Novéna k Duchu Svatému

14.05.2021, článek vložil P. Milan Vavro

Od pátku 14. 5. po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí za nové vylití Ducha svatého. Pokud chcete, můžete využít novénu k Duchu Svatému v odkaze. Svatodušní vigilie, kterou vrcholí velikonoce, bude ve Slavkově v sobotu 22. 5. ve 21.00 h.

Novéna Vojtěcha Kodeta

Další novénu naleznete na webu Komunity Blahoslavenství: Novéna Svatodušní