Pouť do Krakowa - s. Faustyna

08.01.2012, článek vložil P. Milan Vavro

Dne 8. října 2011 farníci ze Slavkova a okolí pořádali poutní zájezd do Polska. Foto v příloze.

Nejprve navštívili hrad Wawel v Krakowě. Potom si prohlédli Lagiewniky, kde v řeholním domě zemřela dne 5. října 1938 v pověsti svatosti sestra Faustyna Kowalská. Její ostatky jsou zde uloženy v kapli, kde je uctíván milostný obraz Božího milosrdenství.

Poutníci navštívili také kostel v Zakopane, který byl postaven v nádherné horské přírodě. Tato svatyně byla zbudována jako poděkování Panně Marii z Fatimy za to, že její zásluhou a díky modlitbám místních obyvatel nebyl atentát na Jana Pavla II. úspěšný a že se svatý otec uzdravil. On sám tento kostel přijel vysvětit. 

Fotografie

Kateřina Šujanová