Základní informace o farnosti

05.06.2021, článek vložil P. Milan Vavro

Aktuálně Program farnosti

ZÁKLADNÍ INFORMACE

AKTUÁLNÍ INFORMACE V OHLÁŠKÁCH - banner vpravo nahoře.

Facebook farnosti Slavkov u Brna Facebook Farnost Slavkov u Brna

Uvolnění opatření:

Nedělní bohoslužby ve Slavkově: v 9.00 a 19.00.

Pořad bohoslužeb: zveřejněn na webových stránkách.

Svátost smíření: před každou mší sv.

Příspěvek na farní účet: 1561234389/0800. Na konci roku vám vystavíme potvrzení o daru.

Telefonické spojení na kněze:

mobil P. Milan Vavro 604 280 160, P. Stanislav Pacner 737 509 507.

Adorace před Eucharistií ve farním kostele v neděli večer 19.00 – 20.00

Rok 2021

17. - 25. 7. Ministrantský tábor

18. 7. Novokněz P. Milan Werl slouží mše sv. ve Slavkově v 9.00 a v Hodějicích v 11.00.

5. - 15. 8. Farní tábor Rakovecké údolí

7. - 13. 8. Farní tábor pro nejmenší Nížkovice

22. 8. Svěcení kostela a nového oltáře na Lutrštéku biskupem Vojtěchem Cikrlem v 10.00.

29. 8. Hody v Hodějicích, mše sv. v 11.00.

5. 9. Zahájení školního roku a požehnání pedagogům, Slavkov 9.00.

19. 9. Pouť na Lutrštéku s požehnáním nové studánky.


Kalendář aktivit ve farnosti je uveden níže za měsíčním programem.


Pravidelné bohoslužby
:
Slavkov farní kostel (mimo svátky):
neděle 9.00 a večerní v 18.00 (v červenci a srpnu v 19.00), úterý 18.00 pro děti, pátek 18.00 pro mládež, sobota v 7.30 (na ohlášení).
Němčany: středa 18.00 pro děti, neděle 11.00
Hodějice: pátek 17.00, neděle 11.00
Heršpice: čtvrtek 17.00 pro děti, neděle 7.30

Svátost smíření: přede mší sv. v každém kostele
. Každé úterý 19.00 – 20.00 ve farním kostele.

_____________________

Pravidelné aktivity ve farnosti (od září 2020):

Následující aktivity se v době nouzového stavu nekonají:

Svátost smíření před každou nedělní mší, před všední večerní mší a každé úterý od 19.00 – 20.00 (Nikodémova noc)

Mše svaté pro děti každé úterý v 18.00

Vyučování náboženství žáků ZŠ, rozvrh je na farním webu

Katecheze dobrého pastýře - každé úterý 14.45 - 15.45 na faře pro děti od 3 do 6 let vč. prvňáčků

Ministrantské schůzky každý pátek od 16,00 na faře

Program pro mládež každý pátek v 18.00 mše svatá, modlitba mládeže a večerní program, společenství

Modlitby otců každé sudé pondělí 20.00 – 22.00 na faře

Modlitby matek každé liché pondělí 20.30 – 22.00 na faře

Scholička má zkoušku každý pátek od 16.00 na faře

Setkávání maminek s dětmi, středa 9.00 - 11.00 farní sál

Setkání KLASu (Klub aktivních seniorů) se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře

Cyklus přednášek se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře

Biblické hodiny s o. Stanislavem Pacnerem, podle ohlášení, úterý v měsíci, 19.30 fara

Farní kavárna ve Slavkově po ranní mši sv. od 10.00 na faře, podle ohlášení

Setkání rodin s dětmi (i nově přistěhovaných) 1x měsíčně v 15,00h dle ohlášení (15. 3. a 28. 4.)