Hudebníci a zpěváci v naší farnosti


CMB Colegium musicale bonum

zpívá příležitostně ve Slavkově od roku 2014.


CMB

Varhaníci

Na varhany ve Slavkově hraje několik varhanic.

Pro varhaníky se nabízí nový web s adresou  http://varhanici-brno.czweb.org/


Schola ve Slavkově

Úlohy vést scholu se už v roce 2003 ujala sestra Benedikta. Na začátku nás moc nebylo, ale postupně nás přibývalo ...

Scházeli jsme se dvakrát v týdnu – v pátek a v neděli hodinu před začátkem mše svaté a zpívali každou neděli na ranní mši a někteří doprovázeli Scholičku v úterý na mši svaté pro děti.

Repertoár - většinou žalmy a písně k příjímání za doprovodu kláves. Občas se přidá i kytara nebo jiné nástroje.

4. prosince 2005 jsme zpívaly při mši svaté, kterou sloužil otec kardinál Miloslav Vlk.

Od září roku 2012 pokračuje schola dál, vedená Terezou Čechovou. 

Od roku 2014 zpívá nepravidelně, při různých příležitostech.


Scholička ve Slavkově

Od úterý 10. října 2006 se zapojují při mši svaté v úterý svou písničkou nejmladší děti ve Scholičce. V roce 2017/18 mají zkoušku v pátek od 16.00 na faře.