Poslední články

Níže je zobrazeno 30 posledních článků. Starší články najdete v archivu nebo můžete využít vyhledávání.

[Program farnosti]

Program farnosti

Aktuálně Program farnosti

Pastorační rada farnosti - z jednání 21. 6.

Informace ze setkání úastorační rady.

[Farní den 2022]

Farní den 2022

Fotografie z Farního dne 2022 s poděkováním.

[SBÍRKA PRO UKRAJINSKÉ OBČANY - 82 371 Kč!]

SBÍRKA PRO UKRAJINSKÉ OBČANY - 82 371 Kč!

V zakarpatské oblasti Ukrajiny se v současné době nachází asi 200 tisíc lidí, kteří utekli z bojových oblastí a nechtějí opustit svou vlast. Tito lidé jsou ubytováni po tělocvičnách a farách.

[10. FARNÍ DEN]

10. FARNÍ DEN

Srdečně vás zveme na 10. FARNÍ DEN v neděli 19. června 2022. Vzácný host: imitátor hlasů Václav Faltus.

[Máme nového biskupa]

Máme nového biskupa

Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně.

[Noc kostelů 2022 pošesté]

Noc kostelů 2022 pošesté

Zveme vás na letošní Noc kostelů do kostela a hrobky Kouniců na Špitálské ulici, Hodějic a Němčan - Lutrštéku.

[SBM koncert chval]

SBM koncert chval

SBMka bude mít 31.5. v 19.30 v Pozořicích koncert chval.

[Koncert a představení oltáře na Špitálce]

Koncert a představení oltáře na Špitálce

Koncert PS Danielis završil 8. 5. 2022 opravy oltáře na Špitálce.

[Vzpomínka na Bohdana]

Vzpomínka na Bohdana

Vzpomínka na Bohdana Urbana, se kterým jsme se rozloučili s nadějí na setkání u Pána.

[Pouť rodin na Urbánek]

Pouť rodin na Urbánek

22. května, v 10.00 křížovou cestou světla, 11.00 mše sv., polední piknik a táborák.

[Koncert KPS Danielis ke dni matek]

Koncert KPS Danielis ke dni matek

8. května v 19.00 v kostele sv. Jana Křtitele na Špitálce s představením restaurovaného oltáře. Bez místenek, vstupné dobrovolné.

[Pěší pouť farnosti do Žarošic]

Pěší pouť farnosti do Žarošic

V sobotu 7. května, pěší 10.00 od kostela, 13.00 z Jalováku, 15.00 ze Zdravé Vody, 16.00 mše sv. v Žarošicích. Autobus pojede v 15.15 pouze ze Slavkova naproti autobusového nádraží u STK přímo do Žarošic. Mše sv. v Žarošicích bude v 16.00 h. Také můžete přijet až na mši autem.

[Nová fotoalba 2022]

Nová fotoalba 2022

Velikonoce, oprava hrobky, žehnání hodějických varhan a ministrantské akce na farní fotogalerii.

[Nové varhany v Hodějicích]

Nové varhany v Hodějicích

O velikonoční neděli 17. dubna 2022 v 11.00 hodin se konala v kostele sv. Bartoloměje v Hodějicích slavnost požehnání varhan. Na tento velikonoční svátek, který je zároveň dnem zasvěcení farního kostela, přijal pozvání do Hodějic pomocný brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul, aby požehnal varhany a také službě našich varhaníků.

[Poslední večer Alfy 2022]

Poslední večer Alfy 2022

Ve čtvrtek Velikonočního týdne proběhl závěrečný večer kurzu Alfa.

[Křesťanský oddíl Junák Slavkov u Brna]

Křesťanský oddíl Junák Slavkov u Brna

Křesťanský oddíl Junáka Slavkov u Brna začíná 6. května působit vedle farního kostela. Setkání proběhne od 16:00 do 17:30 hod.

[Velikonoční liturgie s pozváním pro Ukrajince]

Velikonoční liturgie s pozváním pro Ukrajince

V kostele sv. Jana Křtitele na Špitálské ulici 24. 4. 2022 v 15.00.

