Poslední články

Níže je zobrazeno 30 posledních článků. Starší články najdete v archivu nebo můžete využít vyhledávání.

[Program farnosti na celý rok 2018]

Program farnosti na celý rok 2018

Zde najdete údaje o programu farnosti 2018.

[Světlo z Arsu ]

Světlo z Arsu

Na divadelní představení o svatém faráři Arském Světlo z Arsu vás zve divadlo z farnosti Zašová do sálu Domu svaté Rodiny ve Slavkově v sobotu 20. října v 16.00 hodin.

[Večer chval]

Večer chval

Zveme Vás k modlitbě Večer chval se skupinou Lighthouse, v pátek 21. září, Slavkov, Dům sv. Rodiny v 19,30.

[SETKÁNÍ SLAVKOVSKÉ INICIATIVY SMÍŘENÍ]

SETKÁNÍ SLAVKOVSKÉ INICIATIVY SMÍŘENÍ

Setkání se koná v sobotu 22. 09. 2018 v Rašovicích.

[Schola rodin]

Schola rodin

Zahájení školního roku se scholou rodin - odkaz na yutube.

[Zájezd pro mládež ]

Zájezd pro mládež

Poutní zájezd pro mládež 7. tř. – I. roč. SŠ, Praha – Kutná Hora – Sázava, 28.-29. 9. na místa sahající ke kořenům kultury naší země, hlaste se do 15.9. na mejl slavkov@dieceze.cz nebo bucovice@dieceze.cz.

[Pouť na Lutrštéku]

Pouť na Lutrštéku

Zveme vás na pouť na Lutršték v neděli 16. září , mše svaté v 8, 9 a 10,30h bude slavit nový kaplan ve Slavkově, P. Stanislav Pacner. Požehnání ve 14,30.

[Výstava Matka Tereza - Světlo v temnotě dneška]

Výstava Matka Tereza - Světlo v temnotě dneška

Výstava je ke zhlédnutí ve farním kostele ve Slavkově během září, kostel je otevřen po dobu konání výstavy každou neděli mezi 10:00 a 11:00, v úterý od 19:00 do 20:00 a přede mší svatou v úterý, pátek a neděli od 17:30 do 18:00.

[Grygar: Věda a víra]

Grygar: Věda a víra

Farnost Bučovice vás zve na poutavou přednášku s názvem Věda a víra českého astronoma a astrofyzika Jiřího Grygara, v neděli 16. září 2018 ve 14:30 v sále Katolického domu v Bučovicích.

Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství

Centrum naděje a pomoci nabízí jak odpolední formu ve čtvrtek (od 13.9.2018) , tak kurzy v sobotu (od 15.9. 2018). Kurzy probíhají v prostorách Centra naděje a pomoci na Vodní 13 v Brně.

[Pouť pro prvokomunikanty 2018]

Pouť pro prvokomunikanty 2018

Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle zve zve do Brna na Petrov všechny děti z brněnské diecéze, které ve školním roce 2017-18 poprvé přistoupily ke svatému přijímání, tedy všechny „prvokomunikanty“.

[Cyklovýlet]

Cyklovýlet

Zveme všechny malé i velké cyklisty na farní cyklovýlet, který se bude konat 23. září. Sraz účastníků je ve 13:30 před slavkovským kostelem.

[Náboženství - rozvrh 2018/2019 UPRAVENÝ]

Náboženství - rozvrh 2018/2019 UPRAVENÝ

Nový rozvrh náboženství. Upraveny některé časy. Na ZŠ Komenského a na vesnicích se začíná od 17.9., na faře od 10.9.

[Orel deváté legie]

Orel deváté legie

Castra ministerorum altare MMXVIII - Aquila legiae IX. Nos habemus pro vobis pictures de castris. (překlad z nevalné latiny: Tábor ministrantů 2018 - Orel deváté legie. Máme pro vás obrázky z tábora.)

[Podzimní Divadelní návraty ve znamení komedií]

Podzimní Divadelní návraty ve znamení komedií

Zdravíme všechny příznivce Divadelního spolku. Doufáme, že jste ve zdraví přežili letní vedra a rádi snesete jistou dávku veselé divadelní zábavy, protože podzim v Divadelních návratech bude ve znamení komedií...

