Archiv příspěvků 2022

Sbírka na potraviny pro Ukrajinu
Sbírka na potraviny pro Ukrajinu, pořádaná v naší farnosti 26.12., vynesla celkem 106.089 Kč! Z toho ve Slavkově 83.883 Kč, v Němčanech 10.850 Kč, v Hodějicích 6.876 Kč a v Heršpicích 4.480 Kč. Všem dárcům díky!
30. 12. 2022
P. Jiří Janoušek
Vánoce ve farnosti - slavnost Narození Páně
Ranní mši svatou o slavnosti Narození Páně 25.12. doprovázel krásnými zpěvy s doprovodem nástrojů PS Collegium musicale bonum. Navštívil nás kněz o. Volodymyr z Chustu na Ukrajině, aby poděkoval za naši sbírku na potraviny. Fotografie najdete v článku.
25. 12. 2022
P. Jiří Janoušek
Vánoce 2022 ve slavkovské farnosti
V článku naleznete program vánočních svátků ve Slavkově u Brna a okolních obcích.
23. 12. 2022
Jan Matyáš
Vánoční hudba v kostele
Na Boží hod vánoční v podání souboru Collegium musicale bonum zazní skladby:
17. 12. 2022
P. Jiří Janoušek
Naše pomoc na Ukrajině
Druhá sbírka na Ukrajinu 12. června ve slavkovském kostele dosáhla výše 82.371 Kč a byla určena na nákup potravin na Ukrajinu. Dostali jsme poděkování od pořadatelů akce:
8. 12. 2022
P. Jiří Janoušek
Lisabon 2023 - NOVÉ INFO K DOPRAVĚ
Informace Světový den mládeže (SDM) Lisabon 2023. Místa jsou omezená leteckou dopravou, je dobré se přihlásit co nejdříve!
3. 12. 2022
P. Jiří Janoušek
Adventní zastavení s P. Janem Pacnerem
Farní duchovní obnova v pátek 9. prosince, farní kaple, 18.00 mše sv., 18.30 – 19.30 promluva s adorací a písněmi.
27. 11. 2022
P. Jiří Janoušek
Roráty 2022
Pozvání na roráty pro děti i dospělé.
27. 11. 2022
P. Jiří Janoušek
Biřmování - fotografie pro biřmované
V neděli 20. listopadu 2020 přijalo 27 našich bratří a sester svátost biřmování, kterou uděloval biskup Vojtěch Cikrle.
27. 11. 2022
P. Jiří Janoušek
Salátobraní
Farní kavárna: Pozvání na příští neděli na Salátobraní – ochutnávka bramborových salátů podle rodinných receptů jako inspirace pro štědrovečerní tabuli. Kdo by se chtěl zapojit (vyrobit bramborový salát na ochutnávku), ať kontaktuje Milana Šaňka.
19. 11. 2022
P. Jiří Janoušek
Týden modliteb za mládež 2022
V týdnu od 13. do 20.11. 2022 bude probíhat Týden modliteb za mládež - TMM22. Smysl Týdne modliteb za mládež je spojit vzájemný čas, který máme a modlit se k Bohu. Za co? Především prosit Ducha Svatého o poznání, jakými cestami či způsoby svědčit o životě s Kristem a jak předávat víru dál.
12. 11. 2022
P. Jiří Janoušek
Sbírka na stavbu kláštera v Drastech
Zdravíme Vás z Drast a ještě jednou se na Vás letos obracíme s prosbou: Po roce opět pořádáme sbírku na stavbu našeho kláštera na portálu Donio, která probíhá od 1. listopadu do 28. února.
5. 11. 2022
P. Jiří Janoušek
Adorační den 10. listopadu
Za diecézi a naše bohoslovce!
3. 11. 2022
P. Jiří Janoušek
Víkendovka Společně pro nejmladší spolčo (9.-1.SŠ)
Srdečně zveme všechny nejmladší spolčaře na víkendovku, která proběhne na faře v Nížkovicích ve dnech 25. až 27.11. (pá-ne). Tato akce je zaměřena na to, aby Vaše spolčo mohlo dobře fungovat, stalo se místem přátelství a také společenstvím lidí, kde je uprostřed Bůh.
