Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 12. – 19. 2. 2023

archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

12. 2. neděle – 6. neděle v mezidobí

Slavkov

9.00

za živé a + členy společenství modlitby živého růžence

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Ladislava Ledvinu a jeho otce Jakuba

Hodějice

11.00

mše sv.

Heršpice

11.00

mše sv.

Slavkov

18.00

za Jiřinu a Zdenka Jetelinovy

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

14. 2. úterý Sv. Cyrila,  Sv. Valentýna

Slavkov kaple

18.00

MŠE SV. PRO DĚTI za Marii Řehákovu a celou rodinu

Slavkov kostel  

19.00 – 20.00 Valentýnské požehnání

15. 2. středa

Němčany

18.00

za rodiče Polachovy, syna a manželku

16. 2. čtvrtek

Heršpice

17.00

mše sv.

17. 2. pátek

Hodějice 18.00

mše sv.

Slavkov kaple 18.00

za rodinu Konečnou a dvo.

18. 2. sobota

Slavkov kaple 7.30 za farní společenství

19. 2. neděle – 7. neděle v mezidobí

Slavkov

9.00

za rodiče Šujanovy a syna, rodiče Nováčkovy, syna a dceru a za Marii Šotolovu

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Oldřicha a Štěpánku Stejskalovy, dvoje rodiče a sourozence

Hodějice

11.00

mše sv.

Heršpice

11.00

mše sv.

Slavkov

18.00

za rodiče Teclovy a živou a + rodinu

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19.00–20.00 (o. Milan) a před každou mší sv.

Pastorační rada: V pondělí 13. února v 19.00 na faře, témata k výročí farnosti a kostela sv. Jakuba.

Valentýnské požehnání: Udělí individuálně o. Stanislav v úterý 14. února 19.00 – 20.00 v kostele ve Slavkově.

Ministrantská schůzka: V pátek v 16.00 na faře.

Adam v Zemi modrého nebe: Adam Blahák bude sdílet své zážitky ze salesiánských misií v Mongolsku v pátek 17. února v 19.00 v sále fary.

Představení dětí k přípravě na 1. sv. přijímání: Ve Slavkově v neděli 19. února při mši sv. v 9.00, následuje zdobení svící na faře.

Sbírka Petrův haléř: V neděli 19. února.

Karneval pro děti: Zveme rodiny s dětmi v neděli 19. února v 15.00 do Domu svaté Rodiny. S sebou masku (rodiny v maskách vítány), dárek do tomboly, přezůvky, něco malého na zub a dobrou náladu!

Rozpis modlitby živého růžence: Zveme členy společenství živého růžence k vyzvednutí rozpisu na rok 2023 ve farní knihovně.

Modlitby matek: Setkání s diecézními koordinátorkami hnutí Modlitby matek ve čtvrtek 2. března v 17.30 na faře v Křenovicích. 

Sbírka vosku a nedopalků svící: Můžete přinést do sakristie k výrobě zákopových svící na Ukrajinu.

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz
P. Milan Vavro, farář a děkan 604 280 160, P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507