Archiv příspěvků 2009

Živý betlém dětí - fotografie
Po ranní mši svaté na sv. Štěpána ve Slavkově nás potěšily děti krátkým pásmem živého betléma. Vystoupení dětí, přestrojených za Marii a Josefa, andílky, muzikanty, pastýře i ovečky, doprovodila schola zpěvem vánočních koled. Odkaz na fotografie v článku (foto: Petr Horna).
26. 12. 2009
Jan Matyáš
Jarní svátky vánoční
Na letošní jarní svátky vánoční (vždyť na Štědrý večer bylo kolem plus deseti stupňů) si slavkovský sbor Gloria pod vedením Petra Hlaváčka připravil II. pastýřskou mši vánoční od Františka Kolaříka, kterou přednesl se všemi jejími částmi. O půlnoční mši na Štědrý večer a dopoledne na Boží hod vánoční k tomu ještě přidal Pastorelu od J. J. Ignáce Linka. Ladislav Jedlička
26. 12. 2009
P. Jiří Janoušek
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi
Schola a scholička ve spojení s hudebníky a ministranty utvořili za vedení sestry Benedikty velké hudební těleso, které provázelo bohoslužbu pro rodiny s dětmi.
26. 12. 2009
P. Jiří Janoušek
Papežská návštěva v ČT
K papežské návštěvě se ještě můžete vrátit skrze archiv České televize. Jsou zde celodenní záznamy návštěvy, komentáře a rozhovory. Bude také uveden nový dokument (odkazy v článku).
18. 12. 2009
P. Jiří Janoušek
Mikulášská besídka
Neděle 5. prosince, Dům Svaté Rodiny. Besídka začala zpěvem písní a modlitbou dětí i rodičů. Potom následovaly dílničky, kde děti s rodiči vyráběli vánoční dárečky. Na závěr přišel svatý Mikuláš, doprovázený ministranty a spoustou malých andílků.
7. 12. 2009
P. Jiří Janoušek
Ohlasy - „Advent – očekávání není vyčkávání“
Ohlasy na obnovu pro mládež od 17 let, kterou vedl o. Marcel Javora. Slavkov, Dům Svaté rodiny 28. 11. 2009.
5. 12. 2009
P. Jiří Janoušek
Ohlasy na duchovní obnovu pro ženy na téma Eucharistie
V článu naleznete ohlasy účastnic duchovní obnovy pro ženy na téma "Eucharistie jako pramen síly pro každý den", která proběhla ve Slavkově 7. listopadu 2009.
Edit 23.11.2009 22:00 - doplněny fotky z obnovy
17. 11. 2009
Jan Matyáš
Jak se zbavit Alberta aneb to je ale blázinec!
Římskokatolická farnost ve Slavkově u Brna a farní divadlo Simsala Bim si dovolují vás pozvat na divadelní představení na motivy hry Ferdinanda Františka Šamberka Jak se zbavit Alberta aneb to je ale blázinec! Termíny představení a podrobnější informace najdete v článku.
31. 10. 2009
Jan Matyáš
„KLAS“ – Klub aktivních seniorů
V pondělí 9. listopadu 2009 v 18.00 hodin bude zahájen ve Slavkově u Brna na faře „KLAS“ – Klub aktivních seniorů. Jeho cílem je zvýšení kvality života ve stáří. Další informace jsou v příloze.
31. 10. 2009
Jan Matyáš
Lidové misie v sobotu 24. října Slavnost misijního kříže
V sobotu 24. října v 17 hodin začala vrcholná bohoslužba Slavnost misijního kříže. Ve Slavkově byl před Domem Svaté Rodiny za velké účasti farníků vztyčen kříž, požehnaný papežem Benediktem XVI. Dopoledne byla mše sv. za nemocné.
25. 10. 2009
P. Jiří Janoušek
Noční adorace a mše sv. pro mládež v 5,00
Mši v pět ráno? Tam nikdo nebude! - zněly předpovědi před týdnem. Skutečnost - po celé noci strávené v adoraci následovala mše svatá s pěknou účastí.
24. 10. 2009
P. Jiří Janoušek
Lidové misie ve čtvrtek 22. října a v pátek 23. října
Průběh těchto misijních dnů ve fotografiích s odkazy na web FATYMU. Návštěvy nemocných a školek, adorace.
24. 10. 2009
P. Jiří Janoušek
Program Lidových misií 18.-24. října
Podrobný program Lidových misií 2009 ve Slavkově a obcích. Podrobnosti v článku.
