Program farnosti

22.09.2021, článek vložil P. Milan Vavro

Aktuálně Program farnosti

Facebook farnosti Slavkov u Brna Facebook Farnost Slavkov u Brna

Příspěvek na farní účet: 1561234389/0800. Na konci roku vám vystavíme potvrzení o daru.

Aktivity v roce 2021

3. 10. Překážky trvalého vztahu, přednášk, neděle 16.00 v dělnickém domě v Pozořicích.

3. 10. Povídání o saleziánské misii v Bulharsku s Aničkou Rotreklovou v 16.30 na faře v Dražovicích.

10. 10. Loutkové divadlo Dřeváček: Strašlivý holičský příběh, neděle v 16.00 fara Slavkov.

12. 10. Biblická hodina s o. Stanislavem: Přírodní podmínky a osídlení starověkého Izraele, 19.30 fara.

Kalendář aktivit ve farnosti je uveden níže za měsíčním programem.


Pravidelné bohoslužby
:
Slavkov farní kostel (mimo svátky):
neděle 9.00 a večerní v 18.00 (v červenci a srpnu v 19.00), úterý 18.00 pro děti, pátek 18.00 pro mládež, sobota v 7.30 (na ohlášení).
Němčany: čtvrtek 18.00 pro děti, neděle 9.30
Hodějice: pátek 17.00, neděle 11.00
Heršpice: středa 17.00 pro děti, neděle 11.00

Adorace před Eucharistií: ve farním kostele v neděli večer 19.00 – 20.00

Svátost smíření: přede mší sv. v každém kostele. Každé úterý 19.00 – 20.00 ve farním kostele.

_____________________

Pravidelné aktivity ve farnosti (od září 2021):

Mše svaté pro děti každé úterý v 18.00

Vyučování náboženství žáků ZŠ, rozvrh je na farním webu

Katecheze pro děti: ve Slavkově při ranní mši sv. pro děti od 3 do 7 let od neděle 3. 10.

Katecheze dobrého pastýře - každé úterý 14.45 - 15.45 na faře pro děti od 3 do 6 let vč. prvňáčků

Ministrantské schůzky každý pátek od 16.00 na faře

Program pro mládež každý pátek v 18.00 mše svatá, modlitba mládeže a večerní program, společenství

Modlitby otců každé sudé pondělí 20.00 – 22.00 na faře

Modlitby matek každé liché pondělí 20.30 – 22.00 na faře

Modlitby a setkání maminek s malými dětmi, středa 9.00 - 11.00 farní sál (od 6. 10. sudé týdny)

Zatím neobnoveno:

Scholička má zkoušku každý pátek od 16.00 na faře

Setkání KLASu (Klub aktivních seniorů) se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře

Cyklus přednášek se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře

Biblické hodiny s o. Stanislavem Pacnerem, podle ohlášení, úterý v měsíci, 19.30 fara

Farní kavárna ve Slavkově po ranní mši sv. od 10.00 na faře, podle ohlášení

Setkání rodin s dětmi (i nově přistěhovaných) 1x měsíčně v 15,00h dle ohlášení (15. 3. a 28. 4.)