Změny bohoslužeb od neděle 2. září

Z důvodů připojení farnosti Křižanovice s filiálním kostelem Rašovice do duchovní správy budou bohoslužby v neděli v následujícím čase: ranní mše sv. ve Slavkově v 9:00, večerní zůstává, v Heršpicích v 7:30, v Němčanech v 11:00 a v Hodějicích v 11:00 hodin. V Křižanovicích v 9:30 a v Rašovicích v sobotu v 18:00 s nedělní platností.

[Farní tábor 2018 - MISE FÉNIX]

Farní tábor 2018 - MISE FÉNIX

Pod Yellowstonským národním parkem dřímá nebezpečná hrozba – obří sopečný vulkán. R. 2058 náhle vybuchuje ...

[8. Farní den a sliby s. Pavlíny]

8. Farní den a sliby s. Pavlíny

Podívejte se na foto a záběry z farního dne a slavných slibů sestry M. Pavlíny v sobotu 9. června 2018.

[Katolická charismatická konference 2018]

Katolická charismatická konference 2018

Katolická charismatická konference 2018 se uskuteční ve dnech 11. až 15. července 2018 na výstavišti BVV v Brně. Můžete se účastnit i jeden den. Je prostor pro rodiny s malými dětmi a zvlášť je celodenní program pro větší děti a školáky. Páteční večerní program v brněnských kostelích. Kdo jste ještě nebyli, přijďte, nebudete litovat.

tzv. Istanbulská úmluva

Společný list biskupů českých a moravských diecézí ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy.

[8. Farní den a věčné sliby s. Pavlíny]

8. Farní den a věčné sliby s. Pavlíny

Zveme vás na farní den, pořádaný letos u příležitosti věčných slibů školské sestry M. Pavlíny v sobotu 9. června 2018. Dopolední slavnost složení slibů se koná ve farním kostele v 10.30 za účasti brněnského pomocného biskupa Pavla Konzbula. Program farního dne začíná v 15.00 hodin požehnáním v kostele a pokračuje na zahradě KMŠ Karolínka od 15.30 do 19.00 hodin.

[Svatourbanská pouť]

Svatourbanská pouť

Svatourbanská krojovaná pouť na Urbánku bude v neděli 27. května. Srdečně jste zváni na tuto pouť k patronu města Slavkova, která bude letos dopoledne.

[První svaté přijímání]

První svaté přijímání

V neděli 13. května děti přijaly poprvé Pána Ježíše v Eucharistii. Můžete se podívat na foto i video.

[Noc kostelů 2018 v Heršpicích]

Noc kostelů 2018 v Heršpicích

Na Noc kostelů vás zveme letos do Heršpic, kde pro vás připravily program církev katolická i evangelická.

[XIV. pěší pouť do Žarošic]

XIV. pěší pouť do Žarošic

Na pěší pouť do Žarošic nás letos vyšlo ze Slavkova 34 poutníků, z Jalováku kolem 70. Zvláštní pochvalu mají nejmenší, nejmladší a nejstarší poutníci. Fotografie.

Pastýřský list k translaci ostatků kardinála Berana

K radosti letošních Velikonoc přistupuje, že Vám mohu oznámit radostnou zprávu o přenesení ostatků mého velkého předchůdce na svatovojtěšském stolci, Josefa kardinála Berana, z Říma do Prahy.

[O Mariánském sloupu v Praze]

O Mariánském sloupu v Praze

Staroměstské náměstí, Praha. Památník za pomoc Panny Marie při obraně Prahy ...

[Zajímavý časopis - Zprávy z misií]

Zajímavý časopis - Zprávy z misií

Misijní zpravodaj č. 23 přístupný ONLINE je vydařený projekt pro přátele misií. Nahlédněte, tématem jsou tentokrát Misionáři a misie. Vydali jsme se po stopách českých misionářů...

[Pokračování kurzu Alfa]

Pokračování kurzu Alfa

Zveme vás k dalšímu pravidelnému setkávání a diskusím o základních tématech křesťanství. Setkání jsou otevřena všem, nejen hostům kurzu Alfa. Probíhat budou jednou za dva týdny v neděli večer od 19:00 ve farním sále. Začínáme 8. dubna.

[Květnové divadelní návraty: pohádka Jak Ondra ke štěstí přišel]

Květnové divadelní návraty: pohádka Jak Ondra ke štěstí přišel

U třetího dílu Divadelních návratů se setkáme v neděli 13. května, v 15 hodin v sále Pastoračního centra v budově ř.k. fary. Tentokrát opět zůstaneme v pohádkovém žánru. Promítneme třetí na živo hranou pohádku Jak Ondra ke štěstí přišel z roku 2005.