Archiv příspěvků 2021

Tříkrálový koncert v kostele připomene výročí Dvořáka
180. narozeniny Antonína Dvořáka si Slavkov připomene velkolepým Tříkrálovým koncertem v chrámu Vzkříšení Páně. Slavnou Novosvětskou a Te Deum můžete zažít v podání Komorního orchestru Collegium Magistrorum a Smíšeného sboru Ars Brunensis v neděli 9. ledna 2022 od 16.30. Vstupné dobrovolné.
18. 12. 2021
P. Jiří Janoušek
Kurz Alfa ve Slavkově
První setkání je nezávazné a koná se ve Slavkově u Brna v Domě svaté rodiny za kostelem ve čtvrtek 13. ledna 2022 v 19 hodin. Z důvodu přípravy večeře prosíme o nahlášení na adrese alfa.slavkov(zavináč)gmail.com nejpozději do 10. ledna 2022.
18. 12. 2021
P. Jiří Janoušek
Odpustková listina pro kostel sv. Jakuba
Kolektivní indulgence pro kostel ve Slavkově - památný dokumenty z roku 1323 vystaven v Moravském zemském archivu do 27. 11. 2021.
26. 11. 2021
P. Jiří Janoušek
Roráty pro děti i dospělé
Roráty pro děti i dospělé: každé úterý v Adventu v 7.00 místo večerní mše sv. s průvodem dětí s lampičkami, také roráty v sobotu v 7.00.
26. 11. 2021
P. Jiří Janoušek
Předseda ČBK Jan Graubner: Nechte se z ohledu na ostatní očkovat
Přinášíme vám prohlášení olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, ke zhoršující se situaci pandemie covid-19 v naší zemi.
20. 11. 2021
P. Jiří Janoušek
Prosím o pomoc v Nížkovicích.
Kde? Na naší faře pro akce farnosti i rodin, která prochází další opravou.
13. 11. 2021
P. Jiří Janoušek
Adorační den farnosti
Den modlitby za brněnskou diecézi a kněžský seminář, ve farním kostele ve středu 10. 11. od 10.00 do 20.00. Adorace je pozvání pro nás pro všechny, zastavit se kdykoliv během dne v kostele před Kristem v Eucharistii.
9. 11. 2021
P. Jiří Janoušek
Zveme nové ministranty
Zveme kluky nejen ke službě oltáře v našich kostelích, ale také k ministrantským schůzkám s programem. První informační schůzka za účasti jednoho z rodičů proběhne v pátek 5. 11. 2021 v 16.00 na slavkovské faře.
29. 10. 2021
P. Jiří Janoušek
Restaurovaný oltář na Špitálce
Další památkou, kterou můžeme nyní ve Slavkově obdivovat, je nově restaurovaný oltář v kostele sv. Jana Křtitele na Špitálce.
23. 10. 2021
P. Jiří Janoušek
Žehnání obnoveného kříže
Zveme vás na slavnostní žehnání obnoveného kříže, který v těchto místech stál od roku 1869 do 50. let 20. století. Žehnání kříže se uskuteční v sobotu 6. listopadu 2021 ve 14.00 na konci kaštanové aleje ze Slavkova u Brna do Křenovic.
20. 10. 2021
P. Jiří Janoušek
Ministrantský tábor Skotsko 2021
Fotografie z tábora u Nedašové Lhoty.
4. 10. 2021
P. Jiří Janoušek
Modlitba za nového biskupa
Milé sestry, milí bratři, jak už víte, po dosažení 75 let věku jsem zaslal papeži Františkovi svou abdikaci a prosím vás, abyste jeho rozhodování o budoucnosti brněnského biskupského stolce provázeli svými modlitbami. Pokud se chcete modlit společně, můžete použít modlitbu uvedenou níže. Váš biskup Vojtěch
29. 9. 2021
P. Jiří Janoušek
Lutršték v Křesťanském magazínu
Reportáž České televize o kostele, oltáři, studánce a svěcení.
26. 9. 2021
P. Jiří Janoušek
Pouť na Lutrštéku 2021
Foto z pouti a žehnání studánky.
24. 9. 2021
P. Jiří Janoušek
O saleziánské misii
Povídání o saleziánské misii v Bulharsku s Aničkou Rotreklovou v neděli 3. 10. v 16.30 na faře v Dražovicích.
