Farní rady ERF a PRF

Jmenování a slib 30.1.2013

Předsedou ERF, PRF a farních rad ve filiálních obcích je farář P. Milan Vavro,

členy pastorační rady jsou také farní vikář P. Stanislav Pacner,

a za řeholní komunitu sestra M. Gregorie.

Na základě voleb do ekonomické a pastorační rady farnosti

byli zvoleni a farářem jmenováni tito farníci:

EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI SLAVKOV U BRNA

Ing. Pavel Galata, Ing. Zdeněk Mlčoch, Ing. Lukáš Svoboda,

Věra Slováčková a Miloš Šaněk.

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI SLAVKOV U BRNA

Ing. Karel Doleček, Ing. Jitka Hrabovská, Ing. Marie Charvatová,

Mgr. Pavel Kočica, Tomáš Fries, Mgr. Ludmila Palečková a Marie Šujanová.

FARNÍ RADA V NĚMČANECH

Jan Formánek, Marta Hromková, Miloš Jindřich, Stanislav Patera, František Pavézka, Oldřich Svoboda, Blanka Svobodová

FARNÍ RADA V HODĚJICÍCH

František Drápela, Romana Floriánová, Stanislav Kyselka st., Růžena Kyselková, Stanislava Němčanská, Miroslav Šujan, Kateřina Šujanová

FARNÍ RADA V HERŠPICÍCH

Marie Bedřichová, František Jeřábek, Marie Marková, Martin Šujan stř., Martin Šujan st., Miroslav Zavadil