[Sbírka na klášter karmelitek]

Sbírka na klášter karmelitek

Sbírky při velikonočních bohoslužbách: podpoříme novostavbu duchovního centra a kláštera karmelitek v Praze – Drastech, kde působí naše rodačka sestra Terezka Paterová.

[Požehnání varhan v Hodějicích]

Požehnání varhan v Hodějicích

Farní společenství v Hodějicích vás zve na požehnání varhan v kostele sv. Bartoloměje v Hodějicích o velikonoční neděli 17. dubna 2022 v 11.00 hodin.

[Zasvěcení Ruska a Ukrajiny]

Zasvěcení Ruska a Ukrajiny

V pátek 25. března od 17.00 papež František během modliteb za mír zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Modlitba bude přenášena TV Noe. K tomuto modlitebnímu setkání se připojíme v pátek při mši sv. v 18.00 ve Slavkově. Modlitba za mír na Ukrajině: adorace ve farním kostele bude dnes a každou neděli přes den (po ranní mši do večerní křížové cesty) a potom v týdnu každý všední den večer v 18.30.

[Krajinou vína na ČT2 o Slavkově]

Krajinou vína na ČT2 o Slavkově

Krajinou vína na ČT2 o Slavkově - Urbánek, kostel Vzkříšení Páně a zámek.

[Jak komunikovat a vzájemně se nemíjet]

Jak komunikovat a vzájemně se nemíjet

Farnost Pozořice zve na setkání s Karlem Řežábkem v sobotu 2.4.2022. Tématem bude hledání společné řeči napříč všemi vztahy aneb "Jak komunikovat a vzájemně se nemíjet". Pro mladé je připravena páteční (1.4.2022) přednáška o vztazích.

Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření

Od pondělí 14. března 2022 dochází k uvolnění protiepidemických opatření a v kostelích již nebudou povinné respirátory.

[Scénické čtení k 100. výročí jmenování arcibiskupa Stojana]

Scénické čtení k 100. výročí jmenování arcibiskupa Stojana

U příležitosti 100. výročí jmenování A. C. Stojana olomouckým arcibiskupem (1921) a 100. výročí založení diecézní charity zveme na dramatické zpracování životních osudů tohoto dražovického faráře a pozdějšího olomouckého arcibiskupa, které bude interpretovat herec Národního divadla v Praze a Divadla Na vinohradech Igor Bareš. Režijně nastudoval a slovem bude provázet Michal Bureš z Českého rozhlasu. Scénické čtení se uskuteční v sobotu 19. března 2022 v 19.00 v kostele v Dražovicích.

Modlitba za mír na Ukrajině

Aktivita našich farníků - každou neděli se spojíme v modlitbě za mír na Ukrajině. Po ranní mši do večerní křížové cesty bude ve farní kapli možnost adorace. Zapisujte se, prosím, vzadu v kostele, aby se stále někdo modlil. Během týdne bude modlitba za Ukrajinu každý večer v 18.30 (nebo po večerní mši) ve farním kostele.

[Sbírka na Ukrajinu vynesla 104.958 korun!]

Sbírka na Ukrajinu vynesla 104.958 korun!

Ve Slavkově se vybralo 80.862 Kč, v Němčanech 12.620 Kč, v Hodějicích 5.469 Kč a v Heršpicích 6.007 Kč.

[Prohlášení České biskupské konference k aktuální situaci na Ukrajině]

Prohlášení České biskupské konference k aktuální situaci na Ukrajině

Čeští a moravští biskupové vyhlašují kostelní sbírku na tuto neděli, která bude věnována na pomoc Ukrajině. Ve spolupráci s @CharitaCesko nabízejí humanitární pomoc potřebným, vnitřně vysídleným na Ukrajině i těm, kteří uprchnou do naší země.

Výzva k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině

Sestry a bratři, věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem k závažnosti k celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili takto:

Přihlašování na Farní tábor fara Nížkovice

Přihlašovací formulář pro děti od nynější 1. do 5. třídy v neděli 13. února 2022 od 20.30 hodin.