Farní rady ERF a PRF

 

Na základě voleb do ekonomické a pastorační rady farnosti v květnu a červnu 2019 byli zvoleni a farářem jmenováni k 1. červenci 2019 na období 5 let tito farníci:


EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI SLAVKOV U BRNA (ERF)

  • z úřadu: farář Milan Vavro
  • zvoleni za Slavkov: Pavel Galata, Zdeněk Mlčoch
  • jmenováni za obce ve farnosti: Stanislav Patera, Miroslav Šujan, Marie Bedřichová

 

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI SLAVKOV U BRNA (PRF)

  • z úřadu: farář Milan Vavro, farní vikář Stanislav Pacner
  • za řeholní komunitu: s. Bohdana Glezner
  • zvoleni: Lukáš Fries, Jitka Hrabovská, Jana Lstibůrková, Miroslav Lstibůrek, Jiří Paleček ml.
  • jmenováni: Pavlína Kloudová, Petr Šujan

 

Zvolení do pastoračních rad obcí:

PASTORAČNÍ RADA NĚMČANY

  • Jan Formánek, Jan Patera, Stanislav Patera, Blanka Svobodová, Oldřich Svoboda

PASTORAČNÍ RADA HODĚJICE

  • Jan Barták, Kristýna Hrabovská, Jan Kyselka, Vojtěch Lstibůrek, Miroslav Šujan

PASTORAČNÍ RADA HERŠPICE

  • Marie Bedřichová, Věra Dostálová, Josef Stanislav, Martin Šujan st., Miroslav Zavadil

 

Předsedou ERF, PRF a farních rad ve filiálních obcích je farář P. Milan Vavro.

Představení rad a požehnání se konalo v neděli 1. září při bohoslužbách v jednotlivých kostelech. První setkání všech rad a slib ERF proběhlo ve čtvrtek 5. září v 18,00 na faře.

Sčítací archy podepsané volební komisí jsou ve farním archivu.

 

Ve Slavkově 30. června 2019

P. Milan Vavro, farář