Poslední články

Níže je zobrazeno 30 posledních článků. Starší články najdete v archivu nebo můžete využít vyhledávání.

[Program farnosti 2019]

Program farnosti 2019

Program farnosti na rok 2019.

[Přijďte zažít kurz Alfa]

Přijďte zažít kurz Alfa

Srdečně Vás zveme na deset společně strávených příjemných večerů, kde se můžete dozvědět něco víc o křesťanské víře. Začínat budeme vždy společnou večeří, po které bude následovat krátká přednáška a neformální diskuse ve skupinkách.

[Činnost Collegium musicale bonum ve slavkovské farnosti v roce 2018]

Činnost Collegium musicale bonum ve slavkovské farnosti v roce 2018

Z jednadvaceti hudebních produkcí realizovaných v průběhu uplynulého roku souborem Collegium musicale bonum se osm uskutečnilo při slavení liturgie ve slavkovském kostele.

[Setkání mládeže s papežem v Panamě. ]

Setkání mládeže s papežem v Panamě.

Setkání mládeže s papežem v Panamě odlétají tři mladí z našeho děkanství. Provázejme je modlitbou. Program na každý den.

[Tříkrálová sbírka 2019]

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka 2019 v naší farnosti.

[Rybova Česká mše vánoční]

Rybova Česká mše vánoční

V neděli 6. ledna od 16.30 hodin v chrámu Vzkříšení Páně zazní tradiční Rybova Česká mše vánoční a další slavnostní díla.

[Manželské večery v Bučovicích]

Manželské večery v Bučovicích

Zveme manžele na Manželské večery, které budou probíhat od ledna v Bučovicích. Osmidílný kurz vede k posílení a prohloubení manželského vztahu. Nutné se hlásit do 6. ledna.

[Modleme se za evangelizační kurz Alfa]

Modleme se za evangelizační kurz Alfa

Modleme se za evangelizační kurz Alfa, který plánujeme zahájit ve Slavkově v lednu 2019

[Poděkování – adventní misijní jarmark]

Poděkování – adventní misijní jarmark

Velké poděkování všem, kteří darovali své výrobky i všem, kteří se přišli v sobotu 1. prosince podívat a přispět na misie.

[Slavnost Ježíše Krista Krále - návštěva ve Slavkově u Opavy.]

Slavnost Ježíše Krista Krále - návštěva ve Slavkově u Opavy.

Návštěva ze Slavkova u Brna ve Slavkově u Opavy. Setkání farností, občanů a koncert pěveckých sborů.

Nové fotoreportáže

Nejdete je ve farní fotogalerii.

[Farnost k výročí bitvy]

Farnost k výročí bitvy

Otevřený kostel, zádušní mše, adventní jarmark.

[Pes baskervillský]

Pes baskervillský

O ministrantské víkendovce v Ostrově u Macochy.

[Misijní jarmark]

Misijní jarmark

Také letos jsme se rozhodli uspořádat v kostele misijní jarmark v sobotu 1. prosince, kdy bude jako obvykle po celý den otevřený kostel (Vzpomínkové akce).

[Duchovní obnova pro muže]

Duchovní obnova pro muže

Duchovní obnova pro muže "Muž a křesťan" v sobotu 24.11.2018 -vede P. Jan Plodr.

[Collegium musicale bonum oslaví koncertem páté narozeniny]

Collegium musicale bonum oslaví koncertem páté narozeniny

Srdečně zveme na slavnostní koncert k 5. výročí založení sboru Collegium musicale bonum. Uskuteční se 11. listopadu v 17 hodin v Historickém sále slavkovského zámku. Vstupné je dobrovolné.

[Maria - učitelka duchovního života]

Maria - učitelka duchovního života

Duchovní obnova pro ženy "Maria - učitelka duchovního života", v sobotu 3. listopadu 9.00 - 17.00 v DSR, vede Mons. Adam Rucki.

[Den se Služebníkem Božím Václavem Drbolou]

Den se Služebníkem Božím Václavem Drbolou

K 80. výročí kněžského svěcení, nástupu do Slavkova a 75. výročí nástupu do Bučovic, pořádají farnosti Slavkov u Brna a Bučovice program, na který vás srdečně zveme.

[Divadelní kavárna pro děti a ne jen pro ně]

Divadelní kavárna pro děti a ne jen pro ně

Divadelní kavárna pro děti a ne jen pro ně v neděli 25. listopadu 2018 v 16.00 na faře.

Věrný přítel, nebo otrokář?

Pro mnoho lidí je mobil náhradou za živé, lidské vztahy. O mobilu a co s ním? Článek z Katolického týdeníku.

[Loučení a vítání ve Slavkově]

Loučení a vítání ve Slavkově

Fotografie z loučení s o. Petrem a vítání o. Stanislava.

[Prvokomunikanti na Petrově]

Prvokomunikanti na Petrově

Ježíš je chléb života. Touto větou pozval otec biskup Vojtěch všechny děti z brněnské diecéze, které letos byli poprvé u svatého přijímání, do katedrály na Petrov.

[Orel IX. legie]

Orel IX. legie

Tábor ministrantů 2018 - Orel IX. legie.

[Tábor 2018 Mise Fénix]

Tábor 2018 Mise Fénix

Fotky a videa z farního tábora o prázdninách.

[Výlet dětí do Moravského Krasu]

Výlet dětí do Moravského Krasu

Výlet dětí do Moravského Krasu 25. června 2018.

[Divadelní návraty se přesouvají na sobotní večery]

Divadelní návraty se přesouvají na sobotní večery

Vzhledem k nízké účasti se mění termíny Divadelních návratů. Přesouvají se na sobotní večer. Zahájení promítání bude v 19 hodin. Perioda akce 1x za měsíc se nemění. Místo – farní sál – také zůstává beze změny.

[Výročí posvěcení kostela a Slavkovské hody]

Výročí posvěcení kostela a Slavkovské hody

Slavkovská chasa v čele se stárky vás srdečně zvou na Slavkovské hody 12.-14. října 2018. V neděli 14. října vyjde v 9.00 hodin krojovaný průvod se sochou sv. Urbana od radnice do kostela, kde bude náš nový farní vikář P. Stanislav Pacner sloužit hodovou mši svatou k výročí posvěcení kostela.

[Světlo z Arsu ]

Světlo z Arsu

Na divadelní představení o svatém faráři Arském Světlo z Arsu vás zve divadlo z farnosti Zašová do sálu Domu svaté Rodiny ve Slavkově v sobotu 20. října v 16.00 hodin.

[Večer chval]

Večer chval

Zveme Vás k modlitbě Večer chval se skupinou Lighthouse, v pátek 21. září, Slavkov, Dům sv. Rodiny v 19,30.

[SETKÁNÍ SLAVKOVSKÉ INICIATIVY SMÍŘENÍ]

SETKÁNÍ SLAVKOVSKÉ INICIATIVY SMÍŘENÍ

Setkání se koná v sobotu 22. 09. 2018 v Rašovicích.