Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 12. – 19. 11. 2023

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

12. 11. neděle 32. v mezidobí

 

Slavkov

9:00

za + Miroslava, Václava, Vladislava Moudrých a za živou a + rodinu

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za Antonína Banďoucha, rodiče a Anetku Banďouchovu

S.P.

Hodějice

11:00 za Františku a Stanislava Šafaříkovy, za rodinu Drápalovu a Sedláčkovu S.P.

Heršpice

11:00 za Vítězslavu Šujanovu a za duše v očistci J.J.

Slavkov

18:00

za + Karla a Annu Hanušovy J.J.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

13. 11. pondělí

 

Slavkov 10:00

za Charitu – žehnání nových vozů

J.J.

14. 11. úterý 

 

Slavkov

18:00

za rodinu Dubinovu, Strmiskovu a Vaverkovu

J.J. 

15. 11. středa

 

Hodějice 15:00

pohřeb Božena Kozlová

J.J.

Němčany 18:00

za + dobrodince Josefa a Antonína

J.J.

16. 11. čtvrtek 

 

Heršpice 17:00

za Jana a Máriu Červinkovy, syna Jana a za duše v očistci

J.J.

17. 11. pátek Památka sv. sv. Alžběty Uherské, řeholnice  
Slavkov 11:00

pohřeb Jaromír Gargoš

 

Slavkov 18:00

za + rodiče, sestru, živou a + rodinu a za Boží ochranu a dar víry

J.J.

18. 11. sobota 

 

Slavkov 7:30

za farní společenství

J.J.

19. 11. neděle 33. v mezidobí

 

Slavkov

9:00

za rodinu Kozlíčkovu

S.P.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za Artura Přibyla, syna Zdeňka, vnuka Vojtěcha a dvoje rodiče

J.J.

Hodějice

11:00 za Josefa a Jarmilu Vránovy J.J.

Heršpice

11:00 za rodinu Antonína Hrabovského a rodinu z obou stran S.P.

Slavkov

18:00

za manžela a celou rodinu S.P.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19:00 – 20:00 (o. Jiří)

Jubileum farnosti: V neděli 12. listopadu 700 let od vydání odpustkové listiny.

Pastorační rada farnost: V pondělí 13. listopadu v 19:00.

Cvičení pro seniory : V pondělí 13. listopadu. v 17:15 hodin ve farním sále.

Další hodina KLASu:  V pondělí 13. listopadu v 18 hodin ve farním sále na téma: „Biblický příběh sv. Josefa“. 

Sbírka na katolická média: V neděli 19. listopadu.

Příprava na První svaté přijímání: V sobotu 18. listopadu od 9:00 do 15:30 v Domě Svaté Rodiny. Téma Desatero – pro ty, co to neabsolvovali v říjnu.

Setkání mládeže slavkovského děkanátu: V sobotu 25. listopadu ve Slavkově.

Biblická hodina s o. Stanislavem: v úterý 28. 11. v 19.30 na téma „Zlořečený a požehnaný muž“ (Jer 17,5-8).

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz (J.J.) P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867; (S.P.) P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507; (O.D.) P. Oldřich Divácký, O. Praem, výpomocný duchovní