Archiv příspěvků

Listopad 2011

Foto z SDM v Madridu
Zde naleznete fotografie naší farní mládeže ze Světových dnů mládeže v Madridu.
23. 11. 2011
P. Jiří Janoušek
Koncert duchovní hudby - MUSICA NOVA
Zveme na koncert duchovní hudby studentského komorního orchestru MUSICA NOVA. Koncert se uskuteční neděli 20. listopadu 2011 v 16:30 hodin na Špitálce.
14. 11. 2011
Jan Matyáš
Hudební vzpomínka na Jana Pavla II.
Na setkání KLASu jsme dne 10. října vzpomínaly na život blahoslaveného Jana Pavla II. poslechem slavného díla polského autora Piotra Rubika "Santo Subito". Snad nejvíce nás nadchla bujará skladba "Divadlo, divadlo, divadlo se otevírá" a my jsme si na prknech farního divadla s chutí zatancovaly.
8. 11. 2011
Jan Matyáš
Přijetí biřmování pro dospělé a staré
V roce 2012 vyhlašuje otec biskup možnost přijetí svátosti biřmování pro všechny, kteří dosud tuto svátost nepřijali. "Obracím se na vás, kterých se toto pozvání týká: S radostí přijměte, co vám Kristus a jeho církev nabízí k životu a ke spáse." Další informace jsou v článku.
8. 11. 2011
P. Jiří Janoušek
Kostel v Němčanech posvěcen
Fotoreportáž nám přiblíží liturgii svěcení kostela a oltáře. Nejprve však úchvatná reportáž pětiletých účastnic.
5. 11. 2011
P. Jiří Janoušek