23. 10. 2009
P. Jiří Janoušek
Lidové misie ve středu 21. října - povzbuzení k vytrvalosti!
Ve středu nás na misijních kázáních ubylo, je třeba vytrvat. Někteří se zmiňují, že kázání je moc a jsou dlouhé. Nejsme na vysoké škole, zkoušky dělat nebudeme. Jde jen o porhloubení duchovního života, vztahu k Bohu. Jde o to, dostat se "do varu", více se věnovat víře. A to nejdůležitější - přebývat v přítomnosti Boží. Víc než rozum je srdce. Skrze kázání se probouzí srdce. Tedy nejde o to si "zapamatovat", ale "souhlasit a srcem přijmout" a nechat se ovlivnit Boží milostí". Povzbuzuji Vás! P. Milan Vavro
22. 10. 2009
P. Jiří Janoušek
Lidové misie v úterý 20. října
Lidové misie pokračují ve všech oblastech - misionáří navštěvují všechny obyvatele, v každém kostele se slouží mše svaté s misijními promluvami, mše pro děti a mládež, návštěvy nemocných, adorace, stavovské promluvy. Dvacetičlenný tým misionářů začíná v 7,00 hodin ráno a končí někdy po 22,00 hodině.
22. 10. 2009
P. Jiří Janoušek
Kající procesí při lidových misiích
Prvním vrcholem lidových misií je kající procesí. Ve Slavkově a v Němčanech bylo ve středu 21. 10., v Hodějicích a v Heršpicích v úterý 20. 10. Při kajícím procesí jsme šli od kostela průvodem k jednomu z křížů a u něj odprošovali za hříchy, které se udály ve Slavkově a v obcích od posledních lidových misií.
22. 10. 2009
P. Jiří Janoušek
Lidové misie v pondělí 19. října
V pondělí začal pětidenní program misií. Mše svaté s misijní promluvou pro děti, mládež a dospělé, stavovské promluvy, adorace se konaly v kostelích, ale i na obecních úřadech. Mezi tím probíhaly osobní návštěvy misionářů.
21. 10. 2009
P. Jiří Janoušek
Neděle - zahájení misií ve Slavkově
V neděli 18. října zahájil Lidové misie při mši svaté v 8,30 h hlavní kazatel P. Jindřich Bartoš ze Znojma. Následovaly misijní hry "Honba za klíčí k pokladu".
21. 10. 2009
P. Jiří Janoušek
Křesťanská třída MŠ děkovala za úrodu
V neděli 11. října jsme ve farním kostele společně děkovali za úrodu.
17. 10. 2009
P. Jiří Janoušek
Žehnání domů a bytů k lidovým misiím
Během pondělí, úterý a středy (12.-14.10.) prošlo 40 kněží a jáhnů kolem 3.500 domácností, kde nabídlo požehnání domu nebo bytu. Celkově by žehnání trvalo 240 hodin, neboli deset dnů ve dne v noci.
15. 10. 2009
P. Jiří Janoušek
Biskup Vojtěch žehná Lidovým misiím
Otec biskup Vojtěch zahrnuje lidové misie ve Slavkově do svých modliteb a ujišťuje nás, že na naši farnost bude pamatovat. Posílá nám také své biskupské požehnání.
13. 10. 2009
P. Jiří Janoušek
Návštěvy škol a žehnání domů
V pondělí navštívilo 5 misionářů z Fatymu Vranov nad Dyjí Základní školu Komenského ul., aby žáky seznámilo s Lidovými misiemi, které se ve Slavkově konají po 74 letech. Odpoledne začalo 20 misionářů kněží a jáhnů žehnat domy v Němčanech a větší části Slavkova.
12. 10. 2009
P. Jiří Janoušek
Homilie Benedikta XVI. ze mše svaté v Brně
Homilie Benedikta XVI. ze mše svaté v Brně, abychom si ji mohli prostudovat a zamyslet se nad myšlenkami Petrova nástupce. Připojuji zajímavý článek v MF Dnes, středa 23.9.2009 "Vítej, papeži, v zemi ateistů"
12. 10. 2009
P. Jiří Janoušek
Pečení koláčů ve velkém
Před sobotním zvaním na lidové misie bylo v celé farnosti napečeno kolem 13 tisíc koláčů. Peklo se na faře, ale i v rodinách všech obcí.
11. 10. 2009
P. Jiří Janoušek
Kurz varhaníků ve Slavkově
Jednota Musica sacra ve spolupráci se slavkovským děkanstvím pořádá tříletý vzdělávací kurz pro chrámové varhaníky.
