Poslední články

Níže je zobrazeno 30 posledních článků. Starší články najdete v archivu nebo můžete využít vyhledávání.

[Program farnosti na rok 2020]

Program farnosti na rok 2020

Program farnosti od června s informacemi.

[Farní tábor 2020 Japonské dědictví]

Farní tábor 2020 Japonské dědictví

Pozdrav z tábora, všichni jsou v pořádku a i přes občasný déšť je veselo.

[Novéna před požehnáním mariánského sloupu]

Novéna před požehnáním mariánského sloupu

Zveme Vás k modlitbě Novény k Panně Marii ve dnech před požehnáním Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Novéna začne ve čtvrtek 6. srpna 2020, na Svátek Proměnění Páně.

[Oslava svátku sv. Gorazda]

Oslava svátku sv. Gorazda

Staroslovanská liturgie na Hoře sv. Klimenta v Chřibech: v neděli 2. 8. v 11.00 (slouží o. Milan Vavro), ve 13.00 přednáška Dr. Václava Ventury na téma Ježíšova modlitba.

[Teologický kurz 2020-21]

Teologický kurz 2020-21

K je vhodný pro zájemce, kteří si chtějí rozšířit své náboženské vzdělání, navíc nabízí i prohloubení duchovního života a prožitek společenství církve.

[Svatourbanská pouť na Urbánku]

Svatourbanská pouť na Urbánku

V neděli 28. 6. v 17.00 procesí od sv. Jana po Křížové cestě, 18.00 poutní mše svatá, prohlídka kaple sv. Urbana, na závěr táborák a piknik z vlastních zásob.

[Bývalý slavkovský kaplan P. Václav Drbola umučen komunisty]

Bývalý slavkovský kaplan P. Václav Drbola umučen komunisty

Den památky obětí komunistického režimu připadá na 27. června.

[ Přihlášky do náboženství]

Přihlášky do náboženství

Pouze pro děti, které nastoupí do 1. třídy, a děti z jiných ročníků, které do náboženství ještě nechodily.

[Zemřel Mons. Jan Daněk]

Zemřel Mons. Jan Daněk

Zemřel Mons. ICLic. Mgr. Jan Daněk, farář v Novém Městě na Moravě a děkan žďárský, bývalý kaplan ve Slavkově u Brna (1976-1979).

[Benefiční varhanní koncert ]

Benefiční varhanní koncert

Benefiční varhanní koncert Ondřeje Šprty v neděli 21. 6. 2020 v 19:00 ve farním kostele.

[Poděkování Charity za sbírku]

Poděkování Charity za sbírku

Oblastní charita vyjadřuje poděkování za potravinovou sbírku, lidé přicházeli celou dobu a byli velmi štědří, přinesli asi 350 Kg.Poděkování všem, kteří přispěli do asi 19-ti postniček částkou 8516 Kč.

[Obnova s Kateřinou Lachmanovou]

Obnova s Kateřinou Lachmanovou

Obnova s Kateřinou Lachmanovou: „Jak si uchovat pokoj v srdci“, Bohdalice, farní zahrada, sobota 13. 6. ve 14.30

[Jáhenské svěcení Milan Werl]

Jáhenské svěcení Milan Werl

Do katedrály budou mít přístup pouze lidé se vstupenkami. Obřad bude možné sledovat v internetovém přenosu. V sobotu 20. června 2020 udělí při bohoslužbě v katedrále v Brně v 9.00 biskup Vojtěch kněžské a jáhenské svěcení. Na jáhna bude vysvěcen Milan Werl.

[Novéna k Duchu Svatému]

Novéna k Duchu Svatému

Milí přátele, od pátku začíná modlitba novény k Duchu Svatému. Pokud chcete, můžete využít nabídku Komunity Blahoslavenství.

[Farní tábor UVAŘ pro dívky ]

Farní tábor UVAŘ pro dívky

Další nabídka na tábor pro dívky od nynější 7. třídy až po 1. ročník SŠ, od pondělí 17. 8. do soboty 22. 8. 2020.