3. 11. 2022
P. Jiří Janoušek
Modlitby za zemřelé
Rozpis mší a modliteb za zemřelé.
29. 10. 2022
P. Jiří Janoušek
Soubor Collegium musicale bonum
Přijmeme nové zpěváky a zpěvačky Slavkovský soubor Collegium musicale bonum obnovuje po covidové pauze svoji činnost. K vyzpívání obrovské prostory slavkovského chrámu však naléhavě potřebuje posílit všechny hlasové pozice. Tímto chceme pozvat nové zájemce o sborový zpěv. Vítáni jsou všichni, kdo mají čas a chuť se zapojit. Nutná je především ochota zpívat duchovní skladby. Odměnou pak může být hudební osvěžení a příjemně strávený čas v přátelském kolektivu. Zkoušky se konají vždy ve čtvrtek od 18.30 hod. ve farním sále.
29. 10. 2022
P. Jiří Janoušek
Požehnání ikon na obnoveném ikonostasu
Slavnostní liturgie východního obřadu: V neděli 30. října ve 14.30 v kostele na Špitálce s požehnáním ikon na obnoveném ikonostasu za účasti kněží z Belgie. Zpívá Moravský cherubínský sbor.
22. 10. 2022
P. Jiří Janoušek
SIS v Uhřicích
Téma letošního setkání je: "Kdo zachrání příští generace".
19. 10. 2022
P. Jiří Janoušek
Ekonomická rada farnosti
Zpráva z Ekonomické rady farnosti ze dne 6. října 2022
19. 10. 2022
P. Jiří Janoušek
Slavkovské hody
Slavkovské hody k výročí posvěcení oltáře se konají 15. a 16. října 2022.
2. 10. 2022
P. Jiří Janoušek
Lutršték s o. Stanislavem Forstem
Pouť na Lutrštéku byla sice za zhoršeného počasí, ukázalo se však, že mnohé poutníky neodradilo.
22. 9. 2022
P. Jiří Janoušek
Varhanní koncert klasické hudby
Kostel Vzkříšení Páně Slavkov u Brna, neděle 25. 9. 2022 v 16:30. Varhany: MgA. Michal Hanuš, profesor pardubické konzervatoře.
21. 9. 2022
P. Jiří Janoušek
Zápis z pastorační rady farnosti
Projednané body v zápisu.
21. 9. 2022
P. Jiří Janoušek
Skautská mše svatá
Při nedělní mši svaté 25. září 2022 v 9.00 bude požehnání 3. skautskému oddílu Světlušek, který zahajuje svou činnost s křesťanskou výchovou.
10. 9. 2022
P. Jiří Janoušek
Pouť na Lutrštéku
Program pouti k P. Marii Bolestné na Lutrštéku v neděli 18. září 2022.
3. 9. 2022
P. Jiří Janoušek
Setkání rodičů dětí z náboženství 1. ročníku a nově přihlášených
Setkání rodičů dětí z náboženství 1. ročníku a nově přihlášených do jiných ročníků s katechetkou bude v úterý 6. září po večerní dětské mši svaté v kostele ve Slavkově. Budou podepsány přihlášky a sděleny další informace, např. převádění dětí z družiny a zpět.
2. 9. 2022
P. Jiří Janoušek
Rozvrh náboženství 2022-2023
Definitivní rozvrh náboženství. Pokud někomu hodina nevyhovuje, nebo máte dotaz, můžete mi zavolat na mobil 604 280 160 - o. Milan.
30. 8. 2022
P. Jiří Janoušek
Z farních táborů
Foto i pár záběrů.
30. 7. 2022
P. Jiří Janoušek
Poutní bohoslužba na sv. Klimentu v Chřibech
V neděli 31. července ve 13.00 ke cti sv. Gorazda, nástupce sv. Metoděje.
13. 7. 2022
P. Jiří Janoušek
Sbírky na Ukrajinu ve slavkovské farnosti dosáhly již 187.329 Kč!