10. 10. 2009
P. Jiří Janoušek
Lidové misie začínají - roznášení koláčů a zpravodajů
Poděkování patří všem, kteří napekli koláče, i těm, kteří je roznesli spolu s misijním zpravodajem do všech domácností Slavkova, Němčan, Hodějic a Heršpic.
10. 10. 2009
P. Jiří Janoušek
Co jsem zažil při návštěvě papeže?
Přečtěte si ohlas Svatého otce na návštěvu u nás při audienci 30.9. ve Vatikánu. Co kdybychom se také my vrátili k našim zážitkům? Proto napište i vy a podělte se s námi. Předem děkuji. P. Milan
9. 10. 2009
P. Jiří Janoušek
O žehnání domů a bytů 12.-14. října
K misiím patří i žehnání domů a bytů. O co jde? Ve dnech 12. – 14. října kněží navštíví jednotlivé domácnosti a nabídnou požehnání.
9. 10. 2009
P. Jiří Janoušek
Co nás čeká o Lidových misiích?
Páteří lidových misií je denní mše svatá s misijním kázáním, mše svatá pro děti a pro mládež a stavovská promluva. Navštěvují se nemocní a staří lidé. Významnými vrcholy je kající průvod, svátost smíření, slavnost misijního kříže.
9. 10. 2009
P. Jiří Janoušek
Jak můžeme lidové misie prožít?
Několik praktických rad s povzbuzením a pozvání k misiím. P. Milan Vavro
9. 10. 2009
P. Jiří Janoušek
Návštěva Benedikta XVI. ve fotografiích našich farníků
Pokud jste fotili také, prosím, dodejte mi Vaše fotky k prezentaci na našem farním webu. Protože můžete mít fotky z našich sektorů, lidé z naší farnosti se na nich také rádi uvidí. Děkuji, o. Milan
1. 10. 2009
P. Jiří Janoušek
Papežská návštěva v televizi a v novinách
Odkazy na zajímavé televizní reportáže, fotografie a články z novin v souvislosti se zapojením naší farnosti při mši svaté se Svatým otcem v Brně.
30. 9. 2009
P. Jiří Janoušek
Naši farníci odvezli na letiště předměty k žehnání
Ve čtvrtek 24. září odpoledne byly všechny shromážděné předměty k žehnání papežem odvezeny za pomoci našich mužů a Autodopravy pana Matuštíka na letiště. Pan Maleček přináší exkluzivní foto.
26. 9. 2009
P. Jiří Janoušek
Misijní kříž přivezen do Slavkova
Misijní kříž, který pro Slavkov požehná v neděli Benedikt XVI., je již od středy večer ve Slavkově.
24. 9. 2009
P. Jiří Janoušek
O žehnání předmětů papežem
O shromažďování kamenů v našem kostele k požehnání papežem. Připojuji další zajímavosti o přípravné skupině „Žehnání předmětů“ s uvedením počtů. P. Milan Vavro
23. 9. 2009
P. Jiří Janoušek
Pouť na Lutršték
Tradiční pouť k Bolestné Panně Marii na němčanský Lutršték 2009. Mši sv. na patrocinium v úterý 15.9. sloužil P. Zbyšek Wawrowski, farář z Drnovic. Pouť v neděli 20. září vedl P. Ing. Dr. Pavel Kopeček, farář z Podolí u Brna a přednášející liturgiku na CMBF UP v Olomouci. Na pouti byla kopie obrazu P.Marie Rynecké pro znovuobnovení strženého Mariánského sloupu v Praze.
20. 9. 2009
P. Jiří Janoušek
Biskup, mluvčí papeže a kněží k návštěvě papeže
Slovo biskupa: Pozvání. Papežův mluvčí Federico Lombardi: Už nejsme nějaká mocnost. Někteří biskupové a kněží: k návštěvě papeže.
19. 9. 2009
P. Jiří Janoušek
West Bridge City - farní tábor 2009
Fotografie z farního tábora jsou v ukázce, účastníci dostanou v říjnu celé CD včetně 40 minut filmového záznamu.
10. 9. 2009
P. Jiří Janoušek
Požehnání křesťanské třídy Oveček
Ve čtvrtek 3. září 2009 byla v Mateřské škole Zvídálek požehnána nová křesťanská třída pro 26 dětí. Fotografie.
