Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 10. – 17. 12. 2023

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

10. 12. neděle 2. neděle adventní

 

Slavkov

9:00

za Marii a Josefa Jelínkovy a dvoje rodiče

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za Pavlu Vránovu, Antonína Vránu, 2 manželky a děti

S.P.

Hodějice

11:00 za Jiřinu a Antonína Hrabovského, syna Jiřího a sestru Annu S.P.

Heršpice

11:00 za Josefa Antoše, rodiče a syna Petra J.J.

Slavkov

18:00

za Pavlu Mejdličkovu a duše v očistci J.J.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

11. 12. pondělí

 

12. 12. úterý 

 

Slavkov

6:45

na poděkování

J.J. 

13. 12. středa Památka sv. Lucie, panny a mučednice

 

Němčany 18:00

za Karla Popeláře, bratra a dvoje rodiče

J.J.

14. 12. čtvrtek sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

 

Heršpice 17:00

za Vladimíra Bedřicha, rodič a za duše v očistci

J.J.

15. 12. pátek   
Hodějice 18:00

za + Věru Jebavou

S.P.

Slavkov 18:00

na poděkování za ochranu rodiny Keprtovi a Nikerovi

J.J.

16. 12. sobota 

 

Slavkov 7:30

za farní společenství

J.J.

17. 12. neděle 3. neděle adventní

 

Slavkov

9:00

za + Jiřího Řičánka a Viléma Nováčka

S.P.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za Marii Popelářovu, sestru Stanislavu, rodiče a rodinu Bedáňovu

J.J.

Hodějice

11:00 za Jiřinu Hrabovskou, manžela, sestru Annu a syna Jiřího J.J.

Heršpice

11:00 za Jenovéfu a Františka Jeřábkovy, dceru, syna a rodiče S.P.

Slavkov

18:00

za Václava a Ludmilu Novotných a za živou a + rodinu S.P.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19:00 – 20:00 (o. Jiří + o. Stanislav).

Roráty: V úterý vždy v 6:45 (Slavkov). Následuje snídaně v pastoračním centru. 

Cvičení pro seniory: V pondělí 11. prosince v 17.15 hodin ve farním sále.

KLAs: V pondělí 11. prosince v 18 hodin budeme vyrábět vánoční přání. Prosím, přineste si s sebou nůžky a lepidlo.

Zpovídání před Vánocemi: V pondělí 18. prosince a v úterý 19. prosince vždy od 17:00 do 19:00 (Slavkov).  Oba dva dny bude zpovídat 6 kněží. Využijte také možnost úterní zpovědi a také před každou mši sv.

Vánoční koncert Danielis: ve čtvrtek 28. prosince v 18.00 hod. v sále KMŠ Karolínka.

Zveme děti, mládež i rodiny, aby se zapojili do Tříkrálové sbírky. Sbírka bude v sobotu 6.ledna 2024 od 9 hodin. Ke koledování se mohou přihlásit i rodiče s jedním nebo dvěma dětmi, skupinky mládeže. Pozvěte i kamarády, kteří nechodí do kostela. Hlaste se prosím co nejdříve na tel. 725 911 860 nebo tks.slavkov@gmail.com.

 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz (J.J.) P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867; (S.P.) P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507; (O.D.) P. Oldřich Divácký, O. Praem, výpomocný duchovní