Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 1. – 8. 1. 2023

archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

1. 1. 2023 neděle – Nový rok – SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Slavkov

9.00

za vyslyšení proseb přinesených návštěvníky

3. prosince do našeho kostela

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Aloisii a Stanislava Julínkovy, dceru Aloisii a dvoje rodiče

Hodějice

11.00

za Marii Červinkovu

Heršpice

11.00

za Annu Kučerovu, manžela, syna a dceru

Slavkov

18.00

za rodinu Matějíčkovu

Slavkov

 

19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

2. 1. pondělí – Sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského

3. 1. úterý – Nejsvětějšího jména Ježíš

Slavkov

18.00

za + papeže Benedikta XVI.

4. 1. středa

Němčany

18.00

za Josefa Hrbka a dvoje rodiče

5. 1. čtvrtek

Heršpice

17.00

za Alžbětu Chudáčkovu, manžela, syna, rodiče a sourozence

6. 1. pátek – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

Slavkov 14.30

pohřeb + pana Karla Cupáka

Hodějice 18.00

mše sv.

Slavkov 18.00

za Leonu Šnýtrovu

7. 1. sobota – První sobota

Slavkov kaple 7.00
7.30

růženec první soboty
mše sv. za farní společenství

8. 1. neděle – Svátek Křtu Páně – končí doba vánoční

Slavkov

9.00

za rodinu Svobodovu a + rodiče Hoškovy, zpívá Collegium musicale bonum, po mši vystoupení dětí KMŠ

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Marii Kostelkovu, dva manžele a rodiče

Hodějice

11.00

za Boženu a Františka Hrabovských a Pavla a Annu Kolaříkových

Heršpice

11.00

za rodiny Pilátovu, Večeřovu, Mertovu, Maršálkovu, Kubíkovu a dvo.

Slavkov

18.00

za Marii a Josefa Jelínkovy

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

V sobotu 31.12. zemřel ve Vatikánu emeritní papež Benedikt XVI.: Pohřeb bude ve čtvrtek 5. ledna v 9.30 na Svatopetrském náměstí. Ve farním kostele bude sloužena zádušní mše sv. za sv. otce v úterý v 18.00.

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19.00–20.00 (o. Milan) a před každou mší sv.

Sbírka na potraviny pro Ukrajinu vynesla celkem 166.089 Kč! Z toho 60.000 dva osobní dary a 106.883 Kč sbírky v kostelích (ve Slavkově 83.883 Kč, v Němčanech 10.850 Kč, v Hodějicích 6.876 Kč a v Heršpicích 4.480 Kč). Všem dárcům velké poděkování!

Tříkrálový průvod: Ve čtvrtek 5. ledna od 13.30 na náměstí města Slavkov u Brna.

Tříkrálový koncert: V neděli 8. ledna v 16.30 ve farním kostele koncert skladeb od Franze Schuberta a soudobého skladatele Lukáše Sommera. Účinkuje Komorní orchestr Thaytal, smíšený sbor Gaudeamus Brno a sólisté. Pořadatelem koncertu je Město Slavkov, vstupné dobrovolné.

Tříkrálová sbírka: Ve Slavkově bude 14. ledna, prosíme koledníky, nahlaste se včas na tel. 725 911 860 nebo mailu tks.slavkov@gmail.com Pozvěte své kamarády, povzbuzujeme rodiče s dětmi. Informace a vyzvednutí kostýmů bude v úterý 10. ledna po dětské mši svaté (18:45).

Kurz Alfa: Setkání pro lidi, kteří se chtějí bavit o náhledech na život, svět a křesťanskou víru. Kurz Alfa začíná prvním setkáním 12. ledna ve Slavkově. Informace o nahlášení na webu farnosti.