Ohlášky farnosti

Týdenní program 28. 5. - 4. 6. 2023

tisk

28. 5. neděle – Slavnost Seslání Ducha Svatého

Slavkov

9.00

za Marii a Eduarda Johnovy a živou rodinu (zpívá Collegium musicale bonum)

Nížkovice

9.30

mše sv.

Lutršték

9.30

za Květoslavu a Ladislava Dembických a rodiče

Hodějice

11.00

za Dobromilu Kuklovu, manžela, dceru Svatavu a dvoje rodiče

Heršpice

11.00

za Arnošta Kolovrátka, manželku, syna a vnučky

Slavkov

18.00

za + syna Luďka a živou rodinu

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

29. 5. pondělí Památka Panny Marie, Matky církve

30. 5. úterý Památka sv. Zdislavy

Slavkov

18.00

mše sv. pro děti – za Bohdana Urbana a živou rodinu

31. 5. středa Svátek Navštívení Panny Marie

Němčany

18.00

za Štěpánku Čechovu, rodiče, bratry a jejich manželky

1. 6. čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Slavkov

7.30

za kněze

Heršpice

17.00

za Jana Blechy, Marii Zelenou, Františka Zeleného a dvoje rodiče

2. 6. pátek První pátek v měsíci

Hodějice

 

mše sv. nebude

Slavkov

7.30

za farní společenství

Zámecký park

 

NOC KOSTELŮ 16.00–22.40

3. 6. sobota Památka Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků  První sobota

Slavkov

7.30

mše sv. ………………….

4. 6. neděle – Slavnost Nejsvětější Trojice – JUBILEUM 700. VÝROČÍ FARNOSTI

Slavkov

10.30

MŠE SVATÁ V ZÁMECKÉM PARKU – SLOUŽÍ APOŠTOLSKÝ NUNCIUS

za farní společenství  (mše sv. v 9.00 v kostele nebude)

Nížkovice

9.30

mše sv.

Lutršték

  MŠE SVATÁ NEBUDE – za Annu a Josefa Rozehnalovy, dvoje rodiče a Boženu a Václava Jandovy (sloužena ve Slavkově)

Hodějice

  MŠE SVATÁ NEBUDE

Heršpice

  MŠE SVATÁ NEBUDE

Slavkov

19.00

v kostele – za + syna Luďka a živou rodinu

Slavkov

  20.00 – 21.00 Eucharistická adorace

Modleme se v tyto dny: Při příležitosti 700 let první zmínky o farním kostele za naši farnost, vyprošujme požehnání pro apoštolského nuncia Jude Taddea Okolo a prosme za příhodné počasí v tyto dny a za všechny, kteří připravují Noc kostelů a jubilejní slavnost.

NOC KOSTELŮ 2023 v zámeckém parku a na zámku: V pátek 2. června od 16.00 do 22.40, oživená historie v podzemí zámku a na místě kostela sv. Jakuba, koncerty Základní umělecké školy a Collegium musicale Bonum, aktivity pro děti, představení života farnosti, přednáška o historii zaniklého kostela sv. Jakuba a modlitba na závěr. Přijměte srdečné pozvání a pozvěte své přátele.

SLAVNOSTNÍ MŠE SV. K 700. VÝROČÍ FARNOSTI – S APOŠTOLSKÝM NUNCIEM, VYSLANCEM PAPEŽE FRANTIŠKA: V neděli 4. června v zámeckém parku v 10.30 hodin. Přede mší bude přijetí otce nuncia na radnici, po mši sv. bude setkání s otcem nunciem na podiu, po obědě kolem 13.45 navštíví poutní místo Lutršték v Němčanech. Dopoledne mše svaté v kostelích nebudou. Bohoslužbu bude přenášet v přímém přenosu TV Noe, informujte ty, kteří nemohou přijít (záznam bude možné po celý týden shlédnout v archivu TV Noe). Před bohoslužbou bude od 10.15 předprogram, v areálu budou lavičky k sezení ve stínu a toalety. Při Noci kostelů i v neděli si můžete koupit upomínkové předměty a slavkovské farní oplatky.

Prosba o pomoc při jubilejní slavnosti: Prosíme muže, ženy i mládež o pomoc při přípravách a poklízení areálu Noci kostelů a mše svaté v zámeckém parku ve čtvrtek, pátek a neděli, zatím je nedostatek sil, zapisujte se na archy na zadní lavici, kde jsou uvedené časy. Dále potřebujeme 3 muže na stavbu malé konstrukce zvoničky ve čtvrtek od 16.00 v zámeckém parku. Ostatní služby si zajišťují jednotlivé týmy, připravující program.

Poděkování: Děkujeme všem, kteří připravujete program Noci kostelů a Jubilea farnosti.

Sbírka na Charitu: Poděkování.

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19.00–20.00 (o. Milan a o. Stanislav) a před každou mší sv.

 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz
P. Milan Vavro, farář a děkan 604 280 160, P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507