Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 11. 2. – 18. 2. 2024

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

11. 2. neděle 6. neděle v mezidobí

Slavkov

9:00

za + Zdenka Kábrta, živou rodinu a za Antona Poláka

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za Ladislava Ledvinu a jeho otce Jakuba

S.P.

Hodějice

11:00

za Stanislava a Štěpánku Kroupovy

S.P.

Heršpice

11:00

za dar uzdravení a ochotu přijímat Boží vůli

J.J.

Slavkov

18:00

za Manžela a dvoje rodiče

S.P.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

12. 2. pondělí 

Slavkov

15:00

pohřeb Miroslava Pelikána

S.P.

13. 2. úterý 

Slavkov

18:00

za živou a + rodinu Havranovu, + manžele Holečkovy, Vnukovy a za duše v očistci

J.J.

14. 2. středa POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného půstu

Hodějice

17:00

mše sv.

S.P.

Heršpice

17:00

za živé a + členy rodiny Hrazdílkovy a za duše v očistci

J.J.

Slavkov

18:00

na úmysl dárce

J.J.

Němčany

18:00

za rodiče Polachovy, syna a manželku

S.P.

15. 2. čtvrtek 

Slavkov

15:00

pohřeb Gizely Majárkové

J.J.

16. 2. pátek 
Slavkov 18:00

za rodinu Konečných a za duše v očistci

J.J.

17. 2. sobota

Slavkov 7:30

na poděkování za 30 let společného života

J.J.

18. 2. neděle 1. neděle postní

Slavkov

9:00

na poděkování za všechna Boží dobrodiní

S.P.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za Oldřicha a Štěpánku Stejskalovy, dvoje rodiče a sourozence

J.J.

Hodějice

11:00

mše sv.

J.J.

Heršpice

11:00

za Anežku a Václava Hofírkovy a rodiče a syna

S.P.

Slavkov

14:00

pobožnost křížové cesty

J.J.

Slavkov

18:00

za rodiče Šujanovy, syna, rodiče Nováčkovy, dceru, dva syny a za Marii Šotolovu

J.J.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19:00 – 20:00 (o. Jiří).

Karneval pro děti: V neděli 11. února v 15:00 v Domě sv. Rodiny.

Biblická hodina s o. Stanislavem: V úterý 13. února v 19:30 ve farním sále – téma „zázračný přechod Jordánu“ Joz 3 (pokračování) .

Zdobení svíček: V neděli 18. února po mši sv. – pro děti, které přistoupí v letošním roce k 1. sv. přijímání. 

Představení dětí, které přistoupí v letošním roce k 1. sv. přijímání: V neděli 25. února při mši sv.

Přednáška s promítáním pana Pavla Šaňka „JORDÁNSKO aneb BLÍZKÝ VÝCHOD Z BLÍZKA“: V pondělí 19. února v 18:00 ve farním sále.

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz (J.J.) P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867; (S.P.) P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507; (O.D.) P. Oldřich Divácký, O. Praem, výpomocný duchovní