Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 25. 12. 2022 – 1. 1. 2023

archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

25. 12. neděle – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ, Hod Boží Vánoční

Slavkov

9.00

za rodinu Tesákovu a Kozlíčkovu, zpívá CMB

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Marii Šimoníkovu, manžela Josefa, sestru Evu a rodiče Čechovy

Hodějice

11.00

za Antonína Němčanského a syna Luďka

Heršpice

11.00

za Jiřího Kolovrátka, manželku, rodiče a sourozence

Slavkov

 

19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

26.12. pondělí – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

Slavkov 9.00

za živou a + rodinu Boháčkovu a Novotnou, zpívá schola rodin

Nížkovice 9.30

mše sv.

Němčany 9.30

za Ludmilu Jelínkovu, rodiče Andrlovy, syna a rodinu Jelínkovu

Hodějice 11.00

na poděkování Panně Marii a prosbu o Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

Heršpice 11.00

za rodiny Jakuba Zástřeška a Jana Přerovského

27. 12. úterý – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

Slavkov Špitálka

17.00

Liturgie východního obřadu

Němčany

18.00

Koncert pěveckého sboru Danielis

28. 12. středa – Sv. Mláďátek

29. 12. čtvrtek

30. 12. pátek – Svátek sv. Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa

Slavkov

18.00

za Viléma Nováčka a Jiřího Říčánka

31. 12. sobota – Sv. Silvestra – Poděkování za rok 2022

Slavkov

16.00

Za farní společenství a za spolupracovníky, kteří se podíleli službou ve farnosti

Slavkov

23.45

Požehnání do nového roku 2023

1.1.2023 neděle – Nový rok – Slavnost Matky Boží Panny Marie

Slavkov

9.00

za vyslyšení proseb přinesených návštěvníky 3. prosince do našeho kostela

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Aloisii a Stanislava Julínkovy, dceru Aloisii a dvoje rodiče

Hodějice

11.00

za Marii Červinkovu

Heršpice

11.00

za Annu Kučerovu, manžela, syna a dceru

Slavkov

18.00

mše sv. za rodinu Matějíčkovu

19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

Nový Urbánek: K dispozici v kostele.
Sbírka na potraviny pro Ukrajinu: Na svatého Štěpána 26. prosince při každé mši svaté.
Vánoční koncert Danielis: V úterý 27. prosince 18.00 v kostele sv. Antonína v Němčanech.
Silvestrovská prohlídka hodin a zvonů: 10.00-12.00, 14.00-16.00.
Služby u betléma a u hodin: Prosíme o službu při betlému a silvestrovské prohlídce hodin, rozpis termínů je na lavici. Je to služba těm, kteří přijdou navštívit náš kostel.
Tříkrálový koncert: Ve farním kostele v neděli 8. ledna v 16.30.
Tříkrálová sbírka: Ve Slavkově bude 14. ledna. Prosíme koledníky, nahlaste se co nejdříve na tel. 725 911 860 nebo mailu tks.slavkov@gmail.com
Kurz Alfa: Setkání po lidi, kteří se chtějí bavit o náhledech na život, svět a křesťanskou víru. Kurz Alfa začíná prvním setkáním 12. ledna 2023 ve Slavkově. Informace o nahlášení na webu farnosti.
Rozpis úklidu na rok 2022: na nástěnce pod kůrem.
Nové webové stránky farnosti: Děkujeme těm, kteří se o ně zasloužili.