ROČNÍ FARNÍ program

 • každý čtvrtek (školní rok) – Setkání maminek s malými dětmi od 8.30 do 10.30 na faře, k popovídání, modlitbě, tvoření a hraní.
 • 26. 9. Biblická hodina s o. Stanislavem – v 19:30 ve velkém sále na faře.
 • 28. 9. Potáborové setkání, v 9:00 mše sv. v kostele, poté odchod na Urbánek
 • 30. 9. Příprava k 1. sv. přijímání – 9:00 – 15:30 v Domě sv. Rodiny – téma Desatero (náhradní termín 18. 11).
 • 14. 10. Slavkovské hody, 9.00 průvod stárků a mše svatá.
 • 22. 10. Misijní neděle.
 • 24. 10. Biblická hodina s o. Stanislavem – v 19:30 ve velkém sále na faře.
 • 28. 10. Duchovní obnova pro ženy – 9:00 – 17:00 v Domě sv. Rodiny – vede P. Vladimír Záleský.
 • 4. 11. Liturgie východního obřadu, Špitálka 15.00.
 • 12. 11. Jubileum farnosti, 700 let od vydání odpustkové listiny, mše sv. v 9.00.
 • 28. 11. Biblická hodina s o. Stanislavem – v 19:30 ve velkém sále na faře.
 • 27. 12. Vánoční liturgie východního obřadu, Špitálka 17.00.
 • 6. 1. Tříkrálová sbírka – informace na tks.slavkov@gmail.com
 • 10. 1. Varhanická schůzka – v 19:00 na faře.
 • leden Kurz Alfa – připravujeme – informace na alfa.slavkov@gmail.com
 • 17. 2. nebo 16. 3. Duchovní obnova pro ženy – termín bude upřesněn.
 • 5. 3. Příprava k 1. sv. přijímání v 16:45 v kostele – téma Křest.
 • 20. 4. Příprava k 1. sv. přijímání – 9:00 – 15:30 v Domě sv. Rodiny – téma Svátost smíření (náhradní termín 27. 4.).
 • 2. 4. Příprava k 1. sv. přijímání v 18:00 v kostele – téma Eucharistie.