Archiv příspěvků 2008

Pohyblivý betlém potěšil - video
Pohyblivý betlém jsme mohli spatřit na Hod Boží vánoční 25.12. po průvodu Svaté rodiny a koledníků městem v našem kostele. Děkujeme dětem a mládeži za jeho nacvičení a zpěv koled.

Doplněno 21.1.2009: K článku bylo přidáno krátké video z pohyblivého betléma.
20. 12. 2008
P. Jiří Janoušek
První mikulášská besídka
V neděli 7. prosince se odpoledne sešlo v Domě Sv. Rodiny přes 100 rodičů a dětí, aby přivítali sv. Mikuláše.
8. 12. 2008
P. Jiří Janoušek
Patří děti do kostela?
Následující dva příspěvky se týkají účasti rodičů s dětmi na mši svaté a otázek, s tímto tématem souvisejících. Škoda, že nám zatím na webu nefunguje diskuze.
8. 12. 2008
P. Jiří Janoušek
Dobrodružství s Bohem
Přinášíme ohlasy na duchovní obnovu pro mládež s otcem Janem Pacnerem 6.12.2008 v Domě Sv. Rodiny Školských sester ve Slavkově.
8. 12. 2008
P. Jiří Janoušek
Svatý Mikuláš má pro nás mnohem víc…
Vstupy do škol s náboženskými tématy, tentokrát o svatém Mikuláši.
8. 12. 2008
P. Jiří Janoušek
Modlitba práce a vztahy
Duchovní obnova na téma „Modlitba práce a vztahy“ s vojenským kaplanem P.Martinem Vařekou proběhla dne 29. 11. 2008 v Domě Sv. Rodiny ve Slavkově u Brna.
8. 12. 2008
P. Jiří Janoušek
Kostel sv. Antonína v Němčanech po opravě interiéru
Po sedmiměsíční generální opravě interiéru bude 23. 11. o slavnosti Ježíše Krista Krále slavnostně otevřen kostel sv. Antonína v Němčanech. Mši sv. v 9,45 h bude sloužit P. Pavel Kryl, který se podílí na architektonickém řešení oprav a na úpravě liturgického prostoru.
20. 11. 2008
P. Jiří Janoušek
Duchovní program k výročí bitvy u Slavkova
Zádušní mši sv. za padlé v bitvě u Slavkova bude sloužit v sobotu 22.11. v 18.00 ve farním kostele ve Slavkově kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla, Václav Slouk. Na varhany hraje Doc. Jan Král, trubka a zpěv studenti JAMU. Modlitba za mír se uskuteční v sobotu 29. 11. po celý den 9.00 – 21.00 ve farním kostele. Skupinky farníků se budou střídat každou hodinu k modlitbě, četbě Písma Svatého a zpěvu.
19. 11. 2008
P. Jiří Janoušek
Obnova pro ženy - ohlasy
Přinášíme ohlasy z Duchovní obnovy pro ženy s o. Adamem Ruckim - sobota 11.10. 2008, Dům svaté Rodiny, účastnilo se 112 žen. Fotogalerie.
16. 10. 2008
P. Jiří Janoušek
Simsala Bim: Kupec Benátský
Římskokatolická farnost ve Slavkově u Brna a farní divadlo Simsala Bim si dovolují vás pozvat na divadelní představení na motivy hry Williama Shakespeara Kupec Benátský. Termíny představení a další informace najdete v článku.
28. 9. 2008
Jan Matyáš
20. výročí postavení varhan a foto z kolaudace
Letos si připomínáme 20. výročí postavení varhan ve farním kostele Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna. Proběhla také oprava varhan a kolaudace. Fotografie najdete v příloze. Zveme vás také na varhanní koncert 5. října v 17,00 h.
18. 9. 2008
P. Jiří Janoušek
Svěcení zvonu v Hodějicích
Nový zvon byl požehnán v neděli 24. srpna 2008 o bartolomějských hodech v Hodějicích. Ve fotogalerii jsou fotografie.
2. 9. 2008
P. Jiří Janoušek
Farní tábor Rakovecké údolí 2008 - foto
Článek Katky Mertové a fotky z tábora, které nafotil Honza Patera.
10. 8. 2008
P. Jiří Janoušek
ActIv8 Velehrad
Byli jsme tam také - na setkání české a slovenské katolické mládeže na Velehradě 17.-20.7. 2008, v době konání Světových dnů mládeže v Sydney s papežem Benediktem XVI.
1. 8. 2008
P. Jiří Janoušek
Zájezd do Alp 17.-19.6.2008
Článek o pouti a několik fotografií z poutního zájezdu našich farníků do rodiště papeže a do Tyrolských Alp.
5. 7. 2008
P. Jiří Janoušek
Farní výlet dětí na Pálavu
Letošní výlet pro děti z náboženství na konci školního roku se konal již po osmé. Vzpomínka Katky Mertové a fotografie pana Fialy nám výlet připomenou.
