ROČNÍ FARNÍ program

 • Putování do Compostely: Dokážeme při výročí naší farnosti společně absolvovat Svatojakubskou poutní cestu do Compostely (3.153 km), případně kolikrát tuto cestu překonáme? Čas na to máme do návštěvy otce nuncia, která se uskuteční 4. června 2023. Disciplíny jsou tři: turistika, běh a cyklistika. Každý farník, který se chce zapojit, napíše absolvované kilometry do tabulky na farním webu. Aktivita má i duchovní rozměr, každé putování se doporučuje spojit s modlitbou za farnost.
 • každý čtvrtek – Setkání maminek s malými dětmi od 8.30 do 10.30 na faře, k popovídání, modlitbě, tvoření a hraní.
 • 28. 5. Slavnost Seslání Ducha Svatého, 9.00 mše sv. zpívá Collegium musicale bonum, 18.00 mše sv., sbírka na Charitu.
 • 30. 5. Svátost smíření – duchovní příprava k jubileu farnosti.
 • 2. 6. NOC KOSTELŮ 2023 – kostel sv. Jakuba, zámecký park a zámecké prostory, 16.00–22.40.
 • 4. 6. 700. VÝROČÍ FARNOSTI – SLAVNOSTNÍ MŠE SV. S NUNCIEM v zámeckém parku v 10.30 (10.15 předprogram).
 • 4. 6. Změna času nedělní večerní mše, od června do konce srpna v 19.00 hodin!
 • 8. 6. Boží Tělo, čtvrtek 18.00 Slavkov, mše sv. a adorace.
 • 18. 6. PODĚKOVÁNÍ ZA 25 LET SLUŽBY O. MILANA VE FARNOSTI A ROZLOUČENÍ, mše sv. v 9.00 ve Slavkově.
 • 18. 6. FARNÍ DEN, narozeniny o. Milana, zahrada za Domem sv. Rodiny 15.00 – 19.00.
 • 23. 6. Patrocinium sv. Jana Křtitele na Špitálce, 18.00 mše sv.
 • 27. 6. Výlet dětí z náboženství – Svatojakubskou poutní cestou v Mikulově
 • 1. – 8. 7. Dovolená rodin.
 • 23. 7. SVÁTEK SVATÉHO JAKUBA, patrona farní kaple, 9.00 a 18.00 mše sv. Slavkov.
 • 21. – 29. 7. Ministrantský tábor.
 • 25. 7. – 6. 8. Světové dny mládeže s papežem Františkem Lisabon 2023.
 • 9. – 19. 8. Farní tábor Rakovec.
 • 12. – 18. 8. Tábor dětí Nížkovice.
 • 4. 9. Požehnání do nového školního roku.
 • 9. 9. Svatojakubská farní pouť – autobusem, kostely sv. Jakuba v Jihlavě a Telči.
 • 17. 9. Pouť na Lutrštéku, mše sv. v 7.45 a 9.00, hlavní celebrant v 10.30 ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček, O.Praem., PhD., opat strahovského kláštera v Praze.
 • 4. 11. Liturgie východního obřadu, Špitálka 15.00.
 • 27. 12. Vánoční liturgie východního obřadu, Špitálka 17.00.