Kněží ve farnosti:

P. ICLic. Mgr. Jiří Janoušek, farář (vysvěcený roku 2007)

Zároveň zastává funkci děkana slavkovského děkanství, které tvoří 27 farností.

 

P. ThLic. Stanislav Pacner, Th.D., farní vikář (vysvěcený roku 1994)

přednáší Starý zákon na Cyrilometodějské teologické fakultě univerzity Palackého v Olomouci.


 

 

V posledních letech působili ve Slavkově kněží:

P. Mgr. Milan Vavro, farář a děkan 1998 – 2023

 

P. ThLic Josef Chyba, farář 1998

 

 

 
P. Mgr. Petr Vrbacký, farář a děkan 1994 – 1997

 

P. Mgr. Pavel Habrovec, jáhen a farní vikář 1997 – 2000

 

P. Pavel Kryl, jáhen a farní vikář 1999 – 2002

 

Josef Kubeš, jáhen 2002 – 2004

 

P. doc. Dr. Petr Mareček, Th.D., farní vikář 2000 – 2018