Pouť na Lutrštéku

09.09.2012, článek vložil P. Milan Vavro

Poutním bohoslužbám v neděli 16. září 2011 v 8.00 hodin, v 9.00 hodin a v 10.30 hodin bude předsedat novokněz P.Martin Kohoutek. Svátostné požehnání bude uděleno ve 14.30 hodin. Patrocinium v sobotu 15. září v 18. 00 hodin.

Patrocinium P. Marie Bolestné na Lutrštéku bude v sobotu 15. září – v 18,00 mše sv.
(v 17,30 a po mši se zpovídá).
Nedělní pouť na Lutrštéku povede novokněz P. Martin Kohoutek, mše sv. v 8.00, 9.00 a 10.30 s průvodem ke kapli.
Zpověď před ranní mší a potom od 9,45 h.
Odpoledne ve 14.30 svátostné požehnání.