Program farnosti - Advent a Vánoce

18.11.2022, článek vložil P. Milan Vavro

Aktuálně Program farnosti

Týdenní program - odkaz vpravo nahoře "Ohlášky farnosti"

Facebook farnosti Slavkov u Brna Facebook Farnost Slavkov u Brna

Příspěvek na farní účet: 1561234389/0800. Na konci roku vám vystavíme potvrzení o daru.

Stálý program farnosti

Bohoslužby:

Slavkov: neděle 9.00 a večerní v 18.00, úterý 18.00, pátek 18.00, sobota v 7.30 (na ohlášení).

Němčany: středa 18.00 pro děti, neděle 9.30

Hodějice: pátek 18.00, neděle 11.00

Heršpice: čtvrtek 17.00, neděle 11.00

Svátost smíření: přede mší sv. v každém kostele. Každé úterý 19.00 – 20.00 ve farním kostele.

Adorace před Eucharistií: ve farním kostele v neděli večer 19.00 – 20.00.

Bohoslužba pro děti a školáky: každé úterý v 18.00, mimo prázdniny (od úterý 6. září).

Společenství mládeže: pro 9. třídu a 1. ročník SŠ v pátek v 19.00 na faře.

Rozvrh hodin náboženství: bude vyvěšen na farním webu po zveřejnění rozvrhů slavkovských škol.

Ministrantské schůzky: každý pátek od 16.00 na faře

Katecheze pro děti: ve Slavkově při ranní mši sv. pro děti od 3 do 7 let

Adventní a vánoční program římskokatolické farnosti

27. 11. 1. adventní neděle, žehnání adventních věnců, 9.00 a 18.00 kostel.

28. 11. Kostely severní Itálie se symbolikou mozaiky, promítání s průvodním slovem otce Milana z liturgického kurzu pro kněze v 18.00 ve farním sále.

29. 11. Roráty pro děti, každé úterý v Adventu 6.45 v kostele, průvod s lampičkami, snídaně pro děti na faře.

29. 11. Biblická hodina s otcem Stanislavem, v 19.30 ve farním sále na téma „Bible a archeologie: Počátek království a rozdělení říše“.

3. 12. Sobotní roráty, každou sobotu v Adventu, 6.45 farní kaple

3. 12. Otevřený kostel k modlitbě a ztišení 9.00–21.00, 16.00–17.00 modlitba zpěvem, 17.00 malý varhanní koncert žáka ZUŠ, po celý den a také v neděli 4. prosince prodej knih a klášterních produktů.

6. 12. Roráty s návštěvou sv. Mikuláše, 6.45 kostel.

8. 12. Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, mše sv. se světelným průvodem, 18.00 kostel.

9. 12. Adventní duchovní zastavení s P. Janem Pacnerem, farní kaple, 18.00 mše sv., 18.30 – 19.30 promluva s adorací a písněmi.

12. 12. KLAS, výroba vánočních přání, 18.00 farní sál.

16. 12. Adventní mše sv. pro mládež, 18.00 farní kaple.

Svátost smíření před Vánocemi:

Slavkov pondělí 19. 12. a úterý 20. 12. 17.00–19.00 (více zpovědníků)

Heršpice čtvrtek 22. 12. 16.30–17.30 (o. Stanislav)

Hodějice čtvrtek 22. 12. 16.30–17.30 (o. Milan)

Němčany čtvrtek 22. 12. 18.00–19.00 (o. Milan a o. Stanislav)

Také každé úterý v Adventu 19.00–20.00 farní kostel.

24. 12. Štědrý den

Betlémské světlo, 8.00–15.30 kostel.

Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi v 15.30 (zpívá schola rodin).

Půlnoční mše svatá Slavkov 22.30, zpívá Collegium musicale bonum.

Další mše: Heršpice 21.00, Hodějice 21.00, Nížkovice 21.00, Němčany 22.30.

25. 12. Slavnost Narození Páně, mše sv. Slavkov 9.00 a 18.00 (Němčany 9.30, Nížkovice 9.30, Hodějice 11.00, Heršpice 11.00).

26. 12. Slavnost sv. Štěpána, mše sv. Slavkov 9.00 (Němčany 9.30, Nížkovice 9.30, Hodějice 11.00, Heršpice 11.00).

27. 12. Vánoční staroslověnská bohoslužba, 17.00 kostel Špitálka  (zpívá Moravský cherubínský sbor).

27. 12. Vánoční koncert Danielis, 18.00 kostel sv. Antonína v Němčanech.

30. 12. Svátek svaté Rodiny, mše sv. 18.00 kostel.

31. 12. Prohlídka zvonů a hodin, 10.00–12.00, 14.00–16.00.

31. 12. Sv. Silvestr, poděkování za uplynulý rok, mše sv. 16.00 kostel.

31. 12. Požehnání do nového roku 2023, 23.45 kostel Slavkov.

Svátost smíření: každé úterý v Adventu 19.00–20.00 farní kostel.

Návštěvy Betléma v kostele:

24. 12. Štědrý den                           14.00 – 15.30

25. 12. Narození Páně     10.00 – 11.00     14.00 – 15.30

31. 12. Sv. Silvestr      10.00 – 12.00     14.00 – 15.30

Betlém u sester v klášteře nebude letos otevřený.

2023

1. 1. 2023 Nový rok, mše sv. Slavkov 9.00 a 18.00 (Němčany 9.30, Nížkovice 9.30, Hodějice 11.00, Heršpice 11.00).

6. 1. Slavnost Zjevení Páně, žehnání vody, křídy a kadidla, mše sv. 18.00 kostel.

8. 1. Svátek Křtu Páně, mše sv. 9.00 (zpívá Collegium musicale bonum) a 18.00.

8. 1. Vánoční vystoupení dětí KMŠ, na závěr mše sv. v 10.00 kostel.

8. 1. Tříkrálový koncert, 16.30 kostel Vzkříšení Páně, Komorní orchestr Thaytal, smíšený sbor Gaudeamus Brno.

14. 1. Tříkrálová sbírka, požehnání v kostele 9.00, sbírka ve městě po celý den

Pravidelné aktivity ve farnosti (nyní neaktualizováno):

Katecheze dobrého pastýře - každá středa 14.45 - 15.45 na faře pro děti od 3 do 6 let vč. prvňáčků

Modlitby otců každé sudé pondělí 20.00 – 22.00 na faře

Modlitby matek každé liché pondělí 20.30 – 22.00 na faře

Modlitby a setkání maminek s malými dětmi, pondělí 9.00 - 11.00 farní sál

Biblické hodiny s o. Stanislavem Pacnerem, podle ohlášení

Setkání KLASu (Klub aktivních seniorů) se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře

Farní kavárna ve Slavkově po ranní mši sv. od 10.00 na faře, podle ohlášení