10. 9. 2009
P. Jiří Janoušek
Kurz pro chrámové varhaníky
Jednota Musica sacra ve spolupráci se slavkovským děkanstvím pořádá tříletý vzdělávací kurz pro chrámové varhaníky.
6. 8. 2009
P. Jiří Janoušek
Dotkne se návštěva Svatého otce Benedikta XVI. Slavkova?
Článek pro Slavkovský zpravodaj: V letošním roce navštíví Českou republiku papež Benedikt XVI. Jeho návštěva se uskuteční ve dnech 26.–28. září a kromě Prahy navštíví i Brno a Starou Boleslav. Na otázky kolem připravované návštěvy papeže odpovídá slavkovský farář P. Milan Vavro, který je členem Přípravného týmu návštěvy Svatého otce v Brně.
25. 7. 2009
P. Jiří Janoušek
Ze zájezdu do Čech a Rakouska
Můžete si prohlédnout fotografie ze zdařilého poutního zájezdu.
20. 6. 2009
P. Jiří Janoušek
Biřmování - slavnost naší farnosti
Biřmování po 5 letech udělil v neděli 14. června 2009 ve Slavkově biskup Vojtěch Cikrle 54 křesťanům. Čtyři z nich přijali před biřmováním poprvé eucharistii při mši sv. 11. 6.večer. V příloze jsou fotografie, přidány fotografie jednotlivých biřmovanců a zpráva z biřmování r. 1934.
18. 6. 2009
P. Jiří Janoušek
Víkend rodin na nížkovické faře
Sešli jsme se v hojném počtu už v pátek 6. června 2009. Byli jsme rádi, že si po dlouhé době můžeme popovídat a zazpívat u táboráku. Děti si večer zkusily i stezku odvahy. V sobotu jsme podnikli výlet na Jalovák, pak si dospělí užili odpočinek a děti různé hry. Fotografie v příloze.
13. 6. 2009
P. Jiří Janoušek
Výlet pro děti z náboženství 25. června
Milí rodiče, na konci tohoto školního roku, ve čtvrtek 25. června 2009 pořádáme výlet pro děti z náboženství. Cíl: Olomouc, poutní místo Sv. Kopeček u Olomouce, ZOO. Přihlášky odevzdejte kněžím do středy 17. června!
11. 6. 2009
P. Jiří Janoušek
Hody svatourbanské podesáté
V neděli 31. května byl hlavním kazatelem letošních Svatourbanských hodů P. Stanislav Forst. Více v článku včetně fotogalerie.
7. 6. 2009
P. Jiří Janoušek
Noc kostelů - výborná akce
Snad ještě nikdy nenavštívilo brněnské kostely tolik lidí, jako v noci 29. května 2009. První Noc kostelů měla neočekávanou návštěvnost. Mohli jsme obdivovat nádheru brněnských kostelů a klášterů a s překvapením objevovat prostory, obvykle nepřístupné. VLOŽEN ČLÁNEK L. NOSKOVÉ
30. 5. 2009
P. Jiří Janoušek
Předškoláčci dostali vysvědčení
Mše svatá ze závěrečného setkání předškoláčků, kteří navštěvovali náboženství. Foto ve fotogalerii.
28. 5. 2009
P. Jiří Janoušek
Ministranti v Nevojicích
Fotografiemi se můžete přenést na pobyt ministrantů na nevojické faře v dubnu 2009.
27. 5. 2009
P. Jiří Janoušek
I. sv. přijímání ve Slavkově
Slavnost prvního přijetí eucharistie dětí jsme prožili v neděli 17. května. V přípravě se konaly roční katecheze s rodiči a první přijetí svátosti smíření.
21. 5. 2009
P. Jiří Janoušek
Žehnání kříže a podpisy listin do báně v Němčanech
V neděli 26.4.2009 byl požehnán kovový kříž a báň na věž kostela sv. Antonína v Němčanech. Stalo se to v závěru mše svaté kolem 10,30 h. Po přečtení listiny farářem ji podepsal a orazítkoval starosta Němčan Martin Krátký a farář P. Milan Vavro. Na listiny se podepsali také farníci.
21. 5. 2009
P. Jiří Janoušek
Uložení listin do báně a postavení kříže na věži v Němčanech
V úterý 12.5.2009 dopoledne byl vyzdvižen kovový kříž a báň na věž kostela sv. Antonína v Němčanech. Do báně bylo vloženo pouzdro s listinami a materiály o životě obce. Pouzdro zaletoval klempíř pan Hošek z Křenovic. Montáž provedla firma Rekonstruktiva.
