Archiv příspěvků

Leden 2011

Noc kostelů 2011
Noc kostelů je ekumenická, kulturně-společenská akce, která návštěvníkům nabízí možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím zážitků, umění, hudby, divadla a rozhovorů. Cílem Noci kostelů je otevřít dveře kostelů, zpřístupnit místa, kam se návštěvník běžně nedostane a v zajímavé noční atmosféře vzbudit zájem o kulturní hodnotu kostelů a také o křesťanství. Naše farnost se letos poprvé účastní noci kostelů dne 27.5.2011.
25. 1. 2011
Jan Matyáš
Zemřel R. D. Stanislav Pravec
Bývalý farář v Křižanovicích a děkan bučovický, R. D. Stanislav Pravec, zemřel 20. ledna 2011 na Moravci ve věku 94 let. Pohřeb zemřelého kněze bude v Křižanovicích u Bučovic v sobotu 29. ledna 2011 v 10 hodin. Text parte v příloze.
21. 1. 2011
Jan Matyáš
Radost malých koledníků
8. ledna proběhla ve Slavkově tradiční Tříkrálová sbírka.
13. 1. 2011
P. Jiří Janoušek
6. děkanský ples
Děkanství slavkovské a farnosti Rousínovska vás srdečně zvou na ŠESTÝ DĚKANSKÝ PLES který se koná v KOMOŘANECH 12. února 2011. K tanci i poslechu bude hrát dechová hudba TÚFARANKA ze Šakvic. Autobus na Ples děkanství pojede v 18,50 z Heršpic, v 19,00 z Hodějic a Němčan a v 19,15 h ze Slavkova. Lístky na ples bude možné koupit na sále bez místenky.
8. 1. 2011
P. Jiří Janoušek
Silvestrovská prohlídka kostelních hodin
Fotografie pana Malečka z prohlídky hodin a zvonů jsou v odkaze.
8. 1. 2011
P. Jiří Janoušek
Zdaleka ideme, novinu vám neseme
Do našeho chrámu Vzkříšení Páně zavítal v neděli odpoledne 2. ledna národopisný soubor Děcka ze Skoronic vedený paní Marií Holmanovou.
4. 1. 2011
P. Jiří Janoušek
Tříkrálová sbírka ve Slavkově
Tříkrálová sbírka ve Slavkově u Brna bude oficiálně zahájena Tříkrálovou jízdou, která proběhne ve čtvrtek 6. ledna v 10.30 hod. Průvod tří králů v doprovodu trubačů vykročí od městské radnice a bude procházet celým náměstím. Ve Slavkově většina koledníků vyrazí do ulic v sobotu 8. ledna.
4. 1. 2011
P. Jiří Janoušek
Živý betlém 2010
Živý betlém se svatou rodinou s Ježíškem v jeslích, provázený zpívajícími anděly, pastýři, koledníky, kapelou a třemi krály na koních se konal 25. 12. na náměstí a vyvrcholil požehnáním v kostele. Zpěv koled byl střídaný četbou evangelia o narození Páně a klanění mudrců. Děkujeme všem, kteří se zapojili do ztvárnění betlémského děje. Foto v příloze.
2. 1. 2011
P. Jiří Janoušek