Dlouhodobý program

 • 23. 1. Přednáška „Dějiny Lutrštéku“, 18.00 Slavkov fara.
 • 31. 1. Biblická hodina o. Stanislava, Nad knihou Genesis, 19.30 Slavkov fara.
 • 11. 2. Lurdská pouť na Lutrštéku, 14.30 růženec, 15.00 mše sv.
 • 14. 2. Valentýnské požehnání, 19.00 – 20.00 Slavkov.
 • 18. 2. Víkend náboženství, 7. a 8. tř. Nížkovice
 • 19. 2. Představení dětí k přípravě na 1. sv. přijímání, Slavkov 9.00, zdobení svící.
 • 19. 2. Karneval dětí, 15.00 DSR.
 • 22. 2. Popeleční středa.
 • 11. 3. Obnova pro ženy DSR
 • 17. 3. Postní duchovní obnova „Tady a teď“, P. Pavel Pacner, 18.00 farní kaple Slavkov.
 • 11. – 19. 3. Jarní prázdniny.
 • 2. 4. Křížová cesta na Urbánek, 15.00.
 • 3. – 4. 4. Zpovědní dny 17.00-19.00 Slavkov.
 • 6. – 8. 4. Velikonoční Triduum.
 • 9. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.
 • 21. – 22. 4. Víkendová příprava dětí k svátosti smíření, DSR.
 • 1. 5. Májová na Lutrštéku, 15.00.
 • 8. 5. Pěší pouť do Žarošic.
 • 13. 5. Setkání mládeže s biskupem Pavlem v Žarošicích.
 • 13. 5. První svátost smíření 17.00 Slavkov.
 • 14. 5. První svaté přijímání 9.00 Slavkov.
 • 21. 5. Pouť rodin na Urbánku, 10.00 cesta světla, 11.00 mše v kapli.
 • 22. 5. Návštěva biskupa Josefa Nuzíka, mše sv. Slavkov 18.00.
 • 27. 5. Dny Slavkova.
 • 27. 5. Svatodušní vigilie, 21.00 Špitálka.
 • 28. 5. Slavnost Seslání Ducha Svatého.
 • 2. 6. Noc kostelů 2023 – kostel sv. Jakuba a komenda na zámku.
 • 4. 6. 700. výročí farnosti – mše sv. s nunciem v zámeckém parku.
 • 8. 6. Boží Tělo, 18.00 Slavkov, mše sv. a adorace.
 • 18. 6. Farní den.
 • 27. 6. Výlet dětí z náboženství.
 • 1. – 8. 7. Dovolená rodin.
 • 23. 7. Svátek sv. Jakuba, 9.00 a 18.00 mše sv. Slavkov.
 • 24. – 30. 7. Ministrantský tábor.
 • 25. 7. – 6. 8. Světové dny mládeže Lisabon 2023.
 • 9. – 19. 8. Farní tábor Rakovec.
 • 12. – 18. 8. Tábor dětí Nížkovice.
 • 4. 9. Požehnání do nového školního roku.