagnózou dětské mozkové obrny v Otnicích.

[Adventní motivace]

Adventní motivace

Milí farníci, k letošnímu adventu vám nabízíme několik podnětů pro obohacení duchovního života v našich rodinách.

[Duchovní aktivity v Adventu]

Duchovní aktivity v Adventu

Nabídka Průvodce adventem v mobilní aplikaci a duchovních aktivit v našem okolí.

Vzácná perla - pro dívky 4.-6. tříd

V pátek 15. 11. 2019 a v sobotu 16.11. 2019 proběhne v Domě svaté rodiny setkání děvčat ze 4.-6. tříd s názvem "Vzácná perla".

[Obnova pro muže]

Obnova pro muže

V sobotu 30.11. 2019 zveme srdečně muže všech věkových kategorií na duchovní obnovu s názvem "Potřebuji Otce?". Vede o. Petr Beneš.

[Nové fotogalerie]

Nové fotogalerie

Fotografie z akcí: Farní den a narozeniny, Pouť na Lutrštéku, Oprava podlahy půdy kostela Vzkříšení Páně.

[Prvokomunikanti]

Prvokomunikanti

Ve čtvrtek 26. září 2019 se v Brně na Petrově sešlo 500 prvokomunikantů, mezi nimi i z naší farnosti.

[Pouť mládeže ke sv. Klementu]

Pouť mládeže ke sv. Klementu

Pouť mládeže děkanství ke sv. Klementu Maria Hofbauerovi do Tasovic a Vídně 27.-28. 9. 2019.

[Aktivity a katecheze pro děti a rodiny]

Aktivity a katecheze pro děti a rodiny

Aktivity a katecheze pro děti a rodiny pro nový školní rok.

[DNY VÍRY ve Slavkově ]

DNY VÍRY ve Slavkově

Zveme vás srdečně na DNY VÍRY - duchovní obnovu farnosti, která se bude konat 17. - 22. září ve slavkovském kostele. Před 10 lety se konala velká obnova farnosti - lidové misie.

[Slavkovská iniciativa smíření v Šaraticích]

Slavkovská iniciativa smíření v Šaraticích

Nemusíte být kardiochirurgem, abyste mohli mít "srdce na dlani". Slavkovská iniciativa smíření 5. 10. v Šaraticích: 14.00 ekumenická bohoslužba ve farním kostele, 15.30 přednášky ve sportovní hale, 18.00 koncert Collegium musicale bonum v kostele.

[Brněnskou diecézí voní káva]

Brněnskou diecézí voní káva

Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze – PULS založil brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle. Sbírka bude 22. září, připojeno slovo biskupa a P. Pavla Kafky.

[10. výročí návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně]

10. výročí návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně

Pozvání k děkovné bohoslužbě, která se bude slavit v pátek 27. září 2019 v 17.30 hodin v brněnské katedrále. Vzpomínky občerství dokumentární film.

[Cyklovýlet]

Cyklovýlet

Zveme všechny malé i velké cyklisty na farní cyklovýlet, který se bude konat 22. září. Sraz účastníků je před slavkovským kostelem v 13:30 h.

[Obnova pro mládež]

Obnova pro mládež

V rámci Dnů víry zveme mladé na duchovní obnovu 20.-21. 9. na aktuální téma mladé církve: Christus vivit.

[Pouť na Lutrštéku 2019]

Pouť na Lutrštéku 2019

POUŤ NA LUTRŠTÉKU v neděli 15. září - mše svaté v 8,00 a 10,30 bude sloužit náš bývalý farář, otec Petr Vrbacký, v 9,00 P. Milan Vavro, 14,30 svátostné požehnání. Po celé dopoledne se bude zpovídat. Sbírka o pouti bude na nový oltář na Lutršték, jehož návrh bude představen.

[Náboženství - rozvrh 2019/2020]

Náboženství - rozvrh 2019/2020

Zde je nový rozvrh náboženství a přihlašování dětí přes farní web. Na ZŠ Komenského a na vesnicích se začíná od 16. 9., na faře od 9. 9.

[Tábor 2019 Doba kamenná]

Tábor 2019 Doba kamenná

Do Mamutího údolí se vydaly děti z naší farnosti prožít dobu kamennou. První obrázky a video je již k shlédnutí.

[Farní den a narozeniny]

Farní den a narozeniny

Farní den s oslavou narozenin o. Stanislava bude v neděli 21. července od 15,00 hodin.