1. 7. 2008
P. Jiří Janoušek
3. farní den - reflexe a fotografie
Pohoda, dobrá nálada, hudební zážitky. Již tradičně v zámeckém parku, částečně ve stínu stromů. Snad až příliš pěkné počasí se projevilo na menší účasti farníků, na úrovni akce ale neubralo nic.
29. 6. 2008
P. Jiří Janoušek
Foto - Svatourbanské hody 2008
Svatourbanské hody se letos konaly se Dny Slavkova 31.5.-1.6. Prohlédněte si fotografie ze slavnostní mše svaté.
2. 6. 2008
P. Jiří Janoušek
Náboženství pro malé děti již od 3 let?
Ohlasy maminek na vyučování náboženství pro děti v útlém věku v Domě svaté Rodiny u Školských sester ve Slavkově.
30. 5. 2008
P. Jiří Janoušek
Slavnost Těla a Krve Páně
Letos se konala v neděli 25.5. s I. svatým přijímáním a průvodem Božího Těla kolem kostela. Večer byla mše svatá na Urbánku.
29. 5. 2008
P. Jiří Janoušek
Náš rodák P. Němčanský jubilantem
"Kdyby se můj život měl opakovat a někdo se mě zeptal, čím se chci stát, znovu bych mu odpověděl, že se chci stát knězem" říká devadesátiletý otec Antonín, rodák z Hodějic, nyní na faře v Horních Kounicích.
28. 5. 2008
P. Jiří Janoušek
Pouť do Žarošic
V. pěší farní pouť do Žarošic se konala ve čtvrtek 8. 5. 2008. Na příští rok zveme další nové poutníky.
28. 5. 2008
P. Jiří Janoušek
PST …
Víte, co znamená posvěcovat se, a jak na to?
29. 4. 2008
P. Jiří Janoušek
Kostel Božího milosrdenství
Fotoreportáž z požehnání kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích 30. 3. 2008.
2. 4. 2008
P. Jiří Janoušek
Reportáž z obnovy pro mládež
Ohlasy na obnovu s P. Marcelem "Setkání s Bohem proměňuje" 29.3.2008.
2. 4. 2008
P. Jiří Janoušek
Ohlasy na obnovu s prof. P. Piťhou
Dům Svaté Rodiny, Slavkov 16. 2. 2008 Při přednášce pana profesora Piťhy jsem si více uvědomila, jak důležitou roli hraje jazyk, jako dorozumívací prostředek ve vztazích mezi lidmi ....
5. 3. 2008
P. Jiří Janoušek
Příprava na biřmování a ples děkanství
Některé fotografie z přípravy na biřmování a plesu děkanství v Drnovicích.
17. 2. 2008
P. Jiří Janoušek
Karneval s večerníčky
V neděli 3. února přišly děti naší farnosti na karneval, kde je čekaly postavy z Večerníčků. Fotografie v příloze.
6. 2. 2008
P. Jiří Janoušek
Jaké bylo Děkanátní setkání mládeže
„Sex je překrásný, ale nestojí za to, abyste pro něj umírali", říká Tomáš Řehák, který oslovil. Zážitky a fotky ze setkání jsou v příloze.
29. 1. 2008
P. Jiří Janoušek
Den na faře
Kolem 30 dětí využilo možnost strávit jeden den na naší faře.
28. 1. 2008
P. Jiří Janoušek
Slovo k postní době
od Pavla Šaňka z Radia Proglas.
28. 1. 2008
P. Jiří Janoušek
Vstupy do škol s křesťanskými tématy
„Vstupy do škol s náboženskými tématy“ aneb Křesťanské poselství Vánoc v našich školách.
21. 1. 2008
P. Jiří Janoušek
Posezení s cimbálkou
Několik fotografií v příloze.
24.1.: k fotografiím doplněn ohlas na akci
20. 1. 2008
P. Jiří Janoušek
Rok 2007 ve farnosti
Přehled událostí ve slavkovské farnosti roku 2007.
19. 1. 2008
P. Jiří Janoušek
Pozvání k prohloubení života z víry
V měsíci únoru začíná příprava na svátost biřmování, případně svátosti smíření a prvního přijímání. Je určena pro všechny hledající ve víře. Setkání budou pro mládež od 15 let, pro starší mládež a zvlášť také pro dospělé, kteří tyto svátosti ještě nepřijali. První setkání v pátek 1. 2. po mši sv. v 18 h. Další informace mohu poskytnout i osobně nebo na tel. 604 280 160. P.Milan Vavro, farář
19. 1. 2008
P. Jiří Janoušek
Ples děkanství
Pozvánka na již III. ples farností našeho děkanství. Lístky na ples je možné koupit až na místě. Reservace není třeba - připravených míst je až 700!
12. 1. 2008
P. Jiří Janoušek
Tříkrálová sbírka
Děkujeme koledníkům i dárcům ve Slavkově, Němčanech, Hodějicích a Heršpicích. Foto v příloze.
12. 1. 2008
P. Jiří Janoušek
Sv. Mikuláš a Vánoce
Několik fotografií z mikulášské nadílky a z vánočních bohoslužeb se scholou.
6. 1. 2008
P. Jiří Janoušek