Modlitební společenství

Základem společenství církve je nedělní shromáždění farní obce při mši svaté. Druhou stranu tvoří důležitá rodinná „buňka" a rozmanitá společenství ve farnosti podle stavu, věku nebo spirituality, jelikož je těžké žít svoji víru sám. Ve farnosti se tedy schází několik skupin věřících, které se pravidelně setkávají k modlitbě za druhé a pro vzájemnou posilu ve víře.


Setkávání maminek s malými dětmi
v Domě Svaté Rodiny (vedle KMŠ Karolínka) každé úterý od 8,30 do 11,30 h. Náplní času je hraní, popovídání si a kratší modlitba. Je možné se připojit kdykoliv během dopoledne.

„Učíme se společně modlit za naše děti, děkovat za ně, prosit o jejich ochranu …"

Na setkání se těší nejen maminky, které o důležitosti modlitby za děti nemají pochyb, ale také jejich děti samotné, které si čas modlitby užijí po svém – hraním.


modlitby matek

Modlitby matek

Byly založeny v roce 1995 v Anglii. V té době dvě ženy, Veronika a Sandra, pocítily touhu odevzdaněji se modlit za své děti. Během modlitby poznaly, že Pán Ježíš chce, aby matky odevzdávaly své děti do jeho rukou, aby on mohl působit v jejich životech. MM se rozšířily do více než 70 zemí celého světa. Zaznamenaly mnohé ohlasy a vyslyšení.

V naší farnosti se k těmto modlitbám schází přibližně 40 matek ve čtyřech skupinkách, vždy jednou týdně. Na vytvoření skupinky stačí dvě maminky. Rády přivítáme nové maminky a bybičky, které projeví zájem o tento způsob modlitby za děti a vnoučata.


Smíšené společenství

Naše společenství se schází každou neděli večer ke společné modlitbě a popovídání. Čteme si texty z bible, které se čtou v neděli na mši svaté a hledáme, co nám to říká pro náš život. Modlíme se chvály, díky, prosby.

Přimlouváme se za různé problémy svoje nebo i za lidi, kteří nás o modlitby požádali. Chceme tímto pomáhat naší farnosti, za kterou se také modlíme. Může za námi přijít každý, kdo má chuť. Také se rádi vidíme při společných akcích, například výletu nebo při programu na Silvestra.

Kontakt: Anna Kotvrdová tel. 544 227 227


Modlitební společenství žen

Scházíme se od roku 1992 díky otci Janu Pavlů, který nás k vytvoření společenství vybídl a ze začátku naše společenství vedl. Za těch 13 roků už některé z nás odešly na věčnost, jiné pro stáří a nemoc chodit přestaly, ale přišly další. V současné době se nás schází osm. Modlíme se společně každou středu od 18 h na faře, v létě v kostele před svatostánkem.

Své modlitby začínáme chválami, protože chvály mají být v modlitbách na prvním místě. Chválíme pána žalmy, písní a vlastními slovy. Pak děkujeme za všechno, čím nás dobrý Bůh obdarovává. Víme, že bez Boží pomoci by všechna naše námaha byla marná, proto vyprošujeme potřebné milosti a pomoc pro sebe, své rodiny a naši farnost. Prosíme také za nemocné, za postižené válkou a přírodními katastrofami, za mír ve světě. Všechny naše prosby vkládáme na závěr do modlitby svatého růžence. Společná modlitba nám dává radost a sílu pro nesení našich těžkostí.


Živý růženec

Živý růženec se modlíme od roku 1994. Lidé se postupně přidávali, dnes se šedesát lidí ze Slavkova denně spojuje v modlitbě „živého růžence". Přesto, že se k modlitbě nesejdou, modlí se denně společně celý velký růženec (tedy 4 růžence – radostný, světla, bolestný a slavný).

Myšlenka této modlitby spočívá v tom, že se každý pomodlí sám kdykoliv přes den jeden desátek růžence. Tajemství desátku se každý měsíc střídá, účastníci si vyměňují navzájem kartičky s názvem tajemství. Tím je modlitba živá. Pokud se někdo k této mariánské modlitbě chcete přidat, jste vítáni. Modlitbou se přimlouváme za naši farnost a na každý měsíc jsou stanovené úmysly modlitby, které také vychází v časopise Urbánek.