Poděkování za druhou sbírku na Ukrajinu, která se konala ve slavkovském kostele 12. června 2022 a vybralo se 82.371 Kč, zaslali skauti z Brna, kteří se věnují humanitární pomoci na Ukrajině:
13. 7. 2022
P. Jiří Janoušek
Výlet dětí do Olomouce
Výlet dětí z náboženství 2022.
30. 6. 2022
P. Jiří Janoušek
Ohlédnutí za Nocí kostelů 2022
Ve Slavkově si mohli občané poprvé prohlédnout opravenou hrobku Kouniců a mumii knížete Václava Antonína Kounice, restaurovanou v Praze roku 1987.
30. 6. 2022
P. Jiří Janoušek
Pastorační rada farnosti - z jednání 21. 6.
Informace ze setkání pastorační rady.
21. 6. 2022
P. Jiří Janoušek
Farní den 2022
Fotografie z Farního dne 2022 s poděkováním.
21. 6. 2022
P. Jiří Janoušek
SBÍRKA PRO UKRAJINSKÉ OBČANY - 82 371 Kč!
V zakarpatské oblasti Ukrajiny se v současné době nachází asi 200 tisíc lidí, kteří utekli z bojových oblastí a nechtějí opustit svou vlast. Tito lidé jsou ubytováni po tělocvičnách a farách.
5. 6. 2022
P. Jiří Janoušek
10. FARNÍ DEN
Srdečně vás zveme na 10. FARNÍ DEN v neděli 19. června 2022. Vzácný host: imitátor hlasů Václav Faltus.
1. 6. 2022
P. Jiří Janoušek
Máme nového biskupa
Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně.
1. 6. 2022
P. Jiří Janoušek
Noc kostelů 2022 pošesté
Zveme vás na letošní Noc kostelů do kostela a hrobky Kouniců na Špitálské ulici, Hodějic a Němčan - Lutrštéku.
20. 5. 2022
P. Jiří Janoušek
SBM koncert chval
SBMka bude mít 31.5. v 19.30 v Pozořicích koncert chval.
20. 5. 2022
P. Jiří Janoušek
Koncert a představení oltáře na Špitálce
Koncert PS Danielis završil 8. 5. 2022 opravy oltáře na Špitálce.
9. 5. 2022
P. Jiří Janoušek
Vzpomínka na Bohdana
Vzpomínka na Bohdana Urbana, se kterým jsme se rozloučili s nadějí na setkání u Pána.
3. 5. 2022
P. Jiří Janoušek
Pouť rodin na Urbánek
22. května, v 10.00 křížovou cestou světla, 11.00 mše sv., polední piknik a táborák.
30. 4. 2022
P. Jiří Janoušek
Koncert KPS Danielis ke dni matek
8. května v 19.00 v kostele sv. Jana Křtitele na Špitálce s představením restaurovaného oltáře. Bez místenek, vstupné dobrovolné.
30. 4. 2022
P. Jiří Janoušek
Pěší pouť farnosti do Žarošic
V sobotu 7. května, pěší 10.00 od kostela, 13.00 z Jalováku, 15.00 ze Zdravé Vody, 16.00 mše sv. v Žarošicích. Autobus pojede v 15.15 pouze ze Slavkova naproti autobusového nádraží u STK přímo do Žarošic. Mše sv. v Žarošicích bude v 16.00 h. Také můžete přijet až na mši autem.
30. 4. 2022
P. Jiří Janoušek
Nová fotoalba 2022
Velikonoce, oprava hrobky, žehnání hodějických varhan a ministrantské akce na farní fotogalerii.
30. 4. 2022
P. Jiří Janoušek
Nové varhany v Hodějicích
O velikonoční neděli 17. dubna 2022 v 11.00 hodin se konala v kostele sv. Bartoloměje v Hodějicích slavnost požehnání varhan. Na tento velikonoční svátek, který je zároveň dnem zasvěcení farního kostela, přijal pozvání do Hodějic pomocný brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul, aby požehnal varhany a také službě našich varhaníků.
23. 4. 2022
P. Jiří Janoušek
Poslední večer Alfy 2022
Ve čtvrtek Velikonočního týdne proběhl závěrečný večer kurzu Alfa.
