Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 18. – 25. 12. 2022

archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

18. 12. neděle – 4. neděle adventní

Slavkov

9.00

za živou a + rodinu

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Vladimíra a Zdenku Schneiderovy, dceru Pavlu a syna Víta

Hodějice

11.00

za Bohumila Krejčíře, rodinu Krejčířovu a Šimečkovu

Heršpice

11.00

za Jenovéfu a Františka Jeřábkovy, dceru a rodiče

Slavkov

18.00

za Pavlu Hejduškovu

Slavkov

 

19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

20. 12. úterý

Slavkov kostel 6.45

RORÁTY – za živou a + rodinu Havranovu, manžele Holečkovy a Vnukovy

23.12. pátek

Slavkov farní kaple

18.00

za Kateřinu, Svatopluka, jejich rodiny a dvo.

24.12. sobota – Štědrý den, Vigilie Narození Páně

Slavkov

15.30

pro rodiny, zpívá schola – za naše rodiny

Heršpice

21.00

mše sv.

Hodějice

21.00

za Miroslavu Veselou a manžela

Nížkovice

 21.00

mše sv.

Němčany

 

22.30

za Ant. Kiliána, rodiče Pavézkovy a Kiliánovy

Slavkov 22.30

za farní společenství

25.12. neděle – Slavnost Narození Páně, Hod Boží Vánoční

Slavkov

9.00

za rodinu Tesákovu a Kozlíčkovu, zpívá CMB

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Marii Šimoníkovu, manžela Josefa, sestru Evu a rodiče Čechovy

Hodějice

11.00

za Antonína Němčanského a syna Luďka

Heršpice

11.00

za Jiřího Kolovrátka, manželku, rodiče a sourozence

Slavkov

 

19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

Svátost smíření: Slavkov: po 19. a út 20. prosince 17.00-19.00. V obcích čtvrtek 22. prosince: Němčany 15.30-16.15 a 18.00-19.00, Hodějice 16.30-17.30, Heršpice 16.30-17.30.

Nový Urbánek: K dispozici po mši sv.

Poděkování za sbírku na PULS: Do Fondu na podporu kněží a pastorace diecéze jste přispěli 31.469 Kč, z toho Slavkov 21.502 Kč, Němčany 3.830 Kč, Hodějice 2.600 Kč, Heršpice 3.537 Kč.

Betlémské světlo v kostelích: Na Štědrý den Slavkov 8.00–15.30, obce 10.00–11.00.

Sbírka na potraviny pro Ukrajinu: na svatého Štěpána 26. prosince při každé mši svaté.

Vánoční koncert Danielis: V úterý 27. prosince 18.00 kostel sv. Antonína v Němčanech.

Světové setkání mládeže Lisabon: Přihlašování je prodlouženo do 20. prosince se slevou slevu 1000 Kč z doplatku. Později bude možné se přihlašovat bez slevy. Viz www.svetovednymladeze.cz

Prodej knih a klášterních produktů: Ve farní knihovně.

Potvrzení o daru: Zájemci o potvrzení na poskytnuté dary v letošním roce se ozvěte o. Milanovi.

Slavkov:

Stavba betléma: Prosíme pomocníky na čtvrtek od 16.00.

Služby u betléma a u hodin: Prosíme o službu při betlému a silvestrovské prohlídce hodin, rozpis termínů je na lavici. Je to služba těm, kteří přijdou navštívit náš kostel.

Tříkrálová sbírka: Prosíme koledníky, aby se nahlásili co nejdříve na tel. 725 911 860 nebo mailu tks.slavkov@gmail.com

Farní kavárna: Mládež pro nás dnes připravila kavárnu a opět srdečně zvou.