Program farnosti

14.07.2022, článek vložil P. Milan Vavro

Aktuálně Program farnosti

Týdenní program - odkaz vpravo nahoře "Ohlášky farnosti"

Facebook farnosti Slavkov u Brna Facebook Farnost Slavkov u Brna

Příspěvek na farní účet: 1561234389/0800. Na konci roku vám vystavíme potvrzení o daru.

Program farnosti na další období

Svátost smíření: přede mší sv. v každém kostele. Každé úterý 19.00 – 20.00 ve farním kostele.

Bohoslužby: neděle 9.00 a večerní v 19.00, úterý 18.00, pátek 18.00, sobota v 7.30 (na ohlášení).

Bohoslužba pro děti a školáky do 6. třídy: každé úterý v 18.00, mimo prázdniny (od úterý 6. září).

Bohoslužba pro školáky od 7. třídy a mládež: každý pátek v 18.00, mimo prázdniny (od pátku 9. září).

Společenství mládeže: pro 9. třídu a 1. ročník SŠ od pátku 9. září po mši v 19.00 na faře.

Příprava na biřmování pro mládež: od pátku 9. září v 19.30 na faře (1x za 14 dní).

Příprava na biřmování pro dospělé: od neděle 11. září v 19.00 na faře (1x za 14 dní).

Rozvrh hodin náboženství: bude vyvěšen na farním webu po zveřejnění rozvrhů slavkovských škol.

Adorace před Eucharistií: ve farním kostele v neděli večer 19.00 – 20.00.

Kalendář:

2. 9. Večer chval, 18.45 kostel Slavkov.

3. 9. První sobota, 7.00 růženec, mše sv.

4. 9. Mše sv. na zahájení školního roku s požehnáním učitelům, katechetům, žákům a studentům, Slavkov 9.00, doprovází schola rodin.

4. 9. Příprava dospělých na biřmování, neděle 19.00.

6. 9. Mše sv. pro děti s žehnáním školních tašek, Slavkov 18.00.

9. 9. Mše sv. pro mládež od 7. třídy, Slavkov 18.00.

9. 9. Příprava mládeže na biřmování, 19,30.

13. 9. Mariánská pouť Žarošice, 18.30 na prostranství.

15. 9. Patrocinium na Lutrštéku, mše sv. 18.00.

18. 9. Pouť na Lutrštéku, mše sv. v 7.45, 9.00 a 10.30, slouží P. Stanislav Forst.

25. 9. Hody v Heršpicích k sv. Matoušovi, mše sv. v 11.00.

25. 9. Setkání přistěhovaných rodin: zveme všechny rodiny, které se do naší farnosti v posledních letech přistěhovaly a mají zájem se navzájem poznat, na setkání v 15.00 na faře.

28. 9. Slavnost sv. Václava, mše sv. Slavkov 9.00.

Sbírky 2022

23. 10. 2022 30. neděle v mezidobí sbírka na misie

13. 11. 2022 33. neděle v mezidobí sbírka na podporu katolických médií (ČBK)

Kalendář aktivit ve farnosti je uveden níže za měsíčním programem.

Pravidelné bohoslužby:

Slavkov farní kostel (mimo svátky):
neděle 9.00 a večerní v 18.00 (v červenci a srpnu v 19.00), úterý 18.00 pro děti, pátek 18.00, sobota v 7.30 (na ohlášení).
Němčany:
středa 18.00 pro děti, neděle 9.30
Hodějice: pátek 18.00, neděle 11.00
Heršpice:
čtvrtek 17.00, neděle 11.00

_____________________

Pravidelné aktivity ve farnosti (nyní neaktualizováno):

Mše svaté pro děti každé úterý v 18.00

Vyučování náboženství žáků ZŠ, rozvrh je na farním webu

Katecheze pro děti: ve Slavkově při ranní mši sv. pro děti od 3 do 7 let

Katecheze dobrého pastýře - každý čtvrtek 14.45 - 15.45 na faře pro děti od 3 do 6 let vč. prvňáčků

Ministrantské schůzky každý pátek od 16.00 na faře

Program pro mládež každý pátek v 18.00 mše svatá, modlitba mládeže a večerní program, společenství

Modlitby otců každé sudé pondělí 20.00 – 22.00 na faře

Modlitby matek každé liché pondělí 20.30 – 22.00 na faře

Modlitby a setkání maminek s malými dětmi, středa 9.00 - 11.00 farní sál

Biblické hodiny s o. Stanislavem Pacnerem, podle ohlášení

Zatím neobnoveno:

Scholička má zkoušku každý pátek od 16.00 na faře

Setkání KLASu (Klub aktivních seniorů) se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře

Farní kavárna ve Slavkově po ranní mši sv. od 10.00 na faře, podle ohlášení

Setkání rodin s dětmi dle ohlášení