23. 4. 2022
P. Jiří Janoušek
Křesťanský oddíl Junák Slavkov u Brna
Křesťanský oddíl Junáka Slavkov u Brna začíná 6. května působit vedle farního kostela. Setkání proběhne od 16:00 do 17:30 hod.
22. 4. 2022
P. Jiří Janoušek
Velikonoční liturgie s pozváním pro Ukrajince
V kostele sv. Jana Křtitele na Špitálské ulici 24. 4. 2022 v 15.00.
21. 4. 2022
P. Jiří Janoušek
Sbírka na klášter karmelitek
Sbírky při velikonočních bohoslužbách: podpoříme novostavbu duchovního centra a kláštera karmelitek v Praze – Drastech, kde působí naše rodačka sestra Terezka Paterová.
10. 4. 2022
P. Jiří Janoušek
Požehnání varhan v Hodějicích
Farní společenství v Hodějicích vás zve na požehnání varhan v kostele sv. Bartoloměje v Hodějicích o velikonoční neděli 17. dubna 2022 v 11.00 hodin.
10. 4. 2022
P. Jiří Janoušek
Zasvěcení Ruska a Ukrajiny
V pátek 25. března od 17.00 papež František během modliteb za mír zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Modlitba bude přenášena TV Noe. K tomuto modlitebnímu setkání se připojíme v pátek při mši sv. v 18.00 ve Slavkově. Modlitba za mír na Ukrajině: adorace ve farním kostele bude dnes a každou neděli přes den (po ranní mši do večerní křížové cesty) a potom v týdnu každý všední den večer v 18.30.
20. 3. 2022
P. Jiří Janoušek
Krajinou vína na ČT2 o Slavkově
Krajinou vína na ČT2 o Slavkově - Urbánek, kostel Vzkříšení Páně a zámek.
18. 3. 2022
P. Jiří Janoušek
Jak komunikovat a vzájemně se nemíjet
Farnost Pozořice zve na setkání s Karlem Řežábkem v sobotu 2.4.2022. Tématem bude hledání společné řeči napříč všemi vztahy aneb "Jak komunikovat a vzájemně se nemíjet". Pro mladé je připravena páteční (1.4.2022) přednáška o vztazích.
17. 3. 2022
P. Jiří Janoušek
Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření
Od pondělí 14. března 2022 dochází k uvolnění protiepidemických opatření a v kostelích již nebudou povinné respirátory.
14. 3. 2022
P. Jiří Janoušek
Scénické čtení k 100. výročí jmenování arcibiskupa Stojana
U příležitosti 100. výročí jmenování A. C. Stojana olomouckým arcibiskupem (1921) a 100. výročí založení diecézní charity zveme na dramatické zpracování životních osudů tohoto dražovického faráře a pozdějšího olomouckého arcibiskupa, které bude interpretovat herec Národního divadla v Praze a Divadla Na vinohradech Igor Bareš. Režijně nastudoval a slovem bude provázet Michal Bureš z Českého rozhlasu. Scénické čtení se uskuteční v sobotu 19. března 2022 v 19.00 v kostele v Dražovicích.
12. 3. 2022
P. Jiří Janoušek
Modlitba za mír na Ukrajině
Aktivita našich farníků - každou neděli se spojíme v modlitbě za mír na Ukrajině. Po ranní mši do večerní křížové cesty bude ve farní kapli možnost adorace. Zapisujte se, prosím, vzadu v kostele, aby se stále někdo modlil. Během týdne bude modlitba za Ukrajinu každý večer v 18.30 (nebo po večerní mši) ve farním kostele.
8. 3. 2022
P. Jiří Janoušek
Sbírka na Ukrajinu vynesla 104.958 korun!
Ve Slavkově se vybralo 80.862 Kč, v Němčanech 12.620 Kč, v Hodějicích 5.469 Kč a v Heršpicích 6.007 Kč.