21. 5. 2009
P. Jiří Janoušek
Oprava fasády věže kostela sv. Antonína v Němčanech
proběhla od února do května 2009. Přispěli němčanští farníci, obec Němčany, ORP Vyškov a Jihomoravský kraj. Práce provedla firma Rekjonstruktiva.
21. 5. 2009
P. Jiří Janoušek
KURZ Pět proměn apoštola Pavla
Jde o kurz, v němž se postava sv. Pavla stává zrcadlem, ve kterém spatříme sami sebe: „Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova“. Pět Pavlových proměn je program pro nový život každého křesťana vycházející z osobního setkání s Kristem… Více informací a přihláška ke stažení v článku.
25. 4. 2009
Jan Matyáš
Život jako pouť
Duchovní obnova na téma Život jako pouť, ve mně probudila maličko nostalgickou vzpomínku na dobu před 30 lety, kdy jsme jako „náctilení“ a „cetiletí“ chodili s naším „spolčem“ každoročně týden před svatodušními svátky pěšky do Křtin.
5. 4. 2009
P. Jiří Janoušek
Aprílový článek: Ciferník a kostelní hodiny zničeny
Jedná se o zprávu z 1. dubna:

Při neuvážené akci mládežníků proti holubům byl včera večer zničen ciferník hodin na kostele. Zásahem amatérsky vyrobeného dělobuchu se vysypalo sklo ciferníků a zcela byl zničen také hodinový stroj, vzácné dílo hodinářské firmy J. Moravus z Brna z roku 1907. Naštěstí nikdo z kluků, kteří jsou nyní vyšetřováni policií, nebyl zraněn.
1. 4. 2009
P. Jiří Janoušek
Biřmování pro seniory a zápis z farní rady
Článek o Přijetí svátosti biřmování pro seniory? a Zápis z pastorační rady farnosti ve Slavkově
28. 3. 2009
P. Jiří Janoušek
Koncert Sedm slov Vykupitelových
Koncert Haydnova Velkopátečního oratoria Sedm slov Vykupitelových se konal v neděli 22. března v kostele sv. Jana Křtitele na Špitálce v podání orchestru Musica Nova, vedeného Jaroslavem Martináskem. Meditace přednesené Radovanem Lukavským jsme vyslechli ze záznamu. Přesto, že se nám kostel nepodařilo vytemperovat, za což se omlouvám, byl koncert velkým kulturním a duchovním zážitkem, umocněným renesanční architekturou kostela. P.Milan Vavro Foto v příloze.
7. 3. 2009
P. Jiří Janoušek
Karneval s Perníkovou chaloupkou
Karneval pro děti naší farnosti uspořádali mladí ze spolča S.R.O. ve stylu pohádky Perníková chaloupka. Téměř 50 dětí přišlo v nádherných maskách. Radostné tváře dětí i jejich rodičů vypovídají o tom, že se nám všem karneval líbil. Děkujeme pořadatelům za námahu a školským sestrám za poskytnutí sálu.
18. 2. 2009
P. Jiří Janoušek
Setkání mládeže děkanství - fotky
Letošní téma "Eutychos na hraně" bylo o mladíkovi ze skutků apoštolů, který se setkal se sv. Pavlem. Hostem byl P. Pavel Habrovec se svědectvím ze Světových dnů mládeže v Austrálii. Slavkovská mládež vytvořila k této příležitosti scholu s velkým obsazením hudebních nástrojů a doprovázela nás zpěvem. Přidáno foto s. Gregorie.
18. 2. 2009
P. Jiří Janoušek
4. ples slavkovského děkanství - fotografie
Fotoreportáž z našeho 4. plesu slavkovského děkanství, který se tentokrát konal ve Slavkově v sobotu 31. ledna 2009 v prostorách Společenského domu Bonaparte. Přidán odkaz na další fotografie.
5. 2. 2009
P. Jiří Janoušek
Benedikt XVI. při své návštěvě ČR může navštívit i Brno
Na Petrově se setkali brněnský biskup, hejtman a primátor. Na přátelském setkání v biskupské rezidenci se dnes v poledne na pozvání brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho sešli hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a primátor Statutárního města Brna Roman Onderka.
23. 1. 2009
P. Jiří Janoušek
Lidové misie Slavkov 2009 - informace 26.1.
Mši sv. a informace o Lidových misiích ve Slavkově, které prožijeme v týdnu 18. - 24. října 2009.
17. 1. 2009
P. Jiří Janoušek