ROČNÍ FARNÍ program

 • 16. 3. Duchovní obnova pro ženy.
 • 25. 2. Představení dětí, které letos přistoupí k 1 sv. přijímání – při mše sv. v 9:00.
 • Křížové cesty ve Slavkově – postní doba – pátek 17:30 a v neděle 14:00.
 • 5. 3. Příprava k 1. sv. přijímání – v 16:45 v kostele – téma Křest.
 • 12. 3. Biblická hodina s o. Stanislavem – 19:30 farní sál.
 • 24. 3. Květná neděle – křížová cesta na Urbánek v 15:00.
 • 25. a 26. 3. Předvelikonoční zpověď – pondělí a úterý od 17:00 do 19:00.
 • 28. 3. Zelený čtvrtek – mše sv. v 18:00.
 • 29. 3. Velký pátek – obřady v 15:00; Křížová cesta městem 20:00.
 • 30. 3. Bílá sobota – mše sv. z vigílie 20:00.
 • 2. 4. Příprava k 1. sv. přijímání v 18:00 v kostele – téma Eucharistie.
 • 2. 4. Biblická hodina s o. Stanislavem – 19:30 farní sál.
 • 8. 4. Pastorační rada farnosti – v 19:00 na faře.
 • 15. 4. Setkání varhaníků – v 19:00 na faře.
 • 20. 4. Příprava k 1. sv. přijímání – 9:00 – 15:30 v Domě sv. Rodiny – téma Svátost smíření.
 • 27. 4. Příprava k 1. sv. přijímání – 9:00 – 15:30 v Domě sv. Rodiny – téma Svátost smíření (II. termín).
 • 27. 4. Diecézní pouť ministrantů – Rajhrad.
 • 1. 5. Pouť rodin – Velká Bíteš + zámek Budišov.
 • 8. 5. Zásvětná pouť Žarošice – pěší poutníci vychází v 10:00 od kostela, v 13:00 z Jalováku. Mše sv. v 16:00.
 • 12. 5. První sv. přijímání – v 9:00.
 • 14. 5. Biblická hodina s o. Stanislavem – 19:30 farní sál.
 • 18. 5. Diecézní setkání mládeže v Třebíči
 • 18. 5. Svatodušní vigílie – Špitálka.
 • 26. 5. Pouť na Urbánek – 10:00 odchod od Jana; 11:00 mše sv.; po mši sv. piknik.
 • 2. 6. Boží Tělo – v 9:00.
 • 7. 6. Noc kostelů – kostel Heršpice.
 • 8. 6. Koncert na Lutrštéku – v 18:00.
 • 9. 6. Farní den
 • 20. – 27. 7. Ministranský tábor – Trpík.
 • 4. – 15. 8. Farní tábor – Oslavany.
 • 3. – 9. 8. „Malý“ tábor – Nížkovice.