23. 9. 2021
P. Jiří Janoušek
Pouť na Lutrštéku 19. září
Pouť na Lutrštéku: v neděli 19. 9., mše sv. v 8.00 a 9.00, po mši sv. v 10.30 požehná novoříšský opat Marián Rudolf Kosík obnovenou studánku P. Marie pod Lutrštékem. V neděli 12. 9. mše sv. v 11.00, můžete si prohlédnout nový oltář.
7. 9. 2021
P. Jiří Janoušek
Oprava sochy Ježíše Krista v Němčanech
Jeden z posledních uzdravených byl Antonín Bílek v roce 1946. Pokud máte podobné příběhy, sdělte je prosím na faře.
6. 9. 2021
P. Jiří Janoušek
Význam mozaiky na Lutrštéku
Návrh výzdoby je zvolen tak, aby bylo v prvním plánu možné zahlédnout tajemství Velikonočního tridua, vysvětluje autor oltáře, arch. Jiří Šťasta.
6. 9. 2021
P. Jiří Janoušek
Svěcení na Lutrštéku ve fotografiích a v České televizi
Fotografie a reportáže České televize z oprav a svěcení Lutrštéku.
6. 9. 2021
P. Jiří Janoušek
O dějinách studánky, která letos ožila a poutního místa Lutršték
Rok 2021 zůstane spolu s rokem 1861 zaznamenaný na mozaice Panny Marie vložené ve výklenku obnovené studánky pod Lutrštékem, aby připomínal 160. výročí vzniku poutního místa a zároveň rok velké obnovy celého poutního areálu.
6. 9. 2021
P. Jiří Janoušek
Přihlášky do náboženství
Do náboženství přihlašujte jen nové žáky - děti dříve přihlášené nemusíte znovu hlásit, přihláška jim platí do ukončení ZŠ. Odkaz níže.
20. 8. 2021
P. Jiří Janoušek
Lutršték ve zpravodajství ČT1
Na odkazu si můžete přehrát reportáž České televize a TV NOE z oprav kostela a příprav na svěcení.
19. 8. 2021
P. Jiří Janoušek
Lutršték se mění, řemeslníci a umělci tvoří.
Dnes 18. 8. přijeli kameníci, výtvarníci s mozaikami, restaurátoři, stolaři a elektrikáři. Vše natáčela ČT1 pro zpravodajství (bude vysílané 18. 8. v 18.00 na čt1 a 26. 9. v Křesťanském magazínu). Do pátku se dokončí montáže a úpravy interiéru. Zveme na neděli! Bohu díky!
19. 8. 2021
P. Jiří Janoušek
20. srpna 2021 oslaví biskup Vojtěch Cikrle 75. narozeniny.
Biskup Cikrle: Aby byla diecéze živým organismem.
18. 8. 2021
P. Jiří Janoušek
Lutršték v novém
Co všechno se letos na Lutrštéku změnilo ve fotkách.
14. 8. 2021
P. Jiří Janoušek
Svěcení kostela a oltáře na Lutrštéku
Posvěcení kostela a oltáře proběhne v neděli 22. srpna v 10:30 hodin za účasti brněnského diecézního biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho. Venku budou připraveny lavičky a ozvučení. Srdečně zveme.
13. 8. 2021
P. Jiří Janoušek
Svěcení kostela a oltáře na Lutrštéku
Srdečně zveme na svěcení kostela a oltáře na Lutrštéku biskupem Vojtěchem v neděli 22. srpna 2021.
10. 8. 2021
P. Jiří Janoušek
Tábor 2021 Silmarillion
První foto a krátký klipo za farního tábora. Cestu zvládli Elfové dobře a déšť přes nadšení nikomu nevadil. Po večeři a modlitbě bylo představení tématu a rozdělení do rodů - skupinek.
5. 8. 2021
P. Jiří Janoušek
Reportáž o kněžích na ČT24
Reportáž o stěhování kněží, kde uvidíme také novokněze P. Milana Werla.
5. 8. 2021
P. Jiří Janoušek
Otevření expozice P. Václava Drboly v Bučovicích
Srdečně Vás zveme v neděli 15. srpna 2021 při příležitosti 70. výročí smrti Václava Drboly na slavnostní otevření stálé expozice, jež je věnována tomuto knězi, který působil také ve Slavkově.
31. 7. 2021
P. Jiří Janoušek
Oslava svátku sv. Gorazda na Hoře sv. Klimenta v Chřibech
V neděli 1. 8. v 15.00 liturgie východního obřadu ve staromoravském a českém jazyce.
