ROČNÍ FARNÍ program

 • Setkání maminek s malými dětmi Úterý od 8:00 do 10:30 na faře, k popovídání, modlitbě, tvoření a hraní. První setkání v úterý 3. října a poté co 14. dní.
 • Přednáška Dr. Marina Ráji a otce Milana Vavra o zaniklém kostele sv. Jakuba a 700 let od vydání odpustkové listiny: V pondělí 27.11. v 18 hodin ve farním sále.
 • 28. 11. Biblická hodina s o. Stanislavem – v 19:30 ve velkém sále na faře.
 • 3. 12. Neděle adventní: S žehnáním adventních věnců.
 • 5. 12.; 12. 12.; 19. 12. Rorátní mše sv. zvláště pro děti: V 6:45.
 • 5. 12. Návštěva sv. Mikuláše: Při mši sv. v 6:45.
 • 2. 12. Otevřený kostel k výročí bitvy u Slavkova: 9:00 – 21:00.
 • 8. 12. Adventní duchovní obnova v 18:00 P. Pavel Pacner.
 • 24. 12. 4. neděle adventní: Mše sv. 9:00 (pouze Slavkov).
 • 24. 12. Možnost navštívit betlém: 14:00 – 15:30.
 • 24. 12. Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi: V 15:30 – zpívá schola rodin.
 • 24. 12. Půlnoční mše sv.: 22:00 (20:30 Heršpice a Hodějice; 22:00 Němčany).
 • 25. 12. Boží Hod Vánoční: Mše sv. v 9:00 (večerní nebude).
 • 25. 12. Možnost navštívit betlém: 10:00 – 11:00; 14:00 – 15:30.
 • 26. 12. Sv. Štěpána: Mše sv. v 9:00 (večerní nebude).
 • 27. 12. Vánoční liturgie východního obřadu: Špitálka 17.00.
 • 28. 12. Vánoční koncert Danielis: 18:00 KMŠ Karolínka.
 • 31. 12. Svátek sv. Rodiny: Mše sv. v 9:00. V 16:00 mše sv. na poděkování.
 • 31. 12. Možnost navštívit betlém: 10:00 – 12:00; 14:00 – 15:30.
 • 31. 12. Prohlídka hodin a zvonů: 10:00 – 12:00; 14:00 – 15:30.
 • 1. 1. 2024 Novoroční bohoslužby: V 9:00 a 18:00.
 • 6. 1. Tříkrálová sbírka: 9:00 požehnání v kostele a rozchod do ulic města – informace na tks.slavkov@gmail.com
 • 7. 1. Vánoční vystoupení dětí KMŠ: na závěr mše sv. v cca 10:00.
 • 7. 1. Tříkrálový koncert: V 16:00 v kostele (čas bude upřesněn).
 • 10. 1. Varhanická schůzka – v 19:00 na faře.
 • leden Kurz Alfa – první setkání 18. ledna – informace na alfa.slavkov@gmail.com
 • 17. 2. nebo 16. 3. Duchovní obnova pro ženy – termín bude upřesněn.
 • 5. 3. Příprava k 1. sv. přijímání v 16:45 v kostele – téma Křest.
 • 20. 4. Příprava k 1. sv. přijímání – 9:00 – 15:30 v Domě sv. Rodiny – téma Svátost smíření (náhradní termín 27. 4.).
 • 2. 4. Příprava k 1. sv. přijímání v 18:00 v kostele – téma Eucharistie.