Ohlášky farnosti

Týdenní program 1. 10. - 8. 10. 2023

tisk


1. 10. neděle 26. v mezidobí

 

Slavkov

9:00

za + Marii Žemlovou

S.P.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Lutršték

9:30

za Oldřicha Dočekala, manželku Emílii a dvoje rodiče

J.J.

Hodějice

11:00

za Boží pomoc, ochranu a Boží požehnání pro celou rodinu

J.J.
Heršpice 11:00

Petra Antoše a otce

S.P.

Slavkov 18:00

za + rodiče Krčkovy a vnuka Luďka

S.P.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

2. 10. pondělí Památka svatých andělů strážných

 

3. 10. úterý 

 

Slavkov 18:00

na poděkování za uzdravení a za rodinu Martínkovu a Frankovu

J.J.

4. 10. středa Památka sv. Františka z Assisi  
Němčany 18:00

za členy živého růžence a účastníky májových pobožností

J.J.

5. 10. čtvrtek   
Heršpice 17:00

rodinu Zástřeškovu a sestru Marii

S.P.

6. 10. pátek   
Němčany 15:00

pohřeb Petr Kovařík

S.P.

Hodějice 18:00

volný úmysl – možno doplnit

O.D.

Slavkov 18:00

za 25 společného života a za rodinu

S.P.

7. 10. sobota Památka Panny Marie Růžencové

 

Slavkov

7:30

za farní společenství

J.J.

8. 10. neděle 27. v mezidobí

 

Slavkov

9:00

Za živou a + rodinu Kyselkovu a Krčkovu

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za Josefu a Františka Šilerovy, syna, zetě a rodinu

S.P.

Hodějice

11:00

za Oldřicha Kohoutka, dvoje rodiče a celou rodinu Rakovu

S.P.
Heršpice 11:00

Petra Kučeru, sestru a otce

J.J.

Slavkov 18:00 volný úmysl – možno doplnit

J.J.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19:00–20:00 (o. Stanislav) a před každou mší sv.

V naší společné modlitbě v říjnu prosíme: Za všechna modlitební i jiná společenství ve Slavkově. Za KLAS, sbor, ministranty, Světlušky, Katecheze Dobrého pastýře. Andělé strážní ať nás chrání na všech cestách.

Mše sv. zvláště pro děti: Každé úterý v 18:00.

Setkání maminek s malými dětmi Úterý od 8:00 do 10:30 na faře, k popovídání, modlitbě, tvoření a hraní. První setkání v úterý 3. října a poté co 14. dní.

Setkání prvokomunikantů s otcem biskupem: ve čtvrtek 5. října – sraz v 7:50 na vlakovém nádraží ve Slavkově u Brna. Návrat v 15:53.

Ministrantská schůzka: V pátek 6. října od 16:00.

Ve škole Mariině: Zveme děvčata 5.- 9. tříd k měsíčnímu setkávání u školských sester ve Slavkově u Brna. Celoroční program s názvem „Ve škole Mariině“ je zaměřen na celistvý rozvoj (hudební, pohybový, výtvarný, biblické aktivity). Součástí je také mše svatá a možnost svátosti smíření. První setkání proběhne 6. – 7. října.  Bližší informace na www.skolskesestry, přihlášky do úterý 3. října. V případě dotazů se obracejte na s. Gregorii 732 219 155.

Duchovní obnova pro ženy: V sobotu 28. října 9:00 – 17:00 ve Slavkově v Domě sv. Rodiny – vede P. Vladimír Záleský.

Pouť mužů slavkovského děkanství: V sobotu 11. listopadu. Informace na webu.

Kalendáře na rok 2024: K prodeji (nejlépe do konce října).

Slavkovské hody: V neděli 15. října v 10:00 průvod stárků a mše svatá.

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz
P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867 (J.J.); P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507 (S.P.); Oldřich Divácký, O.Praem., výpomocný duchovní (O.D.)