24. 7. 2021
P. Jiří Janoušek
23. 7. 2021
P. Jiří Janoušek
Štědrá sbírka na obce postižené tornádem
Poděkování za nedělní sbírky farností Slavkov a Křižanovice v celkové výši 158.413 Kč. Z toho: Slavkov ranní 71.755, večerní 9.928, Němčany 15.674, Hodějice 7.145, Heršpice 5.836, Křižanovice 30.225, Rašovice 17.850 Kč. Pokud chcete ještě přispět, můžete v neděli 4. 7. v sakristii.
28. 6. 2021
P. Jiří Janoušek
Biskup Cikrle vyhlásil na tuto neděli 27. června mimořádnou sbírku (sbírka na bohoslovce bude 4.7.)
„Na tuto neděli 27. června 2021 vyhlašuji mimořádnou sbírku na pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou, zvláště v oblasti jihovýchodní Moravy. Vyzývám ve farnostech také dobrovolníky, zdravotníky a všechny, kteří by mohli účinně pomoci s odstraněním následků včerejší živelné pohromy, aby se zapojili. Děkuji všem, kteří pomohou, i všem, kteří přispějí finančně. Děkuji také těm, kteří se za lidi v postižených oblastech modlí. Jsem s vámi všemi spojený v modlitbě,“ vzkazuje biskup Vojtěch Cikrle.
26. 6. 2021
P. Jiří Janoušek
Kněžské svěcení (video odkaz) a primice jáhna Milana Werla
Kněžské svěcení v sobotu 19. června v 9.00 v katedrále v Brně, primiční mše svatá v neděli 27. června ve 14.00 u kostela sv. Václava v Brně-Obřanech.
25. 5. 2021
P. Jiří Janoušek
Biskupové k ustupující pandemii
Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie nemoci COVID-19
24. 5. 2021
P. Jiří Janoušek
Svatodušní vigilie
Velikonoce vrcholí slavností seslání Ducha Svatého, zveme na vigilii ve Slavkově v sobotu 22. 5. ve 21.00. Přijďme prosit o naplnění Božím Duchem!
15. 5. 2021
P. Jiří Janoušek
Přihlašování na farní tábory
Přihlašování proběhne elektronicky v neděli 16. května 2021: na farní tábor v Rakoveckém údolí od 20.00 hodin a na farní tábor pro menší děti v Nížkovicích od 20.30 hodin. OBJEVÍ SE ZDE V TEN ČAS (20,00 A 20,30) ZVLÁŠTNÍ ČLÁNEK, KDE BUDE UMÍSTĚN ODKAZ. Upozornění: Tábor Rakoveckém údolí bude až od dokončené 4. třídy!
15. 5. 2021
P. Jiří Janoušek
Sestra Gregorie vás pozdravuje
Na fotografii z pondělí 10. 5. nad seznamy dětí z náboženství. Stále se zotavuje, ale musí ještě nabrat hodně fyzických sil. Děkuje za vaše pozdravy! o. Milan
14. 5. 2021
P. Jiří Janoušek
Novéna k Duchu Svatému
Od pátku 14. 5. po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí za nové vylití Ducha svatého. Pokud chcete, můžete využít novénu k Duchu Svatému v odkaze. Svatodušní vigilie, kterou vrcholí velikonoce, bude ve Slavkově v sobotu 22. 5. ve 21.00 h.
14. 5. 2021
P. Jiří Janoušek
Obnovení bohoslužeb
Současná platná omezení bohoslužeb nám umožňují účastnit se každou neděli mše svaté: Slavkov 8,30 a 9,30 (večerní nebude), Heršpice 8,00, Němčany 11,00 a Hodějice 11.00. Kdo nemáte na mše sv. ve Slavkově místenku, můžete přijít i bez ní. Minulou neděli se rozdávaly místenky kvůli rovnoměrnému rozdělení pouze na tyto dvě bohoslužby.
6. 5. 2021
P. Jiří Janoušek
Výročí zatčení faráře Metoděje Nebojsy
Článek k 70. výročí zatčení faráře Metoděje Nebojsy (12. 5. 1951), který působil také od roku 1937 ve Slavkově.
2. 5. 2021
P. Jiří Janoušek
Pozdrav od s. Gregorie
S radostným aleluja sdílíme zprávu, že se nám s. Gregorie vrátila z nemocnice a pokračuje ve své rehabilitaci. A jak se cítí? ...
