Společenství - dříve mládeže, nyní spíše manželů

Společenství Vrba

bylo založeno v roce 1996 jako společenství mládeže, které se scházelo pravidelně každý pátek večer na faře a jezdívalo několikrát do roka do nejrůznějších koutů České republiky na tzv. akce. Po období hledání nového směru v letech 2003 – 2004 se od letošního března opět scházíme jednou za měsíc v sobotu odpoledne u někoho z Vrby. Naše společenství má kolem 20 členů ve věku 22 až 27 let. Někteří z nás se stali rodiči, takže do spolča chodí i naše ratolesti. Náplní našich setkání je modlitba, povídání, čas strávený pohromadě a již zmíněné společné víkendy nebo vícedenní akce.

Kontakty: janmarek(a)seznam.cz, milan.sanek(a)seznam.cz, sanek(a)proglas.cz.


Společenství Myšáci

Začali jsme se scházet v roce 1999 a podnikli jsme spolu několik pěkných prázdninových akcí. V současné době se někteří z nás zapojují v chrámovém sboru, ve farním divadle a v pořádání farních akcí.

myšáci

Kontakt: Miroslav Slováček


Společenství mládeže ve Slavkově

V pátek po mši svaté se na faře scházejí společenství mladých. Začínáme společnou modlitbou a poté se rozdělíme k vlastním programům. Každý první pátek v měsíci máme společnou adoraci, při které se modlíme za potřeby církve, farnosti, ale i za naše potřeby v životě. Snažíme se mezi sebou vybudovat krásné a pevné přátelství.

Společenství Piškoti

Piškoti

Vzniklo r. 2002 z mladých, kteří už nechodili do náboženství. Pod vedením otce Petra jsme prožili mnoho krásných chvil a několik nezapomenutelných prázdninových pobytů. Společně s otcem Milanem a Petrem jsme se duchovně připravili na svátost biřmování, kterou jsme přijali na podzim 2004. Nyní je naším cílem vytvořit společenství, aktivně se zapojující do života naší farnosti.

Společenství Smajlíci


Smajlíci 2004

Scházíme se od roku 2004 každý pátek večer na faře. Po modlitbě se věnujeme programu, který připravují někteří z nás. Čteme si příběhy k zamyšlení, o kterých si povídáme, hrajeme zábavné i naučné hry, které nás tak zaujmou, že se někdy vracíme domů až v pozdních večerních hodinách. Proto děkujeme rodičům, že se na nás kvůli pozdním návratům nezlobí.

Kontakt: Pavel Hlaváček, Lucie Křížová

Společenství mládeže S.R.O.

SRO

Také se schází v pátek po mši svaté na faře.

Společenství mládeže Sardinky

sardinky

Také se schází v pátek po mši svaté na faře.


Společenství mládeže Maňána

Maňana

Vzniklo roku 2010 a název si dali po roce, na setkání mládeže v Madridu.

Maňána v Tyrolsku na ledovci pod Grossglocknerem v červenci 2012.


Společenství mládeže nejmladších AVG

AVG

Spolča se schází v pátek po mši svaté na faře.