Krutopřísná křížová cesta 2021

Slavkovská mládež pro nás připravila moderní křížovou cestu městem. Ta vychází z tradičních zastavení Kristova utrpení, ale dívá se na něj v souvislostech aktuálního světa.

V současném dění je hlavní hvězdou Koronavirus, který už dlouhou dobu stravuje naše myšlenky. Není to však jediný problém, se kterým se musí lidstvo potýkat. Opomíjíme mnoho témat, které ubližuje našim mnohým bližním. K některým těmto skutečnostem se obracíme v této křížové cestě.

Jak s touto křížovou cestou pracovat?!

Křížová cesta je aktivní způsob zapojení se do Kristovy útrpné pouti, proto i tato křížová cesta má vyzvat k fyzické i duchovní aktivitě. Výhodou je, že si každý může zvolit čas křížové cesty sám.

Každé zastavení je rozděleno na dvě strany papíru. Na první straně je číslo daného zastavení a místo, kam bychom se měli vydat. Například by nás mohla cesta vyslat k autobusové zastávce. K tomuto místu dojdeme a pak můžeme pokračovat ve čtení. Následuje krátký vstupní text (slova písma, novinový výstřižek…) a krátké zamyšlení od naší mládeže. Závěrem je položeno pár otázek, nad kterými můžeme přemýšlet během cesty k dalšímu zastavení. Abychom naše myšlenky lépe směřovail, doporučujeme si i pustit písničku, která nám pomůže prošlé zastavení lépe prožít. Pak celý postup ještě 13x opakujeme 🙂

Čtěte si prosím zastavení až na daném místě a nechte na sebe působit texty tak, jak jsme to s nimi zamýšleli.

Adam

Odkaz ke stažení: