Program farnosti

22.01.2022, článek vložil P. Milan Vavro

Aktuálně Program farnosti

Týdenní program - odkaz vpravo nahoře

Facebook farnosti Slavkov u Brna Facebook Farnost Slavkov u Brna

Příspěvek na farní účet: 1561234389/0800. Na konci roku vám vystavíme potvrzení o daru.

Program farnosti

Svátost smíření: přede mší sv. v každém kostele. Každé úterý 19.00 – 20.00 ve farním kostele.

Bohoslužby: neděle 9.00 a večerní v 18.00, úterý 18.00, pátek 18.00, sobota v 7.30 (na ohlášení).

Bohoslužba pro děti a školáky: každé úterý v 18.00.

Adorace před Eucharistií: ve farním kostele v neděli večer 19.00 – 20.00

2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu, mše sv. v 18.00 s žehnáním svící.

11. 2. Lurdská pouť na Lutrštéku, v 15.00 růženec, 15.30 mše sv.

14. 2. Sv. Valentýna, mše sv. Slavkov 18.00, pro zamilované, snoubence, prosba za životního partnera. 

20. 2. Svátek sv. Cyrila, liturgie se staroslověnskými zpěvy v 15.00 na Špitálce.

2. 3. Popeleční středa

Farní tábor 2022: 30. 7. ráno – 8. 8. večer

Celostátní setkání mládeže Hradec Králové 9. - 14. srpen 2022

Sbírky 2022

23. 01. 2022 3. neděle v mezidobí sbírka na Bibli (ČBK)

20. 02. 2022 7. neděle v mezidobí sbírka Haléř sv. Petra

13. 03. 2022 2. neděle postní sbírka na velká setkání mládeže (ČBK)

01. 04. 2022 Velký pátek sbírka Boží hrob (dobrovolná sbírka)

22. 05. 2022 6. neděle velikonoční sbírka na pronásledované křesťany (ČBK)

05. 06. 2022 Slavnost Seslání Ducha Svatého sbírka na charitativní účely

26. 06. 2022 13. neděle v mezidobí sbírka na bohoslovce

23. 10. 2022 30. neděle v mezidobí sbírka na misie

13. 11. 2022 33. neděle v mezidobí sbírka na podporu katolických médií (ČBK)

Bohoslužby online ze Slavkova

přenášené každou neděli v 9.00 na www.farnostslavkov.cz

Kalendář aktivit ve farnosti je uveden níže za měsíčním programem.

Pravidelné bohoslužby:

Slavkov farní kostel (mimo svátky):
neděle 9.00 a večerní v 18.00 (v červenci a srpnu v 19.00), úterý 18.00 pro děti, pátek 18.00, sobota v 7.30 (na ohlášení).
Němčany:
středa 18.00 pro děti, neděle 9.30
Hodějice: pátek 17.00, neděle 11.00
Heršpice:
čtvrtek 17.00 pro děti, neděle 11.00

_____________________

Pravidelné aktivity ve farnosti (od září 2021):

Mše svaté pro děti každé úterý v 18.00

Vyučování náboženství žáků ZŠ, rozvrh je na farním webu

Katecheze pro děti: ve Slavkově při ranní mši sv. pro děti od 3 do 7 let od neděle 3. 10.

Katecheze dobrého pastýře - každý čtvrtek 14.45 - 15.45 na faře pro děti od 3 do 6 let vč. prvňáčků

Ministrantské schůzky každý pátek od 16.00 na faře

Program pro mládež každý pátek v 18.00 mše svatá, modlitba mládeže a večerní program, společenství

Modlitby otců každé sudé pondělí 20.00 – 22.00 na faře

Modlitby matek každé liché pondělí 20.30 – 22.00 na faře

Modlitby a setkání maminek s malými dětmi, středa 9.00 - 11.00 farní sál (od 6. 10. sudé týdny)

Zatím neobnoveno:

Scholička má zkoušku každý pátek od 16.00 na faře

Setkání KLASu (Klub aktivních seniorů) se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře

Cyklus přednášek se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře

Biblické hodiny s o. Stanislavem Pacnerem, podle ohlášení, úterý v měsíci, 19.30 fara

Farní kavárna ve Slavkově po ranní mši sv. od 10.00 na faře, podle ohlášení

Setkání rodin s dětmi (i nově přistěhovaných) 1x měsíčně v 15,00h dle ohlášení