[Internetový přenos bohoslužeb ze Slavkova ukončen]

Internetový přenos bohoslužeb ze Slavkova ukončen

Vysílání bohoslužeb ze slavkovského farního kostela ukončeno.

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu

Dnes byl zveřejněn list, který Svatý otec adresoval všem věřícím k blížícímu se měsíci mariánské úcty a ve kterém vybízí ke společné i individuální modlitbě růžence.

[Modleme se za déšť]

Modleme se za déšť

Výběr různých modliteb za déšť, které se můžete modlit v těchto dnech v blízkosti svátku sv. Marka (25. duben) při večerních modlitbách nebo na vycházce.

[Akce Charity - Zůstáváme nablízku]

Akce Charity - Zůstáváme nablízku

Váš příspěvek podpoří nákup desinfekčních a hygienických prostředků, respirátorů, ochranných štítů, obleků, brýlí, materiálu na výrobu roušek. Dále nákup a rozvoz potravin lidem v nouzi a zvýšené náklady vzhledem k potřebnému rozšíření dostupnosti našich služeb.

[Promluva o 2. neděli velikonoční]

Promluva o 2. neděli velikonoční

Promluva o. Milana ze mše sv. z neděle Božího milosrdenství 19. dubna 2020.

[93. narozeniny Benedikta XVI.]

93. narozeniny Benedikta XVI.

Blahopřejeme dnes, 16. dubna, emeritnímu papeži Benediktovi XVI., který požehnal naší farnosti misijní kříž, křížovou cestu na Urbánek a zaslal nám do farnosti v roce 2016 dopis s požehnáním.

[Děkujeme za pomlázku!]

Děkujeme za pomlázku!

Za velké množství dárků, krásných vajíček, sladkostí i slaností, za mazance, kytky, ovoce i milá přání srdečně děkujeme! Otec Stanislav a otec Milan

[Jak jsme prožívali Velikonoce]

Jak jsme prožívali Velikonoce

Foto: Nedělní cesta požehnání - mnozí z vás čekali před domy na požehnání, najeli jsme za 2,5 hodiny 64 km přes Slavkov a všechny obce. Velikonoce v našich rodinách tvůrčím přístupem.

[Promluva z Velikonoční neděle]

Promluva z Velikonoční neděle

Promluva o. Milana z neděle 12. 4. 2020

[Kostel otevřen k soukromé návštěvě]

Kostel otevřen k soukromé návštěvě

Můžete se během velikonoční neděle i pondělí zastavit v kostele a poklonit se Kristu v Eucharistii ve svatostánku.

[Velikonoční přání kněží]

Velikonoční přání kněží

Velikonoční přání o. Milana a o. Stanislava.

Velikonoční Urbánek seniorům

Pokud máte doma nebo v sousedství někoho staršího věřícího, který nemá možnost sledovat na internetu zprávy z naší farnosti, můžete mu vytisknout text v příloze. Děkuji, o. Milan

K vytištění:
Velikonoční Urbánek seniorům (pdf)

[Telefonická pomoc charity]

Telefonická pomoc charity

Oblastní charita Hodonín nabízí pomoc ve formě telefonického kontaktu se sociálními pracovníky Charitní sociálně právní poradny.

Velikonoční sbírky- zaslání na konto

Ptáte se, kam můžete zaslat v době nekonání bohoslužeb dar farnosti místo sbírky. Farní účet: Česká spořitelna 1561 2343 89 / 0800. Na konci roku vám vystavíme potvrzení o daru. Děkujeme.

[Jak se zpovídat v době koronaviru]

Jak se zpovídat v době koronaviru

Velikonoční svátost smíření – z důvodů vyhlášení nouzového stavu se nebude v kostelích zpovídat. Velikonoční smíření s Bohem je možné vykonat osobní modlitbou lítosti s předsevzetím, že využijeme příležitosti k osobní sv. zpovědi, až to bude možné.