25. 2. 2022
P. Jiří Janoušek
Prohlášení České biskupské konference k aktuální situaci na Ukrajině
Čeští a moravští biskupové vyhlašují kostelní sbírku na tuto neděli, která bude věnována na pomoc Ukrajině. Ve spolupráci s @CharitaCesko nabízejí humanitární pomoc potřebným, vnitřně vysídleným na Ukrajině i těm, kteří uprchnou do naší země.
24. 2. 2022
P. Jiří Janoušek
Výzva k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině
Sestry a bratři, věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem k závažnosti k celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili takto:
19. 2. 2022
P. Jiří Janoušek
Přihlašování na Farní tábor fara Nížkovice
Přihlašovací formulář pro děti od nynější 1. do 5. třídy v neděli 13. února 2022 od 20.30 hodin.
13. 2. 2022
P. Jiří Janoušek
Přihlašování na Farní tábor Rakovecké údolí
Přihlašovací formulář pro děti od nynější dokončené 4. do 9. třídy, od neděle 13. února od 20,00 hodin.
13. 2. 2022
P. Jiří Janoušek
Přenosy bohoslužeb ze Slavkova on-line
Přenosy mší online Videopřenosy bohoslužeb z chrámu Vzkříšení Páně ve Slavkově prostřednictvím internetu:

Příští přenosy:
- Zelený čtvrtek 14.4. v 18:00
- Velký pátek 15.4. v 15:00
- Bílá sobota 16.4. v 20:30
- Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 17.4. v 9:00
12. 2. 2022
Jan Matyáš
Kurz „Být sama sebou“ pro dívky od 12 do 18 let.
Na setkáních se formou her, testů a diskusí probírají témata, jako jsou sebevědomí, osobnost, komunikace, společenská etiketa, image, zájmy, partnerské vztahy, masáže, relaxace, lidská sexualita, závislosti, zdravá výživa, kosmetika, kadeřnictví.
11. 2. 2022
P. Jiří Janoušek
Dotazník pro vedoucí a asistenty tábora
Ahoj! Blíží se doba, kdy začnou probíhat přípravy letošních farních táborů. Prosím tedy ty z vás, kdo máte zájem se na přípravách podílet a na některý z táborů jet, abyste vyplnili dotazník v odkazu.
5. 2. 2022
P. Jiří Janoušek
Lurdská pouť na Lutrštéku
Lurdská pouť na Lutrštéku za nemocné a nová duchovní povolání se koná v pátek 11. 2. v 15.00 růženec, 15.30 mše svatá.
5. 2. 2022
P. Jiří Janoušek
Mše sv. pro zamilované
Mše sv. pro zamilované a za dobrou volbu životního partnera na svatého Valentýna v pondělí 14. 2. v 18.00 ve Slavkově. Pro všechny zamilované i nezamilované, s někým chodící i nechodící, zveme vás k modlitbám a prosbám za budoucí životní partnery. Zveme rodiče i prarodiče, aby se modlili za své děti a vnoučata.
29. 1. 2022
P. Jiří Janoušek
Výsledek tříkrálové sbírky 2022
Slavkov 206.388 Kč, Němčany 33.808 Kč, Hodějice 39.470 Kč, Heršpice 32.129 Kč. Biskup Vojtěch a Charita všem koledníkům a dárcům děkují!
21. 1. 2022
P. Jiří Janoušek
Duchovní obnova pro svobodné věřící 28+
Setkání s jáhnem Janem Špilarem se uskuteční v sobotu dne 12. 2. 2022.
15. 1. 2022
P. Jiří Janoušek
Synoda v naší farnosti
Zveřejněn seznam synodních skupinek, kam se můžete přihlásit. Pro víru nás, našich blízkých, naší místní církve, přichází jako podnět synoda, kterou pro celou církev vyhlásil papež František.
14. 1. 2022
P. Jiří Janoušek
Nové fotogalerie za rok 2021
Nové fotogalerie za rok 2020 a 2021 s výběrem fotek za rok.
9. 1. 2022
P. Jiří Janoušek
Foto - Tříkrálová sbírka 2022
Proběhla 8. 1. 2022 a zde jsou fotografie.
8. 1. 2022
P. Jiří Janoušek