Archiv příspěvků

Červen 2011

Výlet z náboženství do Mikulčic
Letošní výlet dětí z náboženství a mládeže byl ve znamení blížícího se výročí 1.150 let příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu do Mikulčic a Hodonína.
30. 6. 2011
P. Milan Vavro
Historie kaple sv. Urbana
Historický vývoj kaple sv. Urbana ve Slavkově u Brna zpracovala Mgr. Michaela Škvírová.
15. 6. 2011
P. Milan Vavro
Fotografie z věčných slibů sester
V neděli 19. června 2011 v 10.30 hodin složily věčné sliby ve farním kostele Vzkříšení Páně ve Slavkově Chudé školské sestry Naší Paní s. M. Benedikta Forejtková, SSND a s. M. Josefa Jarošová, SSND. Slavnostní mši sv. celebroval otec biskup Vojtěch Cikrle.
15. 6. 2011
P. Milan Vavro
Oprava kaple sv. Urbana při 150. výročí postavení
Před 150 lety znovupostavili naši předkové kapli sv. Urbana. Obnova jejího kabátu již začala. Na dokončení venkovních oprav kaple můžete přispět na účet římskokatolické farnosti, číslo 1561234389/0800, variabilní symbol 255.
14. 6. 2011
P. Milan Vavro
Otec Anthony ve Slavkově
Fotografie ze mše svaté s modlitbou za uzdravení otce Anthonyho 30. května 2011 ve Slavkově.
6. 6. 2011
P. Milan Vavro
Požehnání obnoveného kroje
Při hodové mši svaté požehnal P. Vít Rozkydal obnovený slavkovský kroj. Fotografie jsou také ve fotogalerii.
6. 6. 2011
P. Milan Vavro
Obnovený slavkovský kroj
V sobotu 4. června 2011 byl v rámci Dnů Slavkova a Svatourbanských hodů představen rekonstruovaný slavkovský kroj. V neděli při mši sv. budou kroje požehnány. Poděkování patří především naší mládeži, která iniciovala obnovu kroje.
5. 6. 2011
P. Milan Vavro