Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 12. – 19. 3. 2023

archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

12. 3. neděle – 3. neděle postní

Slavkov

9.00

za rodinu, děti a sourozence a za plnění Boží vůle

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Jiřího Ocáska, dvoje rodiče a Františka a Květoslavu Fialovy

Hodějice

11.00

za Aloise Rozsypala, bratra Ladislava a rodiče (10.30 křížová cesta)

Heršpice

11.00

mše sv.

Slavkov

17.15

18.00

křížová cesta „Lidé můj“

za Vlastu Opletalovu a Ilonu Vystavilovu

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

13. 3. pondělí  10. výročí zvolení papeže Františka

14. 3. úterý

Slavkov kaple

18.00

za živou a + rodinu Havranovu, manžele Holečkovy a Vnukovy

15. 3. středa

Němčany

18.00

za Marii Pavézkovu, sestru Jaroslavu a rodiče, po mši křížová cesta

16. 3. čtvrtek

Heršpice

17.00

za Annu Cenkovu, manžela, rodiče a sourozence, po mši křížová cesta

17. 3. pátek Sv. Patrika, biskupa

Hodějice 18.00

mše sv.

Slavkov kaple

17.30

18.00

křížová cesta v kostele

na úmysl dárce

18. 3. sobota Sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa

Slavkov kaple

7.30

za farní společenství

19. 3. neděle – 4. neděle postní

Slavkov

9.00

na poděkování za přijatá dobrodiní a prosba za celou rodinu

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Františka a Marii Hálovy a dvoje rodiče

Hodějice

11.00

mše sv. (10.30 křížová cesta)

Heršpice

11.00

za Marii a Františka Zástřeškovy

Slavkov

17.15

18.00

křížová cesta

za živou a + rodinu Čechlovu, Kudlovu a Machovu

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19.00–20.00 (o. Milan) a před každou mší sv.

V naší společné modlitbě v březnu prosíme: Za požehnané prožití postní doby, za nemocné a za všechny členy Živého růžence.

Postní duchovní obnova „Tady a teď“: V pátek 24. března v 18.00 farní kaple Slavkov, vede P. Pavel Pacner.

Ve Slavkově – postní aktivita: U studny v kostele jsou kartičky na nový postní týden.

Poděkování: Mužům za pomoc na izolaci půdy fary, pokračujeme v sobotu dopoledne, zájemci, hlaste se o. Milanovi.

Provoz fary: Někdo zrušil nastavení termostatu, nemanipulujte s ovládáním! Vysavač opět ucpaný, při úklidu větší množství smetí zametat. 

Setkání držitelů klíčů: Prosím všechny, kteří se zatím nedostavili ke kontrole klíčů a převzetí nových informací, aby se dostavili nyní po mši sv. do kaple.

 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz
P. Milan Vavro, farář a děkan 604 280 160, P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507