Kněží a fara

Současným farářem je již osm roků P. Mgr. Milan Vavro (vysvěcený na kněze roku 1991), který předtím působil v několika farnostech na Znojemsku a v duchovní správě pro české krajany v Německu. Zároveň zastává funkci děkana slavkovského děkanství, které tvoří 29 farností a je obsazené 12 kněžími.

Spolu s ním ve farnosti slouží farní vikář – lidově kaplan - Doc. ThDr. Petr Mareček (vysvěcený roku 1994), a přednáší Nový zákon na Cyrilometodějské teologické fakultě univerzity Palackého v Olomouci. 

V posledních letech střídavě působili ve Slavkově také jáhni Pavel Habrovec, Pavel Kryl a Josef Kubeš.

kk