Hudebníci a zpěváci v naší farnosti


Pěvecký sbor Gloria

PSG vznikl jako klasický chrámový sbor počátkem roku 2004 místo původně zamýšlené mládežnické scholy. Sdružuje 25-30 zpěváků s dosti nízkým věkovým průměrem těsně kolem 30 let. Repertoárově vychází hlavně z pokrytí církevního roku, ale věnuje se i neliturgické tvorbě. V duchu stanov, schválených MV ČR 10.8.2005 nejsou členy sboru jen římští katolíci.

sbor Gloria 

Mimo kmenové akce v kostelích slavkovské farnosti vystoupil sbor i na pouti v rakouském Maria Dreieichen a při lidové slavnosti v nedalekém Hornu, ve francouzském Darney, polském Slawkově a Wurzburgu.

Kontakt na sbor obecně je psgloria(a)tiscali.cz
WWW: http://www.psgloria.cz/


CMB Colegium musicale bonum

zpívá příležitostně ve Slavkově od roku 2014.


CMB

Varhaníci

Na varhany ve Slavkově hraje několik varhanic.

Pro varhaníky se nab

ízí nový web s adresou  http://varhanici-brno.czweb.org/


Schola ve Slavkově

Úlohy vést scholu se už v roce 2003 ujala sestra Benedikta. Na začátku nás moc nebylo, ale postupně nás přibývalo ...

Scházeli jsme se dvakrát v týdnu – v pátek a v neděli hodinu před začátkem mše svaté a zpívali každou neděli na ranní mši a někteří doprovázeli Scholičku v úterý na mši svaté pro děti.

Repertoár - většinou žalmy a písně k příjímání za doprovodu kláves. Občas se přidá i kytara nebo jiné nástroje.

4. prosince 2005 jsme zpívaly při mši svaté, kterou sloužil otec kardinál Miloslav Vlk.

Od září roku 2012 pokračuje schola dál, vedená Terezou Čechovou. 

Od roku 2014 zpívá nepravidelně, při různých příležitostech.


Scholička ve Slavkově

Od úterý 10. října 2006 se zapojují při mši svaté v úterý svou písničkou nejmladší děti ve Scholičce. V roce 2015 mají zkoušku v pátek od 16.00 na faře.