Ohlášky farnosti

Týdenní program 14. 7. - 21. 7. 2024

tisk

14. 7. neděle 15. neděle v mezidobí

Slavkov

9:00

za rodinu Svobodovu a Hoškovu

S.P.

Nížkovice

9:30

mše sv.

J.J.

Němčany

9:30

za Miroslava Hanáka, manželku Zdenku, syna a dvoje rodiče

O.D.

Hodějice

11:00

za Libuši Hovězákovu

J.J.

Heršpice

11:00

za Julii Šujanovu a Anežku Viktorínovu

S.P.

Slavkov

18:00

na úmysl dárce

J.J.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

15. 7. pondělí Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

16. 7. úterý 

Slavkov

18:00

za živou a + rodinu Jeřábkovu a Maděričovu

J.J.

17. 7. středa 

18. 7. čtvrtek 

19. 7. pátek 
Slavkov 18:00

mše sv.

J.J.

20. 7. sobota 

Slavkov  7:30 mše sv.

J.J.

21. 7. neděle 16. neděle v mezidobí

Slavkov

9:00

mše sv.

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za Ladislava a Emílii Kotvrdovy a dvoje rodiče

S.P.

Hodějice

11:00

za Miroslava Saláta, rodinu Salátovu a Markovu

S.P.

Heršpice

11:00

za Jana Kučeru, manželku, syna a dceru

J.J.

Slavkov

18:00

za rodinu Šaňkovu a Krutinovu

J.J.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý od 19:00 do 20:00 (o. Jiří). 

Koncert GOOD WORK: V pondělí 15. července v 17:00 v kostele ve Slavkově.

Nabídněte ubytování pro pěší poutníky do Slavkovic: Z neděle 21. na pondělí 22. července. 

Ohlášky ke svatbě: V sobotu 27. července uzavřou ve slavkosvkém kostele svátost manželství Samuel Štěpán a Terezie Hrabovská.

 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz(J.J.) P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867; (S.P.) P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507; (O.D.) P. Oldřich Divácký, O. Praem, výpomocný duchovní 

Archiv ohlášek