29. 4. 2021
P. Jiří Janoušek
Z jednání ekonomické rady farnosti Slavkov
41. schůze Ekonomické rady farnosti Slavkov proběhla online 13. dubna 2021.
28. 4. 2021
P. Jiří Janoušek
Přihlašování dětí na farní tábory
Přihlašování dětí na farní tábory bude elektronicky v neděli 16. května od 20.00 hodin přes farní web. Přijímáme děti ze slavkovské farnosti, nebo ty, které u nás chodí do náboženství.
28. 4. 2021
P. Jiří Janoušek
Velikonoční přání
Od kříže ke vzkříšení, od poslední večeře k eucharistii. Požehnané Velikonoce s Kristem vzkříšeným a eucharistickým! O. Milan a o. Stanislav
3. 4. 2021
P. Jiří Janoušek
Žehnání pokrmů - modlitba
Žehnání pokrmů letos v kostele nebude, modlitba je k dispozici v kostele nebo ke stažení níže, požehná otec nebo matka rodiny.
2. 4. 2021
P. Jiří Janoušek
Objev roku: Nalezeny dopisy o stavbě kostela knížetem Kaunicem!
V archivu diecéze byly nalezeny velmi významné dopisy mezi biskupem Matyášem Františkem hrabětem Chorinským a knížetem Václavem Antonínem Kaunicem z léta 1786 o počátcích stavby našeho kostela. Překvapivá je zpráva o plánovaném zbourání kostela na Špitálce.
1. 4. 2021
P. Jiří Janoušek
Krutopřísná křížová cesta 2021
Slavkovská mládež pro nás připravila moderní křížovou cestu městem. Ta vychází z tradičních zastavení Kristova utrpení, ale dívá se na něj v souvislostech aktuálního světa.
20. 3. 2021
Jan Matyáš
Obdarujte své přátele dárkem pro duši i pro tělo
Novéna k svatému Josefovi od autora Josefa Prokeše nebo kniha pro povzbuzení. Ovocný nebo bylinný čaj svatého Josefa - vyrobený k Roku sv. Josefa. Knihy, čaje a klášterní produkty si můžete objednat na telefonním čísle 731 405 544.
20. 3. 2021
P. Jiří Janoušek
Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021
V České republice začne 27. března 2021 sčítání lidu, které se naposledy konalo v roce 2011. Biskupové Čech, Moravy a Slezska při této příležitosti vydávají společnou výzvu pro věřící.
16. 3. 2021
P. Jiří Janoušek
Postní duchovní obnova online
Pozvánka na Postní duchovní obnovu online, která se uskuteční 13. 3. 2021 online od 14.00 do 20.00. Duchovní obnova je určena pro všechny farníky.
6. 3. 2021
P. Jiří Janoušek
Modlitba žalmů
Na youtube kanále donPietro teď celou dobu postní probíhají streamované postní modlitby žalmů.
1. 3. 2021
P. Jiří Janoušek
Kurzy online pro seniory
Spokojený senior - KLAS z.s. nabízí Vzdělávání v bezpečí domova.
1. 3. 2021
P. Jiří Janoušek
Inspirace na postní dobu
Odkazy na několik inspirací pro postní dobu.
27. 2. 2021
P. Jiří Janoušek
Modlitba za sestru Gregorii
Zpráva z 11. února.
26. 2. 2021
P. Jiří Janoušek
Termíny farních táborů
Termíny farních táborů na letošní prázdniny, pokud to bude z hlediska epidemie možné. Zatím děti NEPŘIHLAŠUJTE, k tomu bude zvláštní informace později.
24. 2. 2021
P. Jiří Janoušek
Postní kapky 2021
Postní doba začíná. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na velikonoce. "Postní kapky" jsou každodenní inspirace, které mohou "osvěžit" tvůj život. Tentokrát na téma Boží milosrdenství.
16. 2. 2021
P. Jiří Janoušek
Hra pro ministranty
Pandemie nekončí a schůzky jsou v nedohlednu. Naštěstí je zde další program pro naše ministranty.
4. 2. 2021
P. Jiří Janoušek
Varhaník Josef Pukl – 100. výročí narození
Jeho stopu najdeme i v naší farnosti.
3. 2. 2021
P. Jiří Janoušek
Tříkrálová sbírka ve Slavkově
Přispívat můžete do kasiček v kostele v neděli 17. a 24. ledna a v obchodechdo 23. ledna.
11. 1. 2021